Den Gyldne Cirkels historie

Her kommer en kort beretning om vor historie fra den spæde start til et moderne uddannelsescenter med masser af aktivitet i flere lande.

Ved Asger Lorentsen julen 2007

Da jeg i november 1993 besluttede at fratræde mit job som ledende kraft i Rosenhaven, Ananda Ashram og et netværk af lysarbejdere i Norden, stillede jeg ind på Kristus og spurgte om min næste opgave.

Svaret var en vision om indstrømningen fra Solvæsenets hjertecenter, der nu er begyndt at vibrere på dybe planer af Jordens bevidsthed som en opstandelsesvibration fuld af kærlighed og ekspansion. I visionen blev det vist, at vi er titusinder, som er forberedt gennem mange inkarnationer til at formidle og nedfælde denne indstrømning til menneskeheden, og det blev vist, at der skal skabes en levende impuls i Skandinavien med mange hundrede mennesker og grupper, der skal stå for formidlingen i denne del af Jorden, og disse skal være med i et netværk af levende sole omkring hele Jorden. Dette sol-gennemstrømmede netværk blev vist som bestående af gyldne cirkler, og det er dette der gav navnet til Den Gyldne Cirkel. Tilsammen skal vi være med til at løfte hele menneskeheden som led i åbenheden at selve den universelle kærlighed i den nye verdensimpuls.

Jeg havde kendt Sol-kristusstrømmen siden dens begyndende indstrømning på Jorden i 1987 og genkendte den som den mest opløftende og gennembrydende af alle Vandbærer-impulserne. Under en krise i det internationale hovedcenter i Australien i januar 1994, (hvor vi aftalte afviklingen af mine opgaver), blev indstrømningen nedsænket og stabiliseret i mit indre. Fra det øjeblik har der været en stabil indre strøm, der har hjulpet igennem alle udfordringer i de år, der er gået siden.

Den 1. februar 1994 var det tidligere job afviklet, og dagen efter – på et hotelværelse i Bangkok – begyndte indstrømningsarbejdet ved at jeg fik inspireret Kristustjenesten, der med enkle påkaldelser og bekræftelser hjælper med et gruppesamarbejde med det åndelige rige om helliggørelse af Jorden. Yvonne og jeg lovede Kristus, at fra nu af og i resten af vort liv ville vi stille op hver søndag kl. 12 til en formidling af Sol-Kristusindstrømningen til gavn for Jorden og menneskeheden.

Ugen efter kom nogle af vore spirituelle venner med til søndagens indstrømningsarbejde. Derefter sad vi 8, 12 og i begyndelsen af april omkring 20 hver søndag. Den 9.4. var der så stabil en gruppe, at vi grundlagde foreningen Den Gyldne Cirkel. Fra det øjeblik gik vi ind i en fase med at uddanne lysarbejdere. Jeg havde ønsket og forventet 2 år til at skrive et par bøger og omstille mig til den nye opgave, men allerede fra april gik det hurtigt: I slutningen holdt vi det første wseekendkursus i Den Gyldne Cirkel – om hjertets vej. 3 uger af maj måned blev anvendt til at diktere bøgerne ”Stjernemennesker og englemennesker samt ”Menneskehedens gyldne fremtid”. Især den første blev solgt så meget i Danmark, at den var med til at sprede interessen for Den Gyldne Cirkel.

Kurser og Kristustjenester foregik i en lille stue på 1. sal i vort hjem ude på landet mellem Farum og Ganløse. Det viste sig at vi kunne sidde 30-35 mennesker under skråvæggene på de 20 m2, men da vi en søndag nåede op på 43 måtte flere af deltagerne sidde i gang og soveværelse uden for.

Kurser og uddannelser begynder

I juni fulgte det næste weekendkursus om stjernemennesker og englemennesker. I juli afholdt vi den første sommerskole, der fik cirka 20 deltagere, og i september holdt vi kursus om hjertehealing. Undervejs var der nogle større træninger omkring at holde os i indstrømningen og lytte indad uanset hvad. Det førte til en krise i den ledelse på 5 personer, som vi havde bygget op, da foreningen begyndte. Det viste sig, at når vi lyttede indad fik 2 deltagere i ledelsen nogle forståelser, der pegede i en anden retning end de inspirationer, som vi andre fik, så det endte med at de trak sig ud.

