Mester Rochelle er en kvindelig stråle 5. Mester. Den femte stråle handler om konkret viden og videnskab. Det vil sige en stråleenergi eller kraft, der i sit positive aspekt bevirker, at et menneskes evner til at analyserer tankeprocesser øges, så det føre til viden. Koncentrations evnen øges, så fokuseringen samler sig om et område og udelukker alt andet. Denne stråleenergi befordrer også en øget objektivitet, eller upersonlig iagttagelse af psykologiske processer. På langt sigt, og som det vigtigste, giver denne energi evner til at definere og bygge tankeformer. Jo længere fremme du er på Vejen, jo større er denne evne.

Denne stråleenergi har også et negativt aspekt eller en svag side. Den kan bevirke en overdreven intellektualitet, det vil sige, at et menneske betragter tænkeevnen som den eneste virkelighed og største menneskelige kvalitet. Energien kan også føre til et manglende overblik, skepticisme, mistro, snæversyn og ufølsomhed. Det værste er måske, at energien også kan føre til, at et menneske afviser intuitive impulser som uvidenskabelige eller bliver meget kritisk i forhold til andre mennesker.

Teresa Thaning skriver om Rochelle:

Mesteren Lady Rochelle er inspirator for mennesker, der ønsker at arbejde med videnskab. Hun hjælper ved at lede dem på sporet af ny viden, som kan bidrage til menneskehedens teknologiske udvikling. Det kan være i form af at få inspiration til at kigge i en bestemt retning forskningsmæssigt eller at få ideer og se nye sammenhænge, som kan føre et forskningsområde i en visionær retning og lede til nye opdagelser. Set kræver dristighed og styrke, hvilket Rochelle står for at frembringe i mennesker tilknyttet 5. stråle. Hun ses hviske inspiration i øret på videnskabsmænd, som ønsker at arbejde med viden inden for høje etiske standarder til gavn for det teknologiske fremskridt og menneskets udvikling. Hun er vejleder for dem, som ønsker at være et skridt foran. Dvs. progressive og nytænkende forskere, der er villige til at tænke ud over allerede etablerede videnskabelige paradigmer. Hun var Hilarions mor, da han inkarnerede som Paulus. Citatet er fra siderne 41/42 i Teresas bog ”Beskeder fra Ærkeengle og Mestre.”

Asger Lorentsen skriver om Rochelle:

Rochelle virker på den 5. stråle, hvor hun manifesterer denne stråles mod og styrke. Hun var Paulus (Hilarions) moder og søgte at inspirere ham til større mildhed, da hun via egen sjælskontakt havde en større forståelse for kernen i det nye budskab. Hun inspirerer de videnskabsmænd, der vil arbejde korrekt, mens Hilarion mere står bag skrifter, der beskriver området mellem religion og videnskab. Hun aktiverer de øverste chakraer og især intellektet. Citatet er fra side 113 i bogen ”Menneskets indre univers.”

Birgitte og Peter Fich Christiansen om Mester Rochelle:

Den kvindelige Mester på 5. stråle er Mester, Rochelle. Hun arbejder med videnskab, psykisk forskning og udvikling fra konkret viden til abstrakt tænkning og intuition. Hun arbejder ud fra devisen: ”Med kærlighed gennemtrænger vi Slørene og manifestere de Evige Sandheder.”
Citatet er fra bogen: ”Et Vindue til Universet” side 44.

 

Bøger der relaterer til denne artikel:

Beskeder fra ærkeengle og Mestre. Teresa Thaning. Sacred Books
En afhandling om kosmisk ild. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Et Vindue til Universet. Birgitte og Peter Fich Christiansen. Forlaget Sphinx
De syv stråler. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Hierarkiets fremtræden. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Karma og Dharma. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Indvielse. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Menneskets indre univers. Asger Lorentsen. Borgens Forlag
Reinkarnation. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Stof til Eftertanke. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Strålerne og indvielserne. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag

NB.
Da flere af de omtalte bøger, hvorfra citater og udsagn er hentet, er blevet til via clairvoyante iagttagelser og/eller kanaliseringer, så kan du læse artiklerne: ”Er clairvoyance objektiv?” – ”Kanalisering fra Mestre.” og ”Skelneevne på den åndelige vej.” I de 3 artikler behandler Asger Lorentsen kanalisering og clairvoyance indgående. Det sker bl.a. ud fra spørgsmålene: Hvordan fungere det, og hvad nærmere er det? Artiklerne er at finde under åndelig udvikling.

Hvis du vil vide mere om teosofi, åndsvidenskab og spiritualitet, så er det muligt at købe bøger og DVD´er om disse emner i vores bogudsalg eller via vores webshop. Du skal også være velkommen på vores forskellige kurser.

Se mere på: www.dengyldnecirkel.dk.

Kærlig hilsen, Finn B. Langgaard.