Teosofiske grundbegreber

Sirius

Denne artikel er skrevet af Asger Lorentsen, og den handler om himlens klareste stjerne Sirius, set ud fra en teosofisk synsvinkel. Det vil sige, hvordan den energimæssigt indvirker på vores eget solsystem, Jorden og dens mennesker. Det gælder især i forbindelse med...

læs mere

Vejen

Denne artikel handler især om det teosofiske begreb Vejen. I artiklen berettes også om Vejen i kristen optik, samt om en mulig forståelse af Vejen før Jesu tid. Når ordet Vejen bruges i overskriften, er det lidt misvisende. Ordet er absolut i betydningen, der er en...

læs mere

Reinkarnation

Først bringes en definition på reinkarnation (Loven om genfødsel) formuleret af Alice A. Bailey. Den er klar, kort og præcis. Den er samtidig genial, fordi definitionen også udfolder evolutionsloven. Selve det, hvordan sjæle og mennesker udvikler sig gennem mange liv,...

læs mere

Karma og Bjergprædikenen

I denne artikel sættes Jesu Bjergprædiken i relation til karma. I slutningen af artiklen omtales steder i Det Nye Testamente, der kan tolkes som karma. Bjergprædikenen i esoterisk lys: Hjertet i kristendommen er Bjergprædikenen. Den er et centralt omdrejningspunkt, i...

læs mere

Karma i praksis

Dette kapitel er en beretning om, hvordan personlig karma har vist sig i dette liv for forfatteren, og med årsager tilbage til to tidligere liv. Glimt fra to tidligere liv Personligt har jeg haft flere transpersonlige oplevelse, der illustrer, hvordan karma virker....

læs mere

Karma

Begreber karma fremstår for mange mennesker i Vesten som et mysterium. Der findes mange beretninger om, hvad karma er og ikke er. Jeg har valgt at bruge definitionen om karma, som Alice A. Bailey fremlægger den i sin litteratur. Hvem var Alice A. Bailey (1880/1949)?...

læs mere

Indvielse

Dette kapitel er et forsøg på at tydeliggøre, hvad indvielse er. Det handler om teoretisk viden, oplevet viden, men også om fordomme i forbindelse med indvielse. Det indeholder også en omtale af steder i Det Nye Testamente, hvor der er tegn på indvielse. I artiklen...

læs mere

Hvad er Solengle?

Denne artikel er skrevet af Asger Lorentsen, og den handler om hvor solenglene kommer fra, og hvad deres opgaver er for det enkelte menneske og for menneskeheden. Artiklen afrundes med 11 menneskers oplevelse af solengle. Asger indleder Mange åndelige grupper er nu...

læs mere

Hierarkiet

Jordens indre regering kaldes Hierarkiet eller Det Store Hvide Broderskab. Symbolsk kan man sige: Hierarkiet er ”stedet” hvor forskellige planer omsættes. Det er et mellemled mellem den åndelige virkelighed (Shamballa) og menneskeheden. Man kan sige; de skaber en...

læs mere

De Syv Stråler

Denne artikel handler om det teosofiske begreb ”De Syv Stråler.” Artiklen er et beskedent forsøg på at beskrive: Hvad er De Syv Stråler? Hvordan de virker? Hvilken betydning har de haft for menneskeheden som helhed og for det enkelte menneske. Det skrevne er...

læs mere

De Sorte Mestre

Denne artikel handler om det teosofiske begreb: De Sorte Mestre, de kaldes også De Sorte Brødre eller Modstandskræfter. Først nogle korte citater fra Alice A. Baileys litteratur, om dette emne. Derefter følger hvordan Modstandskræfter virker, og et spørgsmål rejses:...

læs mere

Antahkaranaen

Denne artikel er kun en appetit vækker. Hvis du går i gang med at studerer videnskaben om antahkaranaen, vil du på et tidspunkt blive undervist fra de indre planer. Det sker hen af Vejen i takt med, at du gør fremskridt. Hele denne lange oplysningsproces sker ikke i...

læs mere

Kom i kontakt med os

Tøv ikke med at ringe eller skrive en besked - vi glæder os til at høre fra dig!

Sonnerupvej 25 3300 Frederiksværk

Konton 1551 - 0003628469

Den Gyldne Cirkel © 2020 | Udviklet af Jeanne Boll fra Webkonsulenterne