Religiøsitet

Påkaldelse og bøn

Bøn er en kommunikations form, der tit praktiseres i forbindelse med en religion. Det er også et ønske om en forbindelse indad, der relaterer til ens tro og/eller sjæl. Den bedende søger kontakt med Gud, en helgen eller en guddom. Kort sagt; det handler om at søge...

læs mere

Møde med engle

Artiklen handler om forskellige typer af engle og deres væsen, herunder begrebet englemennesker. Artiklen afsluttes med to personlige beretninger om mennesker, der har mødt engle. Englenes Univers Det er navnet på en bog skrevet af Christine Astell. Hun er bosat i...

læs mere

Møde med døden i Rom

Dette er en beretning om en lysrejse, der foregår i sept. 2014. Underviser og guider på hele turen er teosof og fysioterapeut Lene Pape, samt teosof og åndeligvejleder B. Kim Pedersen. Teknisk arrangør er Væksthøjskolen på Djursland. Før selve afrejsen var jeg fire...

læs mere

Mirakler

Det ville være klædeligt, hvis naturvidenskaben erkendte: Vi kan intet sige om mirakler, da vi ikke forstår dem. En sådan holdning vil være redelig videnskab. Mange videnskabsmænd hævder: Naturlovene er faste og urokkelige. Mirakuløse begivenheder der overværes af...

læs mere

Kontakter Jesus os alle?

Denne artikel rejser spørgsmålet: Kontakter Jesus os alle? Til det er svaret: Ja, og det sker kollektivt på flere måder. Det rejser et spørgsmål: Hvordan? Det sker bl.a. via de syv stråler. Hvad er så det? Lad os først se på dem i et historisk lys: Energiskift og...

læs mere

Kontakter Jesus dig?

I denne artikel rejses spørgsmålet: Forsøger Jesus at kontakte os/dig? Til det er svaret: Ja. Og det afføder spørgsmålet: Hvordan? Umiddelbart vil jeg pege på nogle forhold og mennesker, i nyere tid, hvor en forbindelse finder og har fundet sted, samt trække en tråd...

læs mere

Judas Iscariot

Den dag der ikke mere er noget; hverken at leve eller dø for, skuer du helvede Dette kapitel handler om Jesu discipel Judas. Det er opdelt i tre dele. • Først beskrives Judas ud fra Det Nye Testamente. Her står der stort set kun om Judas gerninger, men ikke noget...

læs mere

Jesus biografi

Findes der en original biografi af Jesus? Ja. Den er ”skrevet” af Jesus, men blot ikke i ord. Jesus efterlod et visitkort, som det tog to tusinde år at tyde, og den dag i dag rummer det fortsat mysterier. Det er dybt alternativ, og den eneste af sin slags i verden....

læs mere

Har Jesus givet lyd fra sig?

Ja, det har han. I denne artikel skildres et tilfælde bland mange, hvor Jesus har givet lyd fra sig. Det er fx sket via EKIM. Det vil sige Et Kursus I Mirakler. Artiklen handler om, hvordan det skete, og hvad Jesus dikterede. Først og fremmest hvad er EKIM? EKIM kan...

læs mere

Hvem var Jesus?

Dette kapitel er et forsøg på, at fremdrage og tydeliggøre hvem Jesus var og i øvrigt er, samt fremhæve nogle af hans holdninger i et nutidigt sprog. Jesus var tømreren der aldrig blev tømrer. Til gengæld blev han Mester, men ikke tømmermester. En pudsig tanke: I...

læs mere

Guds mørke

Denne artikel søger at analyserer begrebet Gud mørke. Hvad er Guds mørke? Et endeligt svar på spørgsmålet tror jeg ikke, det er muligt at give. Hvorfor stiller jeg spørgsmålet, og hvad mener jeg med Guds mørke? Lys i natten Lad os først prøve at belyse begrebet Guds...

læs mere

Gud, det første og største mysterium

Bevidsthed er Guds fotografer Disse forunderlige tanker om Gud kom til mig i julen 2013, og de blev omgående nedfældet. For mig er Gud det største mysterium, der findes. Som jeg ser det, så er det guddommelige mysterium på ingen måde opklaret – slet ikke. Dette er kun...

læs mere

Alternative teorier om Jesus

Når ordet alternative teorier bruges i overskriften, må det ikke opfattes som konspiration i forhold til Jesus. For mig handler det om at vise, hvor dybt og forskelligt Jesus har påvirket mennesker, både når det gælder deres tanker og handlinger. Gennem de sidste små...

læs mere

Gnosis kontra kristendom

Ordet gnosis kommer af græsk og betyde; indsigt, erkendelse og viden. Altså en viden om livets indre og ydre natur. En viden der er blevet til på baggrund af indsigt og erkendelse, der skyldes ydre og indre oplevelser. De indre oplevelser er private oplevelser, der så...

læs mere

De Sorte Madonnaer

Denne artikel handler om De Sorte Madonnaer. Hvad de konkret er. Hvad de symboliserer. Hvordan en kristen munk oplevede De Sorte Madonnaer. Artiklen afsluttes med en beretning fra en pilgrimsrejse i De Sorte Madonnaers fodspor. Hvad er De Sorte Madonnaer? De er en...

læs mere

Kom i kontakt med os

Tøv ikke med at ringe eller skrive en besked - vi glæder os til at høre fra dig!

Den Gyldne Cirkel © 2020 | Udviklet af Jeanne Boll fra Webkonsulenterne