Lystjenester

Om Lystjenester

På Birkemosegård afholdes lystjenester hver søndag kl. 12.00.
Du er velkommen til at forbinde dig hjemmefra eller komme og deltage.
Kom gerne i god tid.  Se vores kalender.
Tjenesterne er åbne for alle, og der er gratis adgang.

Hvad er en lystjeneste?
En lystjeneste er en meditation, der bygger på visualisering, bøn, påkaldelser, healing m.m.
Over hele verden er der grupper, der laver lystjenester i forskellige former og med forskellige betegnelser (ofte kaldes de jordhealing, gudstjeneste eller blot meditation).

Fjernhealing

Vi starter igen med at sende healende strømme til alle der ønsker det – hver onsdag kl.12-12.30 her fra Den Gyldne Cirkel.
Du kobler dig på hjemmefra – eller kommer op på gården og er med.
Du kan vælge at lægge dig ned og lukke øjnene – lig gerne i stilhed eller med blid musik – og vær blot modtagende. ❤ Du kan også deltage selvom du er på job, og så lægge dig eller sætte dig og åbne for healingen, når du har tiden.
Du kan tilmelde dig med et like på opslaget for den aktuelle onsdag på facebook: – skrive dit navn eller blot koble dig på selv ❤

Husk kun at tilmelde andre med deres godkendelse.❤
Må I få en healende og fredsfyldt stund.

Hvad er en lystjeneste?

En lystjeneste er en meditation, der bygger på visualisering, bøn, påkaldelser, healing m.m.
Over hele verden er der grupper, der laver lystjenester i forskellige former og med forskellige betegnelser
(ofte kaldes de jordhealing, gudstjeneste eller blot meditation).

Hvad er lysarbejde?

I Fiskens Tidsalder lærte vi at anvende hjertets bøn i vor overgivelse til Gud og i vor påkaldelse af Guds hjælp til vor verden. I Vandbærerens Tidsalder skal vi supplere hjertets bøn med påkaldelsens og lysformidlingens teknik.

Den 7. stråles tidsalder er tidsalderen for bevidst arbejde med lys. Lysverdenerne er nu ved at komme så tæt ind i lysarbejdernes bevidsthed, at vi kan påkalde lysstrømmene, lade os gennemstrømme af disse og formidle disse videre til verden uden større ceremonier og ritualer.

Denne forenkling gør det muligt for langt flere mennesker at være med i nedfældningen af lyset.

Information

Nedtransformering af lys

En større og større del af menneskene er i denne tid ved at omstilles til at blive formidlere af det indre lys. Vor opgave er ikke blot at bede om lyset og at påkalde lyset. Den er også at bekræfte lysets tilstedeværelse i menneskehedens indre og at formidle lyset igennem den forløste del af vore chakraer og indre legemer. En lysformidler er således et menneske, der åbner sit hjerte for en frekvens af Guds kærlighedsvæsen, omformer dette universelle liv-lys igennem de indre legemer og lader den nye vibration af nedtransformeret lys flyde videre til naturen og menneskeheden.

Samarbejdet mellem menneskeheden og de åndelige riger om at nedfælde og omforme lyset vil skabe et højtvibrerende liv på Jorden. Dette samarbejde vil åbne de ydre riger for de indre riger, det vil løfte menneskenes følelsesliv mod Guds kærlighed og det vil åbne menneskenes tankeliv for Guds lys. Hvis dette formidlende led ikke skabes, vil de nye indstrømninger virke for hårde, for disharmoniske og for voldsomme for de inkarnerede væsener. Lysarbejdernes opgave er således at blødgøre og menneskeliggøre de lysstrømme, der kommer fra de højere planer, således at disse kan opbløde, vække og forvandle menneskeheden og være med til at helliggøre naturen gennem menneskehjertets vibration.

Når vi som lysarbejdere åbner vore hjerter for det højere vibrerende univers og beder om og påkalder dette univers’ kraft, kærlighed og lys som hjælp til menneskeheden, bliver vore hjerter i virkeligheden døre mellem menneskebevidstheden og Guds væsen. Gennem disse åbninger vækkes mere af Guds væsen til live i menneskehedens samlede hjerte. Det er vor opgave som bevidste lysformidlere at kalde på Guds hjælp til menneskeheden så intenst og så dybt, at Gud lader visse frekvenser af Sit væsen komme til stede i flere og flere menneskehjerter.

