Rowena er en Mester på den 3. Stråle. Det vil sige, abstrakt tænkning. Strålens positive aspekter gør det muligt, at fokuserer på det generelle og ikke det specielle. Det handler om abstrakt tænkning, fleksibilitet, kreativitet og mulighed for at tjene de skabende forhold såsom at skrive litteratur, drive handel, uddanne sig og udvikling af retsvæsnet. Strålen åbner også for et menneskes evne til at tjene penge og drive forretning. Strålens negative aspekter handler om intellektuel stolthed, ubeslutsomhed, rastløshed, bedragerisk manipulation også kaldet intrigant. Det handler også om amoralsk materialisme, det vil sige intellektet er uden moral og betragter økonomisk manipulation som dygtighed.

Teresa Thaning skriver om Mester Rowena:

Lady Rowena har mørkt hår og blide varme øjne, som stråler af lys. Hun tager sig bl.a. af børn, som er knyttet til 3. stråle, og motiverer dem til at arbejde med at udfolde sig i livet gennem studier af de bagvedliggende sandheder i alt, de beskæftiger sig med, og fuldkommengørelse af det, de interessere sig for. I sidste ender er målet, at de udfolder kærlighed og skønhed i overensstemmelse med den nye tids energi, som betegner tiden, hvor et større antal mennesker er parate til at handle mere ud fra hjertet, og hvor menneskenes spirituelle potentiale vil blive mere almengjort. Den nye tids energi er videregivelsens og kærlighedens princip og betegner dermed et nyt verdensbillede, der står i modsætning til den mest udbredte verdensforståelse i dag, som er domineret af jegets princip. Fremtidens unge og nutidens børn vil i højere grad, med inspiration fra Lady Rowena, kunne bruge de nye teknologiske kanaler til at udtrykke skønhed og kærlighed.

Rowenas fremmeste mål er at inspirere mennesker til at kigge om bag ved de fysiske eller synlige aspekter af tilværelsen for at fremme de højere potentialer i mennesket. Hendes energi igangsætter en dybere indsigt i mennesket, som fremmer en proces opad mod de højeste potentialer af ånd og kærlighed. Man kan ofte observere Lady Rowena ved siden af mennesker, der arbejder med kunstfag, underholdning og musik, som er parate til at lade sig inspirere til at bruge ny teknik eller blot indre inspiration til at fremme indre og ydre skønhed til glæde og ophøjelse af energi. Det sker på den måde, at Rowena prøver at rette menneskets opmærksomhed hen mod ting, som fremmer formålet. Uddraget er fra Teresas bog ”Beskeder fra Ærkeengle og Mestre” side 36/37.

Birgitte og Peter Fich Christiansen om Rowena:

Hun er en 3. stråle mester. Hendes motto er: ”Gennem kærlighed søger jeg den ”Højeste Sandhed.” Hun arbejder gennem Helligåndsaspektet på at opbløde bevidstheden og hjertet. Hun prøver at forvandle de negative, mentale aspekter af 3. stråle. Hun stimulerer oplysning og bevidsthed og er umådeligt kærlig og intelligent. Citatet er fra siderne 36 i bogen ”Et Vindue til Universet.”

Asger Lorentsen skriver om Rowena:

Rowena på 3. stråle blev trænet af Irlands store helgens Saint Patrick, der var direkte overstrålet af Maitreya. Hun samarbejder med Pauls Venetianeren og Maha Chohan for at få naturkræfterne til at samvirke med Den Nye Tids impulser. Hun inspirerer mange musikere og digtere og søger via disse at påvirke menneskene til at findes deres Sjæle som ren kærlighed. Citat fra side 108 i bogen ”Menneskets indre univers.”

 

Bøger der relaterer til denne artikel:

Beskeder fra ærkeengle og mestre. Teresa Thaning. Forlaget Sacred Books
En afhandling om kosmisk ild. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Et Vindue til Universet. Birgitte og Peter Fich Christiansen. Forlaget Sphinx
De syv stråler. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Indvielse. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Menneskets indre univers. Asger Lorentsen. Borgens Forlag.
Stof til Eftertanke. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Strålerne og indvielserne. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag

NB.
Da flere af de omtalte bøger, hvorfra citater og udsagn er hentet, er blevet til via clairvoyante iagttagelser og/eller kanaliseringer, så kan du læse artiklerne: ”Er clairvoyance objektiv?” – ”Kanalisering fra Mestre.” og ”Skelneevne på den åndelige vej.” I de 3 artikler behandler Asger Lorentsen kanalisering og clairvoyance indgående. Det sker bl.a. ud fra spørgsmålene: Hvordan fungere det, og hvad nærmere er det? Artiklerne er at finde under åndelig udvikling.

Hvis du vil vide mere om teosofi, åndsvidenskab og spiritualitet, så er det muligt at købe bøger og DVD´er om disse emner i vores bogudsalg eller via vores webshop. Du skal også være velkommen på vores forskellige kurser.

Se mere på: www.dengyldnecirkel.dk.

Kærlig hilsen, Finn B. Langgaard.