Reinkarnation i historisk lys

Hvad betyder ordet reinkarnation? Det betyder gen-legemliggørelse eller igen i kødet. Det vil sige: Alt levende er med i et kredsløb af fødsel, opblomstring, død, hvile og genkomst. For mennesker betyder det: Efter et menneskes død genfødes sjælen til et nyt liv i et...

Sanat Kumara og Shamballa

Denne artikel er en beretning om Shamballa og Sanat Kumara. Den teosofiske lære hævder: Der er tre store åndelige centre på jorden: Shamballa, Hierarkiet og Menneskeheden. Hierarkiet er beskrevet nærmere i en særskilt artikel. Udover de tre omtalte centre, er der...

Sirius

Denne artikel er skrevet af Asger Lorentsen, og den handler om himlens klareste stjerne Sirius, set ud fra en teosofisk synsvinkel. Det vil sige, hvordan den energimæssigt indvirker på vores eget solsystem, Jorden og dens mennesker. Det gælder især i forbindelse med...

Vejen

Denne artikel handler især om det teosofiske begreb Vejen. I artiklen berettes også om Vejen i kristen optik, samt om en mulig forståelse af Vejen før Jesu tid. Når ordet Vejen bruges i overskriften, er det lidt misvisende. Ordet er absolut i betydningen, der er en...

Reinkarnation

Først bringes en definition på reinkarnation (Loven om genfødsel) formuleret af Alice A. Bailey. Den er klar, kort og præcis. Den er samtidig genial, fordi definitionen også udfolder evolutionsloven. Selve det, hvordan sjæle og mennesker udvikler sig gennem mange liv,...

Karma og Bjergprædikenen

I denne artikel sættes Jesu Bjergprædiken i relation til karma. I slutningen af artiklen omtales steder i Det Nye Testamente, der kan tolkes som karma. Bjergprædikenen i esoterisk lys: Hjertet i kristendommen er Bjergprædikenen. Den er et centralt omdrejningspunkt, i...