Nyhedsbrev

The Order of the Golden Grail januar – 2022

Nye gyldne tider er forude

  • The Order of the Golden Grail´s hoved fokus er Lystemplet på Kreta, som er indstrømning for ”Den Nye Verdensimpuls” med en opløftende og belivende vibration.

  • Atter strømmer guddommeligt lys og glæde med fuld kraft ned over Lystemplet på Kreta.

  • Atter skal Lystemplet vibrere af liv – mennesker skal fylde Den Gyldne Grund på retræte – på yoga kurser – eller mennesker der blot ønsker at være og blive healet af den særlige indstrømning

 

Der er igen ild og kraft til at genopbygge Den Gyldne Grund – I marts måned i år er der 2 arbejdsuger, hvor vi maler – ordner have – rydder op – gøre rent og gør klar til at modtage gæster i 2022. Allerede nu er der 16 personer tilmeldt – så skynd dig at tilmelde dig, hvis du vil gerne vil med.

The Order of the Golden Grail (OGG) sender overskuddet til Den Gyldne Grund/The Golden Foundation ved året afslutning i år blev det til 9000 kr. Normalt sendes et større beløb, men Covid 19 pandemien har sat en stopper for fysiske retræter og dermed vores mulighed for indtjening de sidste år. Vi har stadig 6000 kr. på kontoen, som skal bruges til udbredelse af Asgers Lorentsens materiale – indtaling af bøger osv.

Dit kontingent giver adgang til materialet som er skabt af Asger Lorentsen. Dette består af tekster og lydfiler med meget dybdegående meditationer. Ligeledes gives der nedsat pris ved deltagelse i vores arrangementer.

Kontingentet for 2022 er 300 kr. som kan indbetales til konto Reg. 5958 Kontonr. 1103153

Til sommer afholdes der på Den Gyldne Cirkel sommerskole. OGG vil være på programmet den 30.juni 2022 – Temaet vil være ”Indvielsesvejen”,”Hvor er jeg på min åndelige vej” og ”De fem forskellige udviklingsveje” Disse 3 emner vil vi belyse ud fra materialet skabt af Asger Lorentsen om de forskellige veje vi som mennesker kan gå og den hjælp vi kan få når vi går på indvielsesvejen.

Der findes to grupper som mødes og arbejder med materialet i OGG i Danmark. Du er meget velkommen til at deltage.

Grals gruppen i Århus som mødes en torsdag aften hver måned fra kl. 18.45 – 21.30 og laver lystjenester og ceremonier. Kontakt Michael på tlf. 29822996

Gralsgruppen Sjælland som mødes på Den Gyldne Cirkel i Frederiksværk flere søndage i løbet af året fra kl. 14.00 til 17.00 kontakt Jette Ferdinand på [email protected]

 

Den tid vi lever i lige nu, kræver vores vedholdenhed i at tro på det gode og en tro på at lyset vil sejre – Mere end nogen sinde kan dedikationerne være en ledetråd i vores indre åndelige liv: 

 

  • Jeg dedikerer mig til jordens levende ånd

  • Jeg dedikerer mig til Guds medfølende kærlighed

  • Jeg dedikerer mig til udbredelsen af det hellige liv

  • Jeg dedikerer mig til udstrømningen fra Den Gyldne Gral

 

Disse fire sætninger repræsenterer en dedikation til de tre hovedaspekter i Guddommens væsen – Gud som liv og vilje, Gud som kærlighed, Gud som helligånd og Gud som syntesen af disse tre. De tre aspekter af Guds væsen er dybest set udstrømninger af liv. Således er The Order of The Golden Grail dybest set The Order of The Living Grail.

I OGG arbejder vi med alle tre strømme. Nogle vil især specialisere sig i den feminine helligåndsstrøm. Andre vil specialisere sig i Kristusstrømmen, andre igen vil specialisere sig i den ildagtige strøm som udgår fra åndsaspektet i Guds væsen. Og nogle vil levendegøres af og virke i flere af strømmene samtidigt.

Dybest set er alle tre strømme integreret i hinanden. Den gyldne gralsstrøm er en syntese af de tre som er en individuel hjælp til at integrere de tre aspekter af Guds væsen i sig på balanceret vis. Og jo dybere en strøm opleves, desto mere vil den efterhånden afsløre enheden bag alt det skabte.

OGG´s materiale er en guldgrube af viden og udstrømmer en dyb vibration af Guds levende kærlighed. Det kan hjælpe dig på vej og støtte vedholdenhed i åndeligt arbejde – det kan bringe optimisme og lys i dit liv.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i The Order of the Golden Grail Inge, Jette, Michael, Marianne og Susanne

Kontakt Susanne på 22965463 eller skriv på [email protected]