Samarbejdets tid er begyndt

Millioner af lysvæsener er samlet om menneskeheden i denne vanskelige overgangstid for at hjælpe os. De venter på, at vi kalder på dem og ønsker et samarbejde med dem. Gennem dem har Guddommen i længere tid søgt at nå de menneskehjerter, der er rede til det. Men hidtil har det kun været muligt at samarbejde bevidst med de få indviede og de få andre af os, der i vort ønske om, at menneskehedens lidelser må mindskes, har bedt om Guds hjælp til hele menneskeheden. Igennem alle os andre har Gud måttet afvente vort ønske om guddommeligt samarbejde, eller Gud har måttet virke i det skjulte, således at vi ubevidst har formidlet Hans/Hendes lys og kærlighed i det omfang, hvori vore hjerter har været i samklang med Universets Hjerte.

Nu kommer den tid, som de højere verdener og alle Jordens fødselshjælpere har ventet på. Nu kommer den tid, hvor de af os, der er inkarneret for at formidle lys og højere idealer til menne-skeheden og Jorden, er ved at vågne for at tage vor opgave op. Derved går vi fra at være ubevidste lysformidlere til bevidste lysarbejdere, eller vi går fra en periode af forvandling og træning på vejen til at blive lysarbejdere, der stiller vore hjerter og indre legemer til rådighed for Guddommens arbejde på Jorden.

Det er dog ikke lysarbejdet i sig selv gennem vor indre formidling, der er det vigtigste i dette samarbejde. Det vigtigste er, at vi som lysarbejdere repræsenterer menneskeheden og derved menneskehedens frie vilje. Som en integreret del af menneskeheden åbner vi noget af menneskerigets hjerte og tankesind for den guddommelige hjælp. Gennem dette frivillige samarbejde mellem menneskene og de højere riger kan menneskeheden løftes imod Gud. Igennem tjeneste-arbejdet for Jorden må vi vise, at menneskeriget ønsker forvandling, og at vi ønsker guddommelig hjælp til denne forvandling.

Tjenestegrupper

Til jer der vil være med til at løfte jorden og menneskeheden, vil vi her på DGC’s hjemmeside bringe oplysninger om, hvor der i Danmark og Norden afholdes tjenester for jorden og menneskeheden.

Har du kendskab til en tjenestegruppe, der praktiserer tjenester ud fra DGC’s baggrund, kan den komme på kontaktlisten her. Det kan være en lystjeneste-, grals- eller OGG-gruppe.

Gruppelederen skal som baggrund minimum have lysarbejderuddannelse fra Den Gyldne Cirkel, eller erfaring med OGG-indstrømningsarbejde.

Send venligst oplysninger om tidspunkt og sted samt kontaktpersonens navn, mailadresse og tlf. til:

Nanny Eyber [email protected] eller
Annette Hansen, [email protected]

Eksisterende tjenestegrupper

Helsingør

Sted: Stengade 41 b, gennem gangen og op på 1. sal.
Tid: Onsdage i lige uger kl. 19-20
Kontaktperson: Randi Pedersen, [email protected], tlf. 42 32 01 64

København (Fuldmånetjenester)

Sted: Teosofisk Forening
Se Teosofisk Forenings hjemmeside:
https://www.teosofiskforening.dk/kalender/kategori/meditation/

Vemmelev v/Slagelse

Sted: Maria hus, Slagelse Landevej 141, Vemmelev
Tid: Maria tjeneste hver søndag kl. 11-12.30
Kontaktperson: Mariann Liv Thomsen. Se www.maria-hus.dk

SiriusCenter Aarhus

Sted: Mejlgade 28, 2. sal, 8000 Aarhus C

Tid:
1. tirsdag i måneden:

Kl. 19.15-20 Lystjeneste.
Kl. 20.15-21.30 OGG indvielsesceremoni
2. tirsdag i måneden:
Kl. 19.15-20 Meditation og Gruppehealing.
Kl. 20-210 Udviklingsvejen og indvielse (oplæg)

Hjemmeside: www.siriuscenter.dk
Facebook:
https://www.facebook.com/siriuscenteraarhus/

Gralsgruppe Aarhus

Sted: Mejlgade 28, 2. sal
Tid: 3. mandag hver måned kl. 18.45 (Åbent hus aftener dog kl. 19.00)

Kontaktperson: Michael Jeremiassen, [email protected], tlf. 29 82 29 96
Se hjemmesiden her: www.gralsgruppen-aarhus-dk.webnode.dk/

Rosegruppe Aarhus

Sted: Mejlgade 28, 2. sal
Tid: En søndag hver måned kl. 12-14.

