Nyhedsbrev

The Order of the Golden Grail – januar 2021

”Vær velkommen Herrens år og velkommen herhid”. 

Gundtvigs nytårssalme byder det nye år velkommen i lighed med os. Alle håber, at det nye år byder på nyt liv, nye glæder, og forhåbentlig kommer vi til igen at opleve frihed. Fri af mundbind, forsamlingsforbud og rejseforbud, så vi igen kan mødes – give knus og mærke nærhed – afholde lystjenester i fællesskab – rejse til Den Gyldne Grund på Kreta og til andre destinationer ude i verden.

Indtil da af må vi mødes i ånden. Vi indleder med året med en ”Helligåndstjeneste”, hvor vi søger Fader Moder Gud og åbner os for Universet lys, Universets kærlighed og Universet indre liv.

Helligåndstjeneste d. 18. januar kl. 19.00 til kl. 20.00 v/ Susanne Olesen

Tjenesten bliver sendt over Facebook fra vores Facebookgruppe ”The Order of the Golden Grail”

Derfor skal du have en Facebook-konto for at kunne deltage, samt være medlem af gruppen.

Fremadrettet vil der hver den 3. mandag i måneden blive sendt lystjeneste fra OGG – Århus. Dette fortsætter også efter, at Danmark bliver åbnet op igen, således at vi fremadrettet bruger Facebook som en lysvej. Det skulle være sikkert og vidst, at lydkvaliteten er god.

Der er stadig håb om, at vi kan mødes fysisk til Påske og samles til retræte på Den Gyldne Cirkel, Birkemosegård. Så sæt kryds i kalenderen d.  2., 3. og 4. april 2021. Programmet fremsendes i februar 2021.

Medlemskontingentet er fortsat 300 kr. per år, som du kan indbetale til Reg. nr. 5958 Kontonr. 1103153.

2020 blev et stille år med god mulighed for at gå indad i meditation – sidst til Juleretræten, som blev til egen fordybelse i Asgers kursus ”Indvielse og Transformation” Vi ved, mange benyttede sig af tilbuddet, og vi har til al overflod modtaget mange donationer – Tusind tak for det. Pengene bliver brugt til at udbrede Asgers materiale fx indlæsning af bøger.

Alle lysarbejderes hjem – Den Gyldne Grund
Igen til årsskiftet blev overskuddet på 10.000 kr. fra vores konto overført til Den Gyldne Grund på Kreta, og vi ved, at det er taget imod med kyshånd. Straks det er muligt igen at rejse derned, vil der blive arrangeret retræte. Fremover er 1. døgn gratis, da vi vil bruge det til at gøre klar i templet og i lejlighederne. Således vil vi i fællesskab være sammen om at skabe og løfte energien på dette vidunderlige sted.

 

Kærlig hilsen
Susanne Olesen

For bestyrelsen for The Order of the Golden Grail