Mysterieskolens nye

VERDENSTJENER UDDANNELSE

Sjælens kald

Sjælen kalder os i denne tid.

Det er tid til at træde ind

i din sjælsopgave 

og være det lys du er.

Verdenstjeneruddannelsen er skabt til at
støtte lysarbejdere, der er kaldet til at
træde ind i sin sjælsopgave.
Det er en enestående uddannelse med
indføring i esoterisk visdom og
sjælsbevidsthed

Du vil lære at åbne dig for en samklang med universets udstrømmende kærlighed og sjælens tone i dig. Du vil få hjælp og støtte til at åbne dig for hjertets helende lys og forløse traumer på din sjælsvej. Åbne dig for at stå i sjælens lys, turde følge dit sjælskald og mærke kærlighedens levende nærvær strømme i dit hjerte.

 

Du vil modtage undervisning i

* De gyldne hjertemeditationer
* Aktivering af sjælskontakt og sjælsformål
* Esoteriske indsigter om de 7 stråler, indvielsesvejen, reinkarnation og sjælens rejse

* Chakraerne, kroppens visdom, kærlighed til kroppen, naturen og vor personlighed
* Hjertets vej og åndelig psykologi
* Guddommeligt samarbejde og lystjeneste
* Samskabelse med de indre lysriger, engleriget, Gaia og naturrigernes devaer

På verdenstjeneruddannelsen vil du gennemgå en dybdegående forvandling, hvor du lærer at overgive dig til din sjæl og lade din personlighed tjene et større formål.

Du vil lære at skabe en større balance i dig, så din sjæl og personlighed kan begynde at samarbejde om at tjene det større livs udfoldelse af kærlighed på jorden og i menneskeheden.

 

Du trænes i at blive en formidler af den gyldne kærlighed, der strømmer i hjertet og kan strømme igennem dig ind i verden og være med til at hele jorden og menneskehedens
hjerte.
Der åbnes for et samarbejde med de indre riger, om at være en levende indstrømning for gyldent hjertelys og blive en søjle, der kan stå i din sjælskraft og arbejde for lyset og kærligheden på jorden i et samskabende gruppearbejde.
Gennem uddannelsen bliver du en del af et kærligt og lysende fællesskab og netværk, der arbejder bevidst med at hele jorden og forvandle gamle tankeformer, blokeringer og sjælstraumer til kærlighed i dig og tjeneste for menneskeheden.

Dette års verdenstjeneruddannelse er en viderebygning af den uddannelse, der er skabt af Asger Lorentsen og Yvonne Wassini i Den Gyldne Cirkel.

Vi er en gruppe, der er gået sammen om at forene essensen af verdenstjener- uddannelsen med en kærlighed til kroppens visdom og en favnende forløsende kærlighed til både personligheden og de traumer, vi hver især bærer på vor sjælsvej.

Vi ønsker, at den smukke impuls, der strømmer i uddannelsen, får mulighed for at lande endnu mere i den fysiske verden og i vore fysiske legemer og mærker et kald til at skabe denne fornyelse, så endnu flere mennesker kan åbne sig for og få glæde af den gyldne hjertestrøm i en tid med store skæbnevalg for menneskeheden.

Du er hjerteligt velkommen, vi glæder os dybt til at møde dig og byde dig velkommen til at tage del i en ubeskrivelig smuk rejse ind i din sjælsbevidsthed.

I kærlighed fra dette års undervisere på verdenstjeneruddannelsen:

Pia Maria, Knut Sejten, Julie Mariel, Marcus Myhr, Yvonne Wassini,  Leia Lauritsen  m.fl.

  Datoer:
Fredag 13. – 15. januar 2023
Fredage kl. 19.00 - 21.00
Lørdage kl. 10.00 - 17.00
Søndage kl. 09.30 - 16.00

Fredag 3. – 5. marts 2023
Fredage kl. 19.00 - 21.00
Lørdage kl. 10.00 - 17.00
Søndage kl. 09.30 - 16.00


Fredag 28. – 30. april 2023
Fredage kl. 19.00 - 21.00
Lørdage kl. 10.00 - 17.00
Søndage kl. 09.30 - 16.00


Fredag 9. – 11. juni 2023
Fredage kl. 19.00 - 21.00
Lørdage kl. 10.00 - 17.00
Søndage kl. 09.30 - 16.00

 

Pris: Hele uddannelsen 7.900 kr.
Rabatpris for fuldtidsstuderende, pensionister og arbejdsløse 6.900 kr.
500 kr. rabat ved samlet betaling.

Tilmelding og ophold

DGC tlf. 23872424