Bestyrelsen i Den Gyldne Cirkel

Katinka Maya Vår

Næstformand

Jeg tror på DGC som et kursuscenter, hvis primære formål er at hjælpe lysarbejdere i udviklingen af deres virke til gavn for vores planet. Min fars værste scenarie for DGC var, at det efter hans død blev til en hyggelig kaffeklub med fokus på det nære og på folks personlige behov. Bestyrelsens vigtigste opgave er, efter min mening, til fulde at udnytte DGC’s potentiale for at tilbyde en variation af spirituel undervisning i høj kvalitet. – Og dermed også at være et samlingssted for dygtige undervisere og engagerede kursister. På det lavpraktiske område mener jeg, at det er vigtigt med struktur og orden for at få hverdagen til at køre.

Yvonne Wasini

Bestyrelsesmedlem

 

Jeg er uddannet lærer og nu spirituel lærer i Den Gyldne Cirkel. Jeg er sammen med min mand Asger Lorentsen grundlægger af DGC, OGG og GF med de to hovedcentre ved Frederiksværk i Danmark og Templet på Kreta. Jeg underviser på Mysterieskolens Verdenstjeneruddannelse, Åndelige terapiuddannelse og Gralsuddannelsen, og er gæstelærer på Esoterisk uddannelse. Jeg forestår desuden Hjertehealing-uddannelsen og spirituelle malerkurser. Mit speciale er desuden den feminine del af guddommen, Helligånden, Den Feminine Strøm, præstinde-uddannelsen samt englemennesker og stjernemennesker. Jeg er reikihealer, hjertehealer, terapeut og clairvoyant.

Allan Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

 

Tekst kommer senere.

Pia Karen Kühnell

Bestyrelsesmedlem

 

Tekst kommer senere.

Rolf Demsy

Bestyrelsesformand

 

 Det er mit ønske at indgå i en så stabil, struktureret bestyrelse som overhovedet muligt. Under mottoet “Enkelhed og gennemskuelighed”.

Vision om DGC

Jeg vil her skitsere  de visioner og tanker jeg har om DGC,  dets overlevelse og videre udviklingsforløb.

Siden Asger døde er det min opfattelse at skibet DGC har haft det svært med retning og ide. Det har betydet at skibet blafrede rundt på må og få, og det var ofte overladt til hurtige beslutninger som regel på en følelsesmæssig baggrund. 

DGC har hoved, hjerte og især meget følelser, ikke så meget krop og  jordforbindelse. Og jeg tror det nu er på tide at efterstræbe helheden, og en mere langsigtet strategi. Så aktivitetsniveauet kan blive hævet, og der med en større indtjening og overlevelse.

Når der ikke er struktur og rammer vil man ikke kunne tiltrække de mennesker der kunne være ønskværdige. Men i stedet folk, der er har deres egne agenda og ideer til hvordan gården kan bruges. Det har der været flere eksempler på.

Det er derfor vigtigt at vi har visioner, plan, struktur og rammer klar, når man søger at få de rigtige folk til gården, enten som beboere, undervisere eller som hjælpere. Jeg vil her skitserede mine visioner og tanker som jeg mener at DGC har brug for.

Som udgangspunkt, er det min  overbevisning at Asgers undervisnings programmer og ide med DGC, Birkemosegaard er både rigtig og fremadskuende.

Jeg er overbevist om at den stilstand der er i DGCs grundlæggende undervisning ud fra Asgers ideer, er midlertidig. Men måske ville det være en god idé at gennemgå undervisning og kurser, med et mere nutidigt form for øje. Men jeg tror fuldt og fast på at både Asgers undervisning og hans bog udgivelse vil funger, også fremover.

“Men uden Asger er der hverken styrmand eller tiltrækningskraft nok til økonomisk at drive kursusvirksomheden og hermed gården”

Derfor er det vigtigt at der kommer nogle yderligere tiltag som  supplement til  DGCs egne kurser.


Ideer

Økologisk frilands have/jordbrug

Vi befinder os i en landzone med marker rundt om, langt fra byer. Derfor vil det være naturligt at bruge de fysiske muligheder der er for den placering, til at dyrke jorden. Det falder også i tråd med mange, ofte yngre og mere helheds orientere menneskers ønsker. Her tænker jeg på klima, miljø, bæredygtighed og fødevarer.

Stedet Birkemosegaard er som skabt for et mindre frilands have/jordbrug med økologiske grøntsager.  Disse afgrøder er først og fremmest tænkt som fødevarer for gårdens kursister, beboere og medlemmer. Et eventuelt overskud kunne for eksempel sælges til andre. Jeg forestiller mig ikke at gårdens nuværende beboere skal stå for dette. Men hvis man udstikker retninglinjer og ramme for hvad man vil, ville man kunne annoncere efter de rigtige mennesker til denne opgave. Jeg forestiller mig en person eller måske bedre et par, gerne unge. Disse mennesker skal have en dedikeret interesse i denne form for økologisk jordbrug. Man kunne forestille sig unge under uddannelse i fagområdet, eller et par som har ønsket et sted at dyrke økologiske grøntsager efter eksempel vis perma kultur metoden, men ikke har nogen steder at gøre det. Når man har skitseret rammerne op skal de rigtige folk nok komme. De er derude! Jeg forestiller mig at de kunne bo i violen i den udstrækning de periodevis har brug for, i forårs, sommer og efterårs månederne. De kunne så bo gratis, med undtagelse af strømforbrug. Deres udbytte af denne ordning kunne være en procent del af overskuddet af grøntsager og eventuelt et økonomisk udbytte af deres undervisning arrangementer her på stedet.

