Nyhedsbrev OGG November 2021

Nyt fra Lystemplet på Kreta

V. Elisabeth Ejlekær Nielsen

Lystemplet og Den Gyldne Grund er ikke solgt og vi har p.t. ingen, der er interesserede i at købe. Plan B er nu at satse på, at vi selv kører stedet videre. Det betyder, at vi skal ”genstarte” hele projektet. Lige nu er vi 4 i bestyrelsen i The Golden Foundation, læg dertil bestyrelsen i The Order of the Golden Grail samt nogle få flere, som vi ved vil støtte arbejdet. Det er alt for få, hvis vi skal vende skuden. Der bliver brug for, at vi bliver mange, som i fællesskab samarbejder om at bringe liv i Lystemplet og Grunden igen. For os i bestyrelsen er det nu det store spørgsmål, hvor mange støtter og brugere der kan findes derude i den kommende periode til denne helt særlige opgave? 

Et vendepunkt – et wake up call

Personligt har jeg i de sidste 5 år været meget opgivende angående vores dejlige sted på Kreta. Der har været stor modstand i mig, når jeg skulle beskæftige mig med det og i nogen grad angst for, hvordan vi skulle klare de mange udfordringer. Jeg syntes, det så meget umuligt ud og har hele tiden tænkt, at der måtte komme nogen, som er dygtigere, mere åndelige og økonomisk bedre funderede end vi er i TGF.                                                                                                                              

En dag i september 2021 fik jeg en inspiration fra ”Asger” om Lystemplet på Kreta. Det var Tarja i Finland, som havde modtaget inspirationen og sendt den til mig. Tarja har kendt Asger siden de var unge, hun har samarbejdet meget med ham, læst hans bøger på dansk og hun har været aktiv i bestyrelsen i TGF i Asgers tid og frem til 2018. Jeg læste inspirationen en sen aften.                                Det rykkede! – Budskabet gik rent ind i mit hjerte. Om natten var det umuligt for mig at sove. Hvor jeg tidligere ikke ville tage fat i opgaverne, lå jeg nu denne nat og erkendte, hvilket fantastisk sted vi har. Jeg tænkte i løsninger og så muligheder. I dagene efter og lige siden er min modstand fuldstændig væk, også min angst er væk. Det var som en rystetur af ”Asger” eller af en stor kraft.

Hvorfor skal vi fortsætte vores arbejde for Lystemplet på Kreta? 

Inspiration fra Asger via Tarja:

”Lystemplet og hele Grunden er et Helligt Sted. Der er en indstrømning af Indre Kærlighed, Gyldent Universelt Lys- og Liv.  Det er et mødested, et sted at tjene, et fokus for læring af Universelle Værdier. Et sted hvor man kan accelerere menneskenes samklang med lysverdenerne. Stedet tilhører ingen, det er skabt til menneskeheden og kan frit deles af alle, som føler sig draget til det. Stedet tilbyder dyb visdom, til de der søger at forstå livet på Jorden”.

Normalt ejes sådan et unikt sted af meget velhavende mennesker. Det er helt enestående, at vi ganske almindelige mennesker uden store formuer, har fået mulighed for at dele et så vidunderligt sted som Lystemplet og Den Gyldne Grund på Kreta. Mange af os har været med i opbygningsfasen og vi har stadig muligheden for at sikre stedet mod, at blive privatiseret, altså at nogen tager personligt ejerskab over det. Derfor skal vi arbejde hen imod ét ejerskab, hvor vi i dag er to ejere. Vi har også muligheden for at beskytte grunden mod larmende turisme og forurening.                                                                                                          Asger sagde: ”Det er alle lys arbejderes hjem”. 

Der har været ørkenvandringen med chok efter Asgers overgang. Kriser og opgivenhed. Vi har forsøgt at sælge og nu ser det ud til, at vi skal give det en ny chance. Vi har stadig muligheden for, at stedet også fremover vil være det åndehul, hvor travle, sensitive, søgende mennesker kan finde healing, inspiration og glæde. Et sted som ingen personligt skal tjene penge på. Mange af os har fået en særlig uddannelse som lys arbejdere i Den Gyldne Cirkel. Vi ved, at vi er med i en kollektiv proces mod at ”Jorden skal lyse”. Hvorfor ikke bringe det i spil? Andre har også en masse kompetencer. Når vi formår at bringe disse erfaringer sammen, kan vi flytte projektet igennem en svær tid.

Hvordan kan du støtte?

  1. Gå med i lysarbejde hver fredag kl. 12.00

Vi mediterer derfra, hvor vi er. 

