Asgers Artikler

Åndelig ensomhed

Åndelig ensomhed er den form for ensomhed, hvor vi føler os isoleret som mennesker i et åndeligt vakuum, medens vi savner en dybere hjertekontakt.Kender du den situation, hvor du er omgivet af mennesker, som du har let ved at kommunikere med, samtidig med at du føler...

læs mere

Universets Hjerte

Når vi åbner vort hjertecenter for Gud som universel kærlighed, kan vi få en oplevelse af at være forbundet med et universelt fokus for guddommelig kærlighed, men vi ved sjældent, på hvilket plan dette fokus findes, og hvor i universet det findes. Den følgende...

læs mere

Solengle

Mange åndelige grupper er nu begyndt at tage emnet solengle op, og det viser sig, at der er forskellige opfattelser af, hvad solengle er, så jeg vil her give et lille overblik over nogle nuværende forståelser af emnet. Dette overblik følges af 11 oplevelser af...

læs mere

Skelneevne på den åndelige vej

På vor åndelige vej sender vor sjæl og vor indre gruppe os igennem en mangfoldighed af udfordringer i livet. Nogle af disse udfordringer skal lære os dybde og modenhed, og en relativt stor del af udfordringerne skal lære os skelneevne. I vor naive tilstand tror vi...

læs mere

Opstandelse

Jorden går nu ind i et vist niveau af opstandelse, og dermed gives menneskeheden en stor mulighed for at hæves i vibration. Denne mulighed har i mange åndelige grupper ligeledes fået benævnelsen opstandelse. Især fra ekstraplanetare kilder tales der i denne tid meget...

læs mere

Opløsning af angst

Mange åndeligt indstillede mennesker har en indre angst, der stammer fra, at de i deres udviklingsforløb har oplevet så mange situationer, hvor de har følt sig ubeskyttet af Gud og overladt til kræfter, som tilsyneladende selv Gud ikke kunne styre. Når disse...

læs mere

Menneskehedens 1. indvielse

I denne tid er der så mange skrifter fra ekstraplanetare kilder, der beskæftiger sig med menneskehedens vækkelse og opstigningsproces, og der er så mange mediale mennesker, der får indtryk og inspirationer om en meget hurtig vækkelsesproces, at det kan være en god ide...

læs mere

Maria og Kristus i julen

Både Maria og Kristus står for Guds udstrømmende kærlighed til menneskene. Samtidig har de forskellige specialer i deres opgaver og i de vibrationer, de formidler. Maria har påtaget sig en verdensmoderopgave over for de vestlige befolkninger, mens Quan Yin stadig...

læs mere

Kommunikation med de indre verdener

Efterhånden som sløret trækkes til side mellem den ydre verden og de indre verdener, optræder en rig variation af forbindelseslinier og kommunikationsformer. Denne artikel er et bidrag til at skabe et overblik og til at træne skelneevnen. Dens hovedanliggende er at...

læs mere

Forløsning og tilgivelse

Når vi ved meditation, healing og det daglige livs åndelige virke får tilført guddommelige vibrationer, kan vi især skelne imellem to typer af lystilførsel. Den ene type kan kaldes for healing. Den består af forskellige vibrationer, som kan sive ind i vore fysiske og...

læs mere

Er claivoyance objektiv?

Jeg har hørt mange mennesker fortælle mig, at de har fået noget bestemt at vide i en clairvoyance, og at de har tillid til det, de har fået det at vide, fordi de ser den clairvoyante som en ufejlbarlig kanal for en viden, der ligger uden for personlighedens farvning....

læs mere

Det store hvide broderskab

Sanat Kumaras ankomst Iflg. gængse esoteriske kilder som teosofien og Alice A. Bailey ankom Det Store Hvide Broderskab til Jorden for 18 millioner år siden. Iflg. disse kilder var menneskeheden på det tidspunkt i så primitiv en tilstand, at menneskene må betegnes som...

læs mere

At miste sig selv

Alle mystikere i og uden for alle verdensreligioner kender til den grundlæggende proces omkring at miste sig selv. Mest rammende udtrykkes dette ved en sætning som ”at miste sig selv for at vinde sig selv” eller ”at miste sig selv for at vinde livet”. Hvad menes der...

læs mere

Kom i kontakt med os

Tøv ikke med at ringe eller skrive en besked - vi glæder os til at høre fra dig!

Den Gyldne Cirkel © 2020 | Udviklet af Jeanne Boll fra Webkonsulenterne