I de følgende 7 år blev Den Gyldne Cirkel ledet af Inge Olsen, der kendes for Grevens bøger, Yvonne og mig. I de første år blev vi en usædvanligt velfungerende troika, der supplerede hinanden godt og var engagerede i samme mål om vækkelse og uddannelse af lysabejdere.

Siden kom der større og større indre pres på at starte en uddannelse af stjernemennesker og englemennesker op så hurtigt som muligt. Min plan om at holde lidt pause fra forpligtende uddannelser smuldrede, og da sol-kristusvibrationen syntes både at give fornyede kræfter og at tiltrække flere og flere, blev uddannelsen sat i gang i september. Vi gav den navnet ”Verdenstjeneruddannelsen” for at signalere, at den er for mennesker, der er kommet til Jorden for at tjene, men som har været blokeret af forskellige vanskeligheder og tyngder, så opgaven er gået for meget i stå.

Det blev rigtigt spændende at skabe en uddannelse med fokus på vækkelse af deltagernes åndelige opgaver og evner. Gruppen blev stærk og intens, og alle 33 deltagere holdt ved gennem hele forløbet på 7 weekender. Hver anden weekend var vi i vor egen stue og hver anden weekend lejede vi os ind på det åndelige center Ny Tid i Værløse. 

Lysrejser

Året efter Den Gyldne Cirkels start arrangerede vi den første lysrejse. En lysrejse kan være en tur til et andet land, hvor vi skal uddannes og vækkes indefra ud fra de åndelige kvaliteter, som er indlagt på stedet ud fra stedets særlige åndelige historie. Det kan også være en rejse, hvor gruppen skal bestå af trænede lysarbejdere, der kan formidle visse indstrømninger, som er til gavn for stedet. Og ofte er der et formål i begge disse områder.  I begge tilfælde tager vi kun af sted, hvis der er et særligt ønske om det fra den indre ashrams side.

 Den første lysrejse gik til Kreta, hvor hovedformålet var at finde og forbinde os med den 5. stråles hovedfokus på Jorden, der går under navnet ”Sandhedens Tempel”. Vi fandt stedet og fik et utal af inspirationer om Kretas åndelige historie og vor fremtidige opgave på øen. Denne tur blev efterfulgt af andre, og lagde grunden til at vi var en gruppe, der købte en grund på øen, der nu er udbygget til et Lystempel og åndeligt center. (se www.thegoldenfoundation.net)

Allerede senere samme år arrangerede vi en tur Luxor i Ægypten. Hovedformålet var at forbindes med Aknatons solimpuls og at arbejde med at vække denne til live igen i en opgraderet vibration. Vi opdagede fra da af, at vi ofte sendes til steder på Jorden med opgaver om at rense eller opgradere gamle åndelige indstrømninger eller foki, fordi vi via vort speciale med Solindstrømningen har særlige muligheder for at hjælpe med mange opgraderinger.

Der er ikke mange der kender til vort speciale med lysarbejde i forskellige lande, da vi sjældent annoncerer med disse ud over til mennesker, som har særlige forudsætninger. Men lysrejserne er fortsat siden de to første, så vi på 14 år kan se tilbage på lysarbejderture til Kreta, Ægypten, Israel , USA, Mexico, Peru, Brasilien , Australien, New Zealand, Indien, Rusland, Italien, Ungarn, og samt kortere rejser i andre lande, så jeg i alt har været med til lysarbejde i over 30 lande på 20 år.

Birkemosegård købes og renoveres

Efter en sommerskole med 60 mennesker og et verdenstjenerhold på 55 mennesker i 1995 fandt vi tiden inde til at købe et sted, der havde udvidelsesmuligheder. Inspirationen gik på at finde et sted i Nordsjællands lysområde i trekanten mellem Gilleleje, Hillerød og Frederiksværk. Da vi ingen penge havde, var vi henvist til at finde noget ældre, som vi selv skulle bygge om. Valget fandt på en 100 år gammel gård på Arrenæs ved Frederiksværk, der havde tilladelse til undervisningsvirksomhed, fordi der havde været en produktionsskole i nogle af gårdens lokaler. Vi var begejstrede fordi den lå meget smukt i landskabet, og fordi hele Arrenæs fra gammel tid er et naturligt sted for solindstrømning. Vi købte gården af Skov- og naturstyrelsen for 1.800.000 kr. den 1.12.1995. Købet blev muligt fordi vi opdelte ejerskabet i 3 private boenheder med fem mennesker, der tilsammen betalte 1.1.000.000 kr, så foreningen kun skulle give 700.000 kr. Til gengæld måtte den stå for en gennemgribende renovation sin del.