  • Forestil dig at du befinder dig i Lystemplet og forbind dig i hjertet med de mennesker der arbejder for Lystemplet og Den Gyldne Grund. Forbind dig derefter med indstrømningen. Kald evt. Solkristus ind i strømmen.
  • Bed om beskyttelse af indstrømningen, bestyrelsen og alle andre der arbejder for stedet 
  • Bed om at flere mennesker, i deres hjerter, vil mærke tiltrækning til stedet og slutte sig til kredsen af støtter                                                   
  • Afslut med at bede om at indstrømningen vil løfte vibrationen i området

Du opfordres til at støtte dette arbejde hjemmefra eller på Birkemosegård.                                                                     Senere kommer vi med flere tiltag til, hvordan lysarbejdet for Lystemplet kan styrkes.     Dette er meget vigtigt. ”Det er lysarbejdet og tjenestemuligheden, der tillader at miraklerne sker”! (Asger via Tarja).

  1. Økonomisk:

Det er nødvendigt, at der kommer et økonomisk flow i gang. I de seneste år har enten mangel på penge eller Corona sat en stopper for, at gæster kunne besøge Den Gyldne Grund. Corona kan igen blive en begrænsende faktor for gæster og indtægter.

A: Bliv medlem. Det koster 75 kr. i 2021. På denne bankkonto kan du også donere, hvis du er medlem. Medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen og ret til at overnatte på Den Gyldne Grund.

Danske Bank: 1551 – 10014077       Konto for medlemmer

IBAN: DK 1630000010014077

BIC: SWIFT: DABA DKKK

B: Som ikke medlem kan du støtte / donere på denne konto:

Danske Bank: 9570 – 13139431

IBAN: DK 2630000013139431

BIC: SWIFT: DABA DKKK

I bestyrelsen håber vi, at vi kan blive mange, som donerer et beløb hver måned. Det har været bekosteligt at bygge stedet op og der er hele tiden brug for vedligeholdelse.                      

Hvis fx 100 personer indsætter 100,- kr. hver måned, giver det en indtægt på 10.000,- kr.  pr. måned. Et anseligt beløb, som ville kunne gøre en stor forskel. Det er tanken om crowdfunding vi er inspireret af her. Crowdfunding har løftet rigtig mange spændende projekter, hvorfor ikke også vores?                                                                                                       

Din gave ved at donere et fast beløb er, at dette Smukke Åndelige Center bevares for fællesskabet og for menneskeheden ligesom klostre og kirker.

Der er desuden brug for enkeltvise donationer. Det er især de få, men store donationer, der har ”reddet” os indtil nu. Disse store donationer kan vi alle være meget taknemmelige for. Derfor håber vi også, at nogen vil støtte os med større en gangs beløb. 

  1. Yde praktisk hjælp

Du kan melde dig til bestyrelsesarbejdet til generalforsamlingen, som snart kommer. Som sagt er vi lige nu 4 i bestyrelsen, men ifølge vedtægterne skal vi være 7.

Du kan hjælpe med PR og at netværke. Det er afgørende, at mange får kendskab til vores unikke sted og projekt. Der er brug for fundraising, måske er det muligt at tiltrække EU midler? Måske har du særlige juridiske eller håndværksmæssige kompetencer?

Du kan tage ned på Den Gyldne Grund og støtte energien og / eller være med i praktisk arbejde med have og bygninger.

Du kan arrangere kurser og retræter og derved give flere mulighed for at komme ned og opleve det skønne sted og Kreta. 

VINTERTILBUD til kursusholdere

I november – december – januar – februar – samt første ½ af marts tilbyder vi kursusholdere at afholde kurser dernede. Man betaler nedsat husleje, dvs. 100,- kr. pr. person pr. dag. Der er en stor varmeudgift om vinteren, som huslejen hovedsageligt vil blive brugt til. 

Personer kan også parvis leje en lejlighed i den periode til samme pris.                               

Det er krævende og dyrt at varme Lystemplet op om vinteren, så der må særlige foranstaltninger til: tæpper, varmt tøj og tilskud til opvarmningen.

Se www.thegoldenfoundation.net

Se på billederne af den ubebyggede ”Gyldne Grund”. Tænk på alt det, det er lykkedes at bygge op ved den indviedes kraftpræstation og de manges indsats og ofre. Lad os sammen passe godt på det og bringe det godt ind i fremtiden!

Kom med pionerens indstilling, hvis du rejser derned. Stedet fungerer, men det trænger til et kærligt løft. Der er et caretaker par dernede, så man er ikke alene. De taler græsk og engelsk.

Skriv til Elisabeth, hvis du er interesseret i flere detaljer om historik og status quo, hvis du har specifikke spørgsmål eller hvis du vil støtte på en særlig måde på:        [email protected] 

På vegne af bestyrelsen for The Golden Foundation

Kærlig hilsen Elisabeth Ejlekær Nielsen