Kunstneriske aktiviteter

Allerede inden jeg flyttede på Birkemosegård havde jeg visioner om jordbrug og kunstneriske aktiviteter. Jeg havde et keramikværksted med tilhørende ovn, glasurer og værktøjer som jeg ønskede at medbringe. Men dengang fik jeg at vide at det ikke kunne lade sig gøre. Tanken har været der hele tiden, blandt andet i mit forsøg på at lave et kursus i mosaik.

Min idé er at rydde en lille  del af det forreste stald området, der hvor der er haveborde, og opstille en keramik ovn. Derefter opsætte en dobbelt glasdør ud til have området i den runde havekreds. Man anlægger et fliseområde, således at udgangen og arbejdsområde bliver udvidet. Det ville så være muligt at lave ting og genstande i både glaseret lertøj/stentøj og for eksempel glas. Det kunne eventuelt udvides med en rakuovn. Man kan herefter vil lave forskellige kunstprojekter, undervisning eller workshop med udgangspunkt i den keramiske proces.

Krop og bevægelse

Det er meget vigtigt at få kroppen med, både for stedets grounding og de enkeltes. Vi har allerede fået etableret en del og her tænkes på yoga, Qi gong, bevægelses healing og sacred dance. Man kunne forestille sig flere ting blandt andet at inddrage naturen og området i forskellige motion/bevægelses aktiviteter eller kurser, også spirituelle, hvor man bruger kroppen og omgivelserne.

Alle disse ting vil gøre at DGC, Birkemosegård vil få en større jordforbindelse og bredere klientel grundlag. Her tænker jeg blandt andet på lokale beboere i Halsnæs området.

Når lederskabet, strukturen, og rammerne er defineret vil det  tiltrække de menneske, også lokale, stedet har brug for.
Det er efter min mening ikke vigtigt om det er unge eller ældre, blot det er engagerede mennesker som er aktivt interesseret i DGC og dets virke.

Ekstern kursusvirksomhed

I forbindelse med ovennævnte ,  forestiller jeg mig at vi når ud til en bredere skare af mennesker, der  bliver tiltrukket af DGCs undervisning og aktiviteter. De mere jordnære aktiviteter vil således også blive grobund for de mere specialiserede spirituelle undervisningsområder ,og en kombination af begge dele ville selvfølgelig være ønskværdigt.

At beskæftige sig med helheden. Ikke kun det åndelige, men også det fysiske, vil være med til at skabe en harmonisk cirkel.

Jeg forestiller mig  nye mere jordnære emner kombineret med det spirituelle, til både undervisning og aktiviteter, og med inddragelse af den smukke natur i vores omgivelser: Natur vandring, spiselige planter i naturen, blomster og planter til personlig pleje, grønne madlavningskurser,  økologisk Permakultur undervisning osv.

Asger plantede et smukt træ. Nu er det vores opgave at få det til at bære mere frugt

Kh.
Rolf Demsy

DGCs ledelses struktur

Bemyndigelser:

Foreningens medlemmer vælger ved generalforsamling 

bestyrelsens sammensætning.  

Ændringer af vedtægter. 

Vidtgående handlinger og bestemmelser. 

Bestyrelse

Retningslinjer og bestemmelser vedr. administration, økonomi og ledelse. Herunder nye beboer på Birkemosegård. 

Bestyrelsen er yderligere opdelt i en række udvalg. Disse udvalg kan også bestå af andre medlemmer af foreningen. Med et bestyrelsesmedlem som ansvarlig. 

———————————————————

Økonomi 

(Pia)

DGCs bank/kreditforenings lån,  DGCs regnskab osv. 

———————————————————

Myndigheder

(Katinka)

Offentlige instanser, sagfører. 

———————————————————

Mediegruppe 

(Rolf)

Hjemmeside 

Nyhedsbrev

Aviser og andre medier. 

Ideer, nye tiltag 

———————————————————

Kontor

(Piamaria, Pia) 

DGCs virke, Administration, kurser og kursus aktiviteter, 

Leje aftaler af sale og kursist afd. 

Gårdens og beboers økonomiske forhold. 

———————————————————

Boggruppe  

(Jette og Pia)

Bogsalg, Asgers efterlandenskaber, lyd, video, skrivelser osv. 

———————————————————

Bygninger

(Allan, Rolf)

———————————————————

Beboergruppe  

Praktiske opgaver på gården og fordeling af disse. 

Foretage indstillinger til bestyrelsen. 

Kom i kontakt med os

Tøv ikke med at ringe eller skrive en besked - vi glæder os til at høre fra dig!

Sonnerupvej 25 3300 Frederiksværk

Kontonr. 1551-3628469

MobilePay 28058

Den Gyldne Cirkel © 2020 | Udviklet af Jeanne Boll fra Webkonsulenterne