Inden for en måned havde foreningen modtaget 100.000 kr i donationer fra cirka 100 medlemmer. Det svarede til foreningens andel af udbetalingen. Det lykkedes at få så megen lån i et realkreditselskab og en bank, at vi kunne bygge om for 600.000 kr i løbet af det næste halve år. Da al denne ombygning foregik ved frivillig arbejdskraft kunne vi komme ganske langt, så da vi efter 6 måneders intenst arbejde nåede til sommerskolen 1996, havde vi bygget de første150 m2 om så grundlæggende, at kun de rå mure var tilbage fra da vi startede. Med i ombygningen var nye vinduer til endnu 100 m2, toiletområde og fælles køkken.

Rygtet om Birkemosegård var gået som en løbeild om noget spændende, så 108 mennesker fra Danmark og Norge havde meldt deres ankomst. Hvor skulle de sove? Heldig vis var det en varm sommer så vi endte med at 30 sov i telt, 10 på centerets 3 værelser, 20 på gulve i de private boenheder, 20 blev fordelt på gulve i kontor, et tidligere værksted og en lånt campingvogn og de 30 deltage, der boede tættest på blev bedt om at overnatte hjemme og hjælpe hinanden med fælleskørsel.

Den store interesse for et åndeligt fokus eller hjem for lysarbejdere betød at Verdenstjeneruddannelsen fik endnu flere deltagere – nu fordelt på et hold ved Silkeborg og holdet på Birkemosegård. Der vi der underviste fik en minimal deltidsløn, var da så megen flow i økonomien, at vi kunne fortsætte med at ombygge de resterende 300 m2 af den nederste etage i foreningens 3 længer.

Den store interesse for et åndeligt fokus eller hjem for lysarbejdere betød at Verdenstjeneruddannelsen fik endnu flere deltagere – nu fordelt på et hold ved Silkeborg og holdet på Birkemosegård. Der vi der underviste fik en minimal deltidsløn, var da så megen flow i økonomien, at vi kunne fortsætte med at ombygge de resterende 300 m2 af den nederste etage i foreningens 3 længer.

I 1998 tog vi det store skridt at låne endnu 500.000 kr, så vi kunne ansætte 2 tømrere til at lave bjælkekonstruktionen om + bygge 10 kviste + få tækket den ene længe samt alle kviste. Da pengene var brugt op, måtte vi afskedige tømrerne og fortsætte på egen hånd. Utallige er de kursister, der har kæmpet sig frem meter for meter og værelse for værelse på loftet af Nordlængen og Østlængen. En kursusejendom har landets skrappeste brandkrav til isolering, til dobbelt lag gipsplader, til panikbelysning, advarselshyl og flugtveje. Men endeligt efter 3 år var vi færdige med 8 rum og 20 sengepladser. Det lykkedes at trække de udgifter på 800.000 kr, der kom efter lånet på 500.000 kr, ud af den årlige drift, så vi år 2000 kunne puste ud uden at have øget vor gæld.

Det følgende år besluttede vi os for at installere et jord- og luftvarmeanlæg. Der skulle erstatte 70 % af vort olieforbrug. I forvejen havde vi halveret olieforbruget ved at udskifte vinduer, fyr og efterisolere en masse. Men vi foretrak mest mulig alternativ energi, og valgte løsningen med at nedgrave 1200 meter jordslanger og samtidig lade et luft-til-luft-anlæg indgå i den samlede løsning. I praksis betyder det at alt varmt vand laves af luft- og jordvarme, der komprimeres ved hjælp af varmepumper drevet af elektricitet. Når udetemperaturen er højere end 6 grader leveres radiatorvarmen af luften. Fra 6 til cirka 2 grader af jordvarmen, og når denne ikke kan følge med mere suppleres op fra oliefyret. De 70 procent lykkedes, men forbruget af elektricitet oversteg de beregninger, vi fik. De første år efter installationen sparede vi cirka 20.000 kr årligt, og nu da olieprisen er steget kraftigt, er besparelsen måske 40.000 kr. Anlægget kostede 225.000 kr, så det bliver som lovet betalt tilbage på 10 år.

