Påkaldelse og bøn

Bøn er en kommunikations form, der tit praktiseres i forbindelse med en religion. Det er også et ønske om en forbindelse indad, der relaterer til ens tro og/eller sjæl. Den bedende søger kontakt med Gud, en helgen eller en guddom. Kort sagt; det handler om at søge...

Møde med engle

Artiklen handler om forskellige typer af engle og deres væsen, herunder begrebet englemennesker. Artiklen afsluttes med to personlige beretninger om mennesker, der har mødt engle. Englenes Univers Det er navnet på en bog skrevet af Christine Astell. Hun er bosat i...

Møde med døden i Rom

Dette er en beretning om en lysrejse, der foregår i sept. 2014. Underviser og guider på hele turen er teosof og fysioterapeut Lene Pape, samt teosof og åndeligvejleder B. Kim Pedersen. Teknisk arrangør er Væksthøjskolen på Djursland. Før selve afrejsen var jeg fire...

Mirakler

Det ville være klædeligt, hvis naturvidenskaben erkendte: Vi kan intet sige om mirakler, da vi ikke forstår dem. En sådan holdning vil være redelig videnskab. Mange videnskabsmænd hævder: Naturlovene er faste og urokkelige. Mirakuløse begivenheder der overværes af...

Kontakter Jesus os alle?

Denne artikel rejser spørgsmålet: Kontakter Jesus os alle? Til det er svaret: Ja, og det sker kollektivt på flere måder. Det rejser et spørgsmål: Hvordan? Det sker bl.a. via de syv stråler. Hvad er så det? Lad os først se på dem i et historisk lys: Energiskift og...

Kontakter Jesus dig?

I denne artikel rejses spørgsmålet: Forsøger Jesus at kontakte os/dig? Til det er svaret: Ja. Og det afføder spørgsmålet: Hvordan? Umiddelbart vil jeg pege på nogle forhold og mennesker, i nyere tid, hvor en forbindelse finder og har fundet sted, samt trække en tråd...