EN SPIRITUEL EFTERMIDDAG v/ Hanne H. Pedersen

KOM OG VÆR MED TIL EN SPIRITUELLE EFTERMIDDAG MED MEDITATION, OPLÆG OM ENERGI - BEVIDSTHED -  DEN VEJ VI GÅR I LIVET -  DRØMME TYDNINGEN - KARMA - HJERTETS UDVIKLING OG...... Du er velkommen til at komme med forslag til et tema som kunne være spændende for mange at få belyst og høre om.  Tanken […]

En Dag med Asger Lorentsen i Enhedens lys

Vi lytter til udpluk af kurset ENHED, med meditationer og dialog. Eksempel:  info om enhed, hvad er Enhed.  Enhed i chakra, legemer ……..Nirvana oplevelser… Kærlighedens væren og visdommens rige. Øvelser og meditationer over kærlighedsmystik.  Fra kærlighed til offerild….osv Når vi på vores udviklingsvej når den store 2.  Indvielse, er sjælens rige ved at være så […]

Søndagscafé: Labyrinten i Chartres 

Med udgangspunktet i labyrinten fra katedralen i Chartres, vil vi gennemgå mytologien omkring labyrinter generelt og symbolikken knyttet til den åndelige, psykologiske udviklingsvej.Svend Christiansen Oversætter og miniforlægger. Åndeligt rejsende i ca. 30 år, en rejse med særlig vægt på kriser.Der vil være mulighed for debat om emnet  efter oplægget.Der serveres kaffe, the og småkage i […]

 EN SPIRITUEL EFTERMIDDAG v/ Hanne H. Pedersen

KOM OG VÆR MED TIL EN SPIRITUELLE EFTERMIDDAG MED MEDITATION, OPLÆG OM ENERGI - BEVIDSTHED -  DEN VEJ VI GÅR I LIVET -  DRØMME TYDNINGEN - KARMA - HJERTETS UDVIKLING OG...... Du er velkommen til at komme med forslag til et tema som kunne være spændende for mange at få belyst og høre om.  Tanken […]

Reiki 1.

Reiki 1.Afholdes hos den gyldne cirkel BIRKEMOSEGÅRDLør-og søndag den 25. og 26 februar i tiden ca. 10.00-17.00Du lærer om Reiki´s oprindelse og principper. Der undervises i healing af dig selv, dyr og andre.Du bliver styrket gennem indvielser, der får den universelle energi til at flyde igennem dig.Du gennemfører mindst en Reiki-healing. Reiki 2.Afholdes hos den […]

Mysterieskolens nye Verdenstjeneruddannelse 2.

Verdenstjeneruddannelsen er en enestående indføring i esoterisk visdom og sjælsbevidsthed.
Du vil lære at åbne dig for at komme i samklang med universets udstrømmende kærlighed og sjælens tone i dig.

Esoteriske Café aftener v. Torben Normark Hansen

(Emnekreds: ) “Individuel- og Gruppe-udvikling gennem. Meditation, Esoteriske Studier & Kvalificering +Aktivering af Tjeneste Potentialer på tærsklen til Indvielsesvejen” &… gennem… Eso-exoterisk Psykologiske-,Sociologiske-, Kosmologiske-, Astrologiske- & Stråle-energetiske studier til Selvforståelse, Verdensforståelseog Livsforståelse. Mandage 18.30 – 21.00 18.30 - 21.0030. Januar Menneskets åndelige anatomi og psykologi – Sjæl/Egoisk Lotus, persona og chakras m.m. 6. Marts Vandbærertidsalderens […]

Om Rudolf Steiners Waldorf pædagogik for det 0-7 årige barn

Åndsvidenskabsmanden Rudolf Steiner er ophavsmanden til Waldorf pædagogikken, som i dag er verdens største pædagogiske bevægelse. Dette foredrag handler om den pædagogiske form, som det 0-7 årige barn oplever i sin hverdag samt årstidsfesterne, som er omdrejningspunkterne for hverdagens gøremål i årets og naturens gang.Anette LøvsteenRudolf Steiner Pædagog, Clairvoyant rådgiver, Reiki Master og Bach Multi-terapeut.Min […]