Efter en krise i 2001 og 2002 fik vi et par lidt vanskeligere år i økonomien, så vi ventede med vor store drøm: At bygge laden om til et flot fællesrum med undervisning, tjenester og samling for alle medlemmer. 2005 blev vort store byggeår på det projekt. Halvdelen af arbejde blev udført ved frivillig arbejdskraft og den anden halvdel ved hjælp af håndværkere, som vi selv ansatte. Da vi nåede julen, var det hele færdigt inkl. 140 m2 sal til kun 8-900.000 kr. Da vi samtidigt lavede en lukket overdækning med glasvægge, tog vi et lån på 750.000 kr, men vi omlagde resterne af det gamle ombygningslån, blev den samlede lånebyrde kun lidt forøget.

Nu puster vi så igen ud og nedbringer gæld, før vi tør kaste os ud i det sidste store projekt: At indrette Vestlængens loftetage med måske 5 værelser og 12-15 sengepladser.

7-årsfaser i Den Gyldne Cirkel

1994-2001: Fokus på stjernemennesker og englemennesker

I de første 7 år var vi meget engageret i henvende os til mennesker, der er kommet til vor planet med det hovedformål at hjælpe Jorden og menneskeheden. Mange af disse passer ikke ind i traditionelle teosofiske eller esoteriske grupper eller litteratur, fordi de finder disse for begrænset i forhold til intuitive forståelser af at tilhøre et større univers end der kendes f.eks. A A Bailey-litteraturen. De passer heller ikke ind i de bølger om opstandelse, selvrealisering og åndelig frihed der har skabt mange åndelige bevægelser i Vesten siden 1980-erne, for dybt i deres indre føler de en forpligtelse til at hjælpe her på planeten, og de ved at de skal hjælpe med at skabe lysende civilisation og et kærlighedens broder-søsterskab i menneskeheden.
Dette engagement i Den Gyldne Cirkel fyldte så meget i de første 7 år, at de fleste af vore kurser, uddannelser og bøger i den periode var præget af, hvordan potentielle lysarbejdere kan få vækket deres indre identitet, kan genkalde sig deres åndelige opgaver, kan bryde gennen slør, tvivl, opgivenhed og sorg, og kan genoptræne lysarbejde-teknikker som de har kendt i engleriget, på en lysende planet eller i en æterisk lyscivilisation før de kom til Jorden for første gang for måske 20.000 år siden.

2001- 2007: Fokus på gralsvejen og den nye verdensimpuls

I 2001 skiftede fokus til at bevæge os dybere ind i gralsvejen, gralsarbejde og indre samklang med kærlighedens kilder. Dette blev bl.a. stimuleret af et besøg i Assisi, hvor Frans uventet henvendte sig til os for at stimulere en moderne form for franciskanerbevægelse, der er engageret i en særlig dyb form for verdenstjeneste kombineret med samklang med en ny verdensimpuls. Dette blev til skabelsen af Den Gyldne Grals Orden. Denne orden udviklede sig i de følgende år til en form for hjemmestudie med en omfattende serie meditations-CD´er samt hefter, der beskriver indvielsesvejen under den nye verdensimpuls, således som vore erfaringer er med mennesker på gralsvejen. Ordenens vigtigste dedikation hedder: Jeg dedikerer mig til Jordens levende ånd. The Order of the Golden Grail har nu et par hundrede medlemmer i 7 lande.

Den nye gralsimpuls blev startsskuddet til den største krise i foreningens historie. Yvonne og jeg følte os draget dybere ind i samklang med det åndelige rige på en måde, der brød med den tidligere fokusering på stjernemennesker og englemennesker. Vi følte tiden inde til at stimulere endnu mere ydmyghed, åbenhed, gennemsigtighed og selvforglemmelse end i de første 7 år. Det var som at gå gennem en ny fødsel eller indvielsesport, hvor endnu mere af personligheden måtte slippes på vej ind i næsten ukendt land. Men hvordan ville medarbejdere og kursister reagere på den nye fase af Den Gyldne Cirkels historie ? Og kunne vi evt. beholde den første fase som et lag af uddannelsestilbud og så lade andre fortsætte sammen med os i den dybere gralsvibration og gennemsigtighed ?

