Bestyrelsen i Den Gyldne Cirkel

Katinka Maya Vår

Næstformand

Som jeg ser det, er DGC’s primære formål at hjælpe lysarbejdere i udviklingen af deres virke til gavn for vores planet samt at skabe og vedligeholde en lysindstrømning på Jorden. Min fars værste scenarie for DGC var, at det efter hans død blev til en hyggelig kaffeklub med fokus på det nære og på folks personlige behov. Bestyrelsens vigtigste opgave er, efter min mening, til fulde at udnytte DGC’s potentiale dels for indstrømning af åndeligt lys til Jorden og dels for afholdelse af en variation af spirituel undervisning i høj kvalitet. – Og dermed også at være et samlingspunkt for dygtige undervisere og engagerede kursister. På det lavpraktiske område mener jeg, at det er vigtigt med struktur for at få hverdagen til at køre.

Dorrit Toftekær

Bestyrelsesmedlem/suppleant

 

Jeg er glad for at komme på den gyldne cirkel og det er mit åndelige tilhørssted her på jorden og vil gerne gøre mit til at bevare stedet , da jeg mener det er unikt.

Kh. Dorrit

Anette Løvsteen

Bestyrelsesmedlem/suppleant

 

Det er mange år siden – kort før Asger Lorentsens bortgang  – at jeg første gang hørte om Den Gyldne Cirkel  og min interesse for stedet blev vakt.

Siden 1999 har jeg seriøst arbejdet med spiritualitet og åndelig visdom og udvikling – både med min egen indre rejse og at hjælpe andre  på samme vej.

Min vision som suppleant i DGC’s bestyrelse er at hjælpe med at synliggøre Den Gyldne cirkels fundament og at udvikle stedet med nutidens universelle energier.

Jeg ønsker selv at afholde spirituelle kurser og workshops på Birkemosegård.dgc og vil også arbejde for, at andre kvalificerede  spirituelle undervisere får øje på dette smukke sted og vil afholde deres arrangementer her.

Kh. Anette

Pia Karen Kühnell

Bestyrelsesmedlem

 

Jeg har været med i Den Gyldne Cirkel næsten fra starten på Birkemosegård og været med til at bygge stedet op, både fysisk og energimæssigt.  Jeg har været væk i perioder men kommet igen. Jeg vil gerne være med til at udvikle stedet og ikke mindst være med til at fortsætte det arbejde som Asger Lorentsen startede, med at hjælpe folk til at blive bevidst om deres åndelige identitet, udbrede Den nye Verdensimpuls og lys i verden som den har hårdt brug for. Mange har igennem Den Gyldne Cirkel fået hjælp til at finde deres åndelige ståsted og jeg mener at Den Gyldne Cirkel stadig har noget at tilbyde ud fra det grundlag der er bygget op og også være et sted for udvikling af nye åndelige impulser.

Kh Pia

Rolf Demsy

Bestyrelsesformand

 

Vision om DGC
Den Nye Verdensimpuls.

Min vision og engagement på Den gyldne cirkel, Birkemosegaard, er at fremme og tydeliggøre den levende Åndelige Visdom, især i samklang med De Nye Verdensimpulser. Formålet er dels at hjælpe mennesker gennem de udviklingsprocesser, der til tider kan gøre livet svært. Samt at inspirere mennesker til at gøre en forskel for menneskeheden og Jorden.

Dette kan ske gennem kurser, undervisning, events og foredrag på DGC. Birkemosegaard.

Jeg er især engageret i helheden for menneskene. Ikke kun for eliten og “de højere udviklede”, men også for mennesker som står i spring på at søge en højere mening med tilværelsen.

For mig at se er Asgers kurser både rigtige og vigtige. Derudover er nye tiltag på Birkemosegaard  DGC ønskværdige, for at stedet ikke skal stagnerer i evige gentagelser. Især  at få kroppen, naturen og mere udadvendte, og gerne fysiske, skabende aktiviteter ind. 

Yderligere mener jeg at det er vigtigt at fokusere mere på mennesker i nabolaget og nærmeste omegn.
kh. Rolf Demsy

DGCs ledelses struktur

Bemyndigelser:

Foreningens medlemmer vælger ved generalforsamling 

bestyrelsens sammensætning.  

Ændringer af vedtægter. 

Vidtgående handlinger og bestemmelser. 

Bestyrelse

Retningslinjer og bestemmelser vedr. administration, økonomi og ledelse. Herunder nye beboer på Birkemosegård. 

Bestyrelsen er yderligere opdelt i en række udvalg. Disse udvalg kan også bestå af andre medlemmer af foreningen. Med et bestyrelsesmedlem som ansvarlig. 

———————————————————

Økonomi 

(Pia)

DGCs bank/kreditforenings lån,  DGCs regnskab osv. 

———————————————————

Myndigheder

(Katinka)

Offentlige instanser, sagfører. 

———————————————————

Mediegruppe 

(Rolf & Anette)

Hjemmeside 

Nyhedsbrev

Aviser og andre medier. 

Ideer, nye tiltag 

———————————————————

Kontor

(Piamaria, Pia) 

DGCs virke, Administration, kurser og kursus aktiviteter, 

Leje aftaler af sale og kursist afd. 

Gårdens og beboers økonomiske forhold. 

———————————————————

Boggruppe  

(Jette og Pia)

Bogsalg, Asgers efterlandenskaber, lyd, video, skrivelser osv. 

———————————————————

Bygninger

(Allan, Rolf)

———————————————————

Beboergruppe  

Praktiske opgaver på gården og fordeling af disse. 

Foretage indstillinger til bestyrelsen. 

Kom i kontakt med os

Tøv ikke med at ringe eller skrive en besked - vi glæder os til at høre fra dig!

Den Gyldne Cirkel © 2020 | Udviklet af Jeanne Boll fra Webkonsulenterne