Søndagscafé: Den esoteriske Platon og Tibetaneren

Foredrag om Den esoteriske Platon og Tibetaneren Spiritualitet stammer fra Østen, ja, men også fra Vesten, nemlig fra Platon, antikkens store filosof – hvilket dog er overset i den akademiske verden. Foredraget vil vise Platons esoteriske side ved at sammenligne citater fra Platon med citarer fra Tibetaneren, som skrev 19 bøger igennem A. A. Bailey, 1919-49. Ang. […]

Esoteriske Café aftener v. Torben Normark Hansen

(Emnekreds: ) “Individuel- og Gruppe-udvikling gennem. Meditation, Esoteriske Studier & Kvalificering +Aktivering af Tjeneste Potentialer på tærsklen til Indvielsesvejen” &… gennem… Eso-exoterisk Psykologiske-,Sociologiske-, Kosmologiske-, Astrologiske- & Stråle-energetiske studier til Selvforståelse, Verdensforståelseog Livsforståelse. Mandage 18.30 – 21.00 30. Januar Menneskets åndelige anatomi og psykologi – Sjæl/Egoisk Lotus, persona og chakras m.m. 6. Marts Vandbærertidsalderens Integrale Spiritualitet […]

Mysterieskolens nye Verdenstjeneruddannelse 3

Verdenstjeneruddannelsen er en enestående indføring i esoterisk visdom og sjælsbevidsthed.
Du vil lære at åbne dig for at komme i samklang med universets udstrømmende kærlighed og sjælens tone i dig.

Du vil lære at åbne dig for en samklang med universets udstrømmende kærlighed og sjælens tone i dig. Du vil få hjælp og støtte til at åbne dig for hjertets helende lys og forløse traumer på din sjælsvej. Åbne dig for at stå i sjælens lys, turde følge dit sjælskald og mærke kærlighedens levende nærvær strømme i dit hjerte.

Esoteriske Café aftener v. Torben Normark Hansen

(Emnekreds: ) “Individuel- og Gruppe-udvikling gennem. Meditation, Esoteriske Studier & Kvalificering +Aktivering af Tjeneste Potentialer på tærsklen til Indvielsesvejen” &… gennem… Eso-exoterisk Psykologiske-,Sociologiske-, Kosmologiske-, Astrologiske- & Stråle-energetiske studier til Selvforståelse, Verdensforståelseog Livsforståelse. Mandage 18.30 – 21.00 30. Januar Menneskets åndelige anatomi og psykologi – Sjæl/Egoisk Lotus, persona og chakras m.m. 6. Marts Vandbærertidsalderens Integrale Spiritualitet […]

Esoteriske Café aftener v. Torben Normark Hansen

(Emnekreds: ) “Individuel- og Gruppe-udvikling gennem. Meditation, Esoteriske Studier & Kvalificering +Aktivering af Tjeneste Potentialer på tærsklen til Indvielsesvejen” &… gennem… Eso-exoterisk Psykologiske-,Sociologiske-, Kosmologiske-, Astrologiske- & Stråle-energetiske studier til Selvforståelse, Verdensforståelseog Livsforståelse. Mandage 18.30 – 21.00 18.30 - 21.0030. Januar Menneskets åndelige anatomi og psykologi – Sjæl/Egoisk Lotus, persona og chakras m.m. 6. Marts Vandbærertidsalderens […]

Mysterieskolens nye Verdenstjeneruddannelse 4

Verdenstjeneruddannelsen er en enestående indføring i esoterisk visdom og sjælsbevidsthed.
Du vil lære at åbne dig for at komme i samklang med universets udstrømmende kærlighed og sjælens tone i dig.

Du vil lære at åbne dig for en samklang med universets udstrømmende kærlighed og sjælens tone i dig. Du vil få hjælp og støtte til at åbne dig for hjertets helende lys og forløse traumer på din sjælsvej. Åbne dig for at stå i sjælens lys, turde følge dit sjælskald og mærke kærlighedens levende nærvær strømme i dit hjerte.

Reiki 2.