En del af svaret kom hurtigt efter vor hjemkomst fra Assisi. En af forudsætningerne for at fortsætte ind i den nye fase var en erstatning af den hidtidige ledelsestroika med en mere åben og fleksibel model, der prioriterede andre egenskaber end hidtil blandt undervisere og beslutningstagere. Straks efter annonceringen af at jeg fremover ville være fri til at vælge nye samarbejdspartnere, og at vi nu skulle åbne os for en ny indstrømning, brød den gamle ledelsestroika sammen. Dette blev indledningen til en kriseagtig skilsmisse, der efter 8 måneders forsøg på at redde mest muligt af den gamle Gyldne Cirkel endte med, at Inge Olsen trådte helt ud af foreningen. Samtidigt mistede foreningen måske hver 10´ende af dem der havde været med i forskellige uddannelsesforløb over flere år.

Umiddelbart var dette en lav pris at betale for en skilsmisse og en overgang til et nyt kapitel. Men i virkeligheden blev prisen for at skifte til en ny 7-års fase endnu højere, for allerede da næste sæson begyndte, viste det sig at tiltrækningskraften var halveret over for nye mennesker. Mennesker der ikke kender os, kommer især på anbefaling fra andre, og et uddannelsessted, der står for kærlighed, men sender røg ud fra en voldsom skilsmisse eller krise, mister sin troværdighed på det niveau, hvor det handler om at tiltrække på grund af tillid. De avancerede uddannelser fortsatte med at vokse i det samlede deltagerantal, bl.a. fordi der kom nye uddannelser til næsten hvert år. Men deltagerantallet i Verdenstjeneruddannelsen blev mere end halveret.

I 2002 var der fokus på at reorganisere uddannelserne efter den nye impuls med mere vægt på den feminine gral og på en selvstyrende lærergruppe. I 2003-4 blev der anvendt mange kræfter på en skatte-og momssag med efterfølgende ændringer af vedtægterne og retssager: Told og Skat pegede på, at foreningens vedtægter + procedurerne ved medlemskab ikke levede op til kravene for skattefrihed, og vi skulle bevise, at vore indtægter fra uddannelser burde være momsfrie. Denne sag førte bl.a. til en opdeling i 2 foreninger, Hvor Den Gyldne Cirkel er en ren medlemsforening, der tilbyder sine medlemmer avancerede uddannelser mod et årligt kontingent, medens Den Gyldne Cirkels Kursuscenter og Forlag ikke forudsætter medlemskab. Til gengæld skal denne forening betale moms af alle aktiviteter og skat af eventuelt overskud.

I 2003-6 var vi meget optaget af at få integreret indstrømninger og idealer fra Den Nye Verdensimpuls og verdensreligion i flere af vore uddannelser og lystjenester. Især var vi optaget af at levende ånd og subtilt feminint liv begyndte at vibrere i vort center mere intenst end før. Undervejs så vi os som en eksperimenterende gruppe under den 2. stråleashram. En af vore opgaver i den periode blev at skabe en præst-præstindeuddannelse, der kunne være med til at levendegøre og forankre idealer og vibrationer fra den kommende universelle verdensreligion. I samme periode blev vi bedt om at sætte et avanceret meditationssystem og træningsprogram i gang for mennesker, der har lovet Gud at hjælpe Jorden. Dette blev til en af foreningens største succes´er: Det Gyldne Solprogram, som har givet hundreder af mennesker i Danmark, Norge, Finland og Sverige en dybere evne til at hjælpe menneskeheden.

I disse år stod det mere og mere klart, at vor opgave som gruppe og som enkeltpersoner er ganske simpel: At være delagtig i både menneskeheden og det åndelige rige på en sådan måde at disse riger integreres i gruppen og i den enkelte. Denne simpelhed lykkes først hen ad indvielsesvejen, men især under gralstjenester – bl.a. søndage kl. 12 – kan der opstå dybe oplevelser af at være mødestedet for disse riger såvel som for ånd og stof.

2007- ? : Fokus på mysterietempler og Fremtidens Mysterieskole

I sommeren 2007 blev vi bevidste om, at en ny impuls er på vej ind i vort arbejde. Denne impuls var forbundet med de 3 mysterietempler, der omtales i A A Bailey som foki for og hjælp til den 1. indvielse (Den Kommende Avatars Mysterietempel på det æteriske plan), den 2. indvielse (Kristi Mysterietempel på det astrale plan) og den 3. indvielse (Buddhas Mysterietempel på det mentale plan). Inden længe stod det os klart, at denne tættere tilknytning til de 3 Mysterietempler også betyder, at vi skal eksperimentere med at skabe en model for Fremtidens Mysterieskole. Dette kan du læse mere om her: ”Mysterieskolen”. Til denne omtale kan føjes, at vi havde en tempelgruppe på cirka 50 deltagere, der stod for aktiveringen af indvielsesstrømmen for Mysterietemplerne.