Kontakt Marianne for at høre nærmere.
Kontaktperson: Marianne Boie, [email protected]
tlf. 20 82 01 38

Gralsgruppe Nordsjælland

Kontaktperson: Jette Ferdinand 
 
[email protected], tlf. 24 27 81 24

Aarhus

Sted: Miltonsvej 30 A, Højbjerg
Kontaktperson: Lise Maria Beuchert, [email protected], tlf. 22 37 07 74

 

Rosegruppe Herning

Sted: Valdemarsvej 179, Herning
Tid: En søndag hver måned kl. 12.00.
Kontaktperson: Annette Hansen, [email protected], tlf. 29 47 02 68

Rosegruppe København-Nordsjælland

Kontaktperson: Lene Pape, [email protected], tlf. 27 63 27 20

Lystjeneste i Holstebro

Den 1. og 3. mandag hver måned, kl. 19-20, gratis adgang
Siq huset Ved. Jette Ulrich. ( siq-huset.dk)
Struervej 25
7500 Holstebro

Rødekro – Lystjeneste

Sted: Kløverklinikken, Kløvermarken 27, 6230 Rødekro
Tid: Onsdage kl. 19.30
Kontaktperson: Lillian Hansen
Tilmelding: Lillian Hansen mobil 30492767/fastnet 74662767 (evt tlf svarer), eller mail: [email protected]

Trondheim Norge – Healingens Hus

Sted: Erling Skakkesgata 66, 7012 Trondheim
Tid: en søndag i mnd. kl. 12-13
Kontaktperson: Hilde Størseth
Tilmelding: Hilde Størseth mobil: 958 03 046 eller email: [email protected]

Fuldmånetjenester

I den teosofiske litteratur er det flere steder beskrevet, at hver måned, ved tidspunktet for fuldmåne finder et vigtigt arbejde sted. Dette særlige tidspunkt muliggør nemlig en særlig stærk indstrømning til af energi fra Solen til Jorden.

Det er os en stor glæde at tage dette Hierakiske energividenskabelige og indre kontakt-arbejde videre som vi har haft igangsat og drevet mange andre steder gennem de seneste 25 år. Sol-Ild-Impuls meditationerne ved tiden for fuldmåne i hvert af Zodiakkens tegn er vandbærertidsalderens livspuls i alle åndelige centre og for kloden som helhed. Kom og vær med til at støtte dette vigtige Spirituelle energiarbejde. Velkommen.

Det er ikke altid vi har mulighed for at lægge tjenesterne på selve dagen, på grund af undervisning el. lign. Vi har da erfaring med, at energien vi samarbejder med er stærkere op til end efter selve tidspunktet for fuldmånen. Vi søger altid, så vidt det er muligt, at sende tjenesterne ud over web-radioen.

Fuldmånetjenestegruppen består af en lille dedikeret skare af lysarbejdere, der afholder tjenesterne og mediterer i fælleskab, og der er altid plads til flere.
Har du lyst til at bidrage, så mød op og vær med. Er du en del af Den Gyldne Cirkel, og har du erfaring i at afholde meditationer og lystjenester,
og kunne tænke dig at være med til at afholde nogle af fuldmånetjenesterne, så meddel os det, når vi ses på fuldmåneaftenerne.
Du kan også skrive til Den Gyldne Cirkel, og vil vil kontakte dig og aftale nærmere.

De tolv sædtanker og esoteriske mottoer

Disse sædtanker er nøgleord til fuldmånemeditationerne, de beskriver energien for hver måneds astrologiske solindstrømning.

Vædderen

Jeg træder frem og fra tankens plan hersker jeg

Tvillingerne

Jeg erkender mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg

Tyren

Jeg ser, og når øjet åbnes, er alt lys

Krebsen

Jeg bygger et oplyst hus, hvori jeg dvæler

Jomfruen

Jeg er moderen og barnet. Jeg er gud, jeg er materie

Løven

Jeg er den, og den er mig

Vægten

Jeg vælger den vej, der går mellem de to store kraftlinjer

Skorpionen

Kriger er jeg, og fra kampen står jeg sejrrig frem

Skytten

Jeg ser målet. Jeg når dette mål, og derefter ser jeg et andet

Stenbukken

Hensunken er jeg i overjordisk lys, og vender dog dette lys ryggen

Vandbæreren

Jeg er livets vand, som udgydes for tørstende mennesker

Fiskene

Jeg forlader Faderens hus, og idet jeg vender tilbage, frelser jeg

Kom i kontakt med os

Tøv ikke med at ringe eller skrive en besked - vi glæder os til at høre fra dig!

Den Gyldne Cirkel © 2020 | Udviklet af Jeanne Boll fra Webkonsulenterne