Reiki 1.Afholdes hos den gyldne cirkelLør-og søndag den 25. og 26 februar i tiden ca. 10.00-17.00Du lærer om Reiki's oprindelse og principper. Der undervises i healing af dig selv, dyr og andre.Du bliver styrket gennem indvielser, der får den universelle energi til at flyde igennem dig.Du gennemfører mindst en Reiki-healing. Reiki 2.Afholdes hos den gyldne […]

Esoteriske Café aftener v. Torben Normark Hansen

(Emnekreds: ) “Individuel- og Gruppe-udvikling gennem. Meditation, Esoteriske Studier & Kvalificering +Aktivering af Tjeneste Potentialer på tærsklen til Indvielsesvejen” &… gennem… Eso-exoterisk Psykologiske-,Sociologiske-, Kosmologiske-, Astrologiske- & Stråle-energetiske studier til Selvforståelse, Verdensforståelseog Livsforståelse. Mandage 18.30 – 21.00 18.30 - 21.0030. Januar Menneskets åndelige anatomi og psykologi – Sjæl/Egoisk Lotus, persona og chakras m.m. 6. Marts Vandbærertidsalderens […]

Esoteriske Café aftener v. Torben Normark Hansen

(Emnekreds: ) “Individuel- og Gruppe-udvikling gennem. Meditation, Esoteriske Studier & Kvalificering +Aktivering af Tjeneste Potentialer på tærsklen til Indvielsesvejen” &… gennem… Eso-exoterisk Psykologiske-,Sociologiske-, Kosmologiske-, Astrologiske- & Stråle-energetiske studier til Selvforståelse, Verdensforståelseog Livsforståelse. Mandage 18.30 – 21.00 30. Januar Menneskets åndelige anatomi og psykologi – Sjæl/Egoisk Lotus, persona og chakras m.m. 6. Marts Vandbærertidsalderens Integrale Spiritualitet […]

Esoteriske Café aftener v. Torben Normark Hansen

(Emnekreds: ) “Individuel- og Gruppe-udvikling gennem. Meditation, Esoteriske Studier & Kvalificering +Aktivering af Tjeneste Potentialer på tærsklen til Indvielsesvejen” &… gennem… Eso-exoterisk Psykologiske-,Sociologiske-, Kosmologiske-, Astrologiske- & Stråle-energetiske studier til Selvforståelse, Verdensforståelseog Livsforståelse. Mandage 18.30 – 21.00 30. Januar Menneskets åndelige anatomi og psykologi – Sjæl/Egoisk Lotus, persona og chakras m.m. 6. Marts Vandbærertidsalderens Integrale Spiritualitet […]

Reiki 3.

Reiki 1.Afholdes hos den gyldne cirkelLør-og søndag den 25. og 26 februar i tiden ca. 10.00-17.00Du lærer om Reiki's oprindelse og principper. Der undervises i healing af dig selv, dyr og andre.Du bliver styrket gennem indvielser, der får den universelle energi til at flyde igennem dig.Du gennemfører mindst en Reiki-healing. Reiki 2.Afholdes hos den gyldne […]

Esoteriske Café aftener v. Torben Normark Hansen

(Emnekreds: ) “Individuel- og Gruppe-udvikling gennem. Meditation, Esoteriske Studier & Kvalificering +Aktivering af Tjeneste Potentialer på tærsklen til Indvielsesvejen” &… gennem… Eso-exoterisk Psykologiske-,Sociologiske-, Kosmologiske-, Astrologiske- & Stråle-energetiske studier til Selvforståelse, Verdensforståelseog Livsforståelse. Mandage 18.30 – 21.00 30. Januar Menneskets åndelige anatomi og psykologi – Sjæl/Egoisk Lotus, persona og chakras m.m. 6. Marts Vandbærertidsalderens Integrale Spiritualitet […]

Esoteriske Café aftener v. Torben Normark Hansen

(Emnekreds: ) “Individuel- og Gruppe-udvikling gennem. Meditation, Esoteriske Studier & Kvalificering +Aktivering af Tjeneste Potentialer på tærsklen til Indvielsesvejen” &… gennem… Eso-exoterisk Psykologiske-,Sociologiske-, Kosmologiske-, Astrologiske- & Stråle-energetiske studier til Selvforståelse, Verdensforståelseog Livsforståelse. Mandage 18.30 – 21.00 30. Januar Menneskets åndelige anatomi og psykologi – Sjæl/Egoisk Lotus, persona og chakras m.m. 6. Marts Vandbærertidsalderens Integrale Spiritualitet […]