Hvert år en ny uddannelse eller aktivitet

Den Gyldne Cirkel er kendt som et center for indre arbejde og lysindstrømning, der især tiltrækker mennesker på hjertets vej. Kun få ved at Den Gyldne Cirkel i virkeligheden er overordentlig aktiv og nyskabende på mange måder. Ud over at skabe ved egen økonomi og masser af frivillig arbejdskraft et stort uddannelsessted på Birkemosegård og center på Kreta (ejes af The Golden Foundation), har der således været kræfter til følgende nye initiativer. Som det ses blev der hvert år af de første 14 år født en ny uddannelse eller anden aktivitet:

 • 1994  Verdenstjeneruddannelsen 14 dage+ sommerskole og weekendkurser
 • 1995  Uddannelse i hjertehealing   5 dg + kurser i Jylland
 • 1996  Gralsuddannelsen   27 dg + Verdenstjenerudd. i Jylland begynder
 • 1997  Det Gyldne Akademi  36 dg + Verdenstjenerudd i Norge begynder
 • 1998  Nordens Stjerne  åndeligt blad
 • 1999  Terapiuddannelse  13 dg
 • 2000  Uddannelse i den feminine strøm 5 dg
 • 2001  The Order of the Golden Grail  + der købes en grund på Kreta
 • 2002  Den Esoteriske Uddannelse  27 dg + sommerskole i Finland begynder
 • 2003  Solprogrammet   9 dg + Esoterisk Uddannelse i Norge begynder
 • 2004  Præsteuddannelse   17 dg + 1. hus Kreta + Solprogram Finland begynder
 • 2005  Den Pædagogiske Uddannelse  5 dg + hus 2 og 3 på Kreta
 • 2006  Det Avancerede Solprogram    7 dg + templet indvies på Kreta + Terapiudd. Finland
 • 2007  Mysterieskolen + Tempelgruppe + de 3 lejligheder mures færdige på Kreta
 • 2008  Udd. i guddommelig alkymi   9 dg. + første lejlighed på Kreta + Christ Consc. Finland

Da de fleste tidligere års aktiviteter er fortsat, udvides antallet af undervisningsdage år for år, selv om vi har søgt at ophøre med alt hvad der kunne slippes af tidligere aktiviteter. I 2006 kulminerede Yvonnes og mit arbejdspres, da 42 forlængede weekender på gennemsnitlig 3 – 4 dage blev anvendt til undervisning i 6 lande. For mit vedkommende blev de resterende 10 uger anvendt til praktisk opbygning af centeret på Kreta og til at skrive en bog (en ny bog for hvert år). Heldigvis kan flere og flere andre undervisere tage over, vi samarbejder med eller udlejer lokaler til dygtige kursusholdere, og Yvonne og jeg søger efter at slippe flere og flere af de tidligere års aktiviteter, så vor årsrytme i næste fase bliver kun 120 undervisningsdage fordelt på maksimalt 32 forlængede weekender herunder højst 10 årlige rejser til andre lande.

Med i billedet af vor undervisningsaktivitet er, at vi på Birkemosegård arbejdede med holdstørrelser på typisk 30 – 60 deltagere, at der var ret faste hold i Norge og Finland, og at vi hvert år underviseste i 3 uger på Kreta. I et år som 2006 har vi antageligt haft 220 deltagere på årsuddannelser af 9-14 dages varighed og samme antal på uddannelser og retræter af 4-6 dages varighed. Til gengæld slap Yvonne og Asger alle 2-dages kurser og rejser til Jylland, så snart uddannelserne var optaget på video, så de kan købes af alle. Og foredragene indskrænkede vi til et minimum.

Kom i kontakt med os

Tøv ikke med at ringe eller skrive en besked - vi glæder os til at høre fra dig!

Sonnerupvej 25 3300 Frederiksværk

Konton 1551 - 0003628469

Den Gyldne Cirkel © 2020 | Udviklet af Jeanne Boll fra Webkonsulenterne