Nada er en kvindelig Mester på stråle 6. Den sjette stråle er strålen for idealisme og hengivenhed i sit positive aspekt. Det vil sige, selve det, at se det fuldendte mønster bag ydre fænomener. Strålen handler også om at øge et menneskes abstraktion evner, det vil sige, at et menneske kan abstraherer fra den konkrete verden og på den måde forædle sin begærnatur. Strålen handler også om hengivenhed, selvforglemmelse og offervilje og evnen til at inspirer.

Den 6. stråle har også et negativt aspekt. Den kan føre til blind tro, fanatisme, stivhed og strenghed. Den kan også føre til ekstremisme og jalousi. Strålen kan også medføre, at et menneske erstatter sin mindreværdsfølelse med blind tilbedelse. Det vil sige; en stræben efter det højeste og en foragt for det jordiske – manglende jordforbindelse.

Teresa Thaning skriver om Lady Nada:

Lady Nada er den feminine mester på 6. stråle, hvor hun i lange tider har arbejdet på at få mennesker til at erkende sig selv som guddommelige skabninger. Gennemnæstekærlighed og indlevelse forsøger hun at få mennesker til at komme i kontakt med den guddommelige kærlighed, som flyder gennem dem hele tiden, og som de altid er en del af. Hun gør dette i sine fysiske inkarnationer ved at leve i selvopofrende kærlighed. Du kan kende hende på et lyst humør og en fin humor, og hun er ofte højtgrinende og alvorsløs.

Som ypperstepræstinde fra kærlighedstemplet på Atlantis har Lady Nada stor erfaring i at arbejde med healing og helbredelse, hvilket hun også har hjort i mange inkarnationer. Hun har en dyb psykologisk indsigt, som hun gør brug af, dels i forhold til mennesker med forskellige diagnoser, og dels på det spirituelle plan, hvor hun er engageret i at guide mennesker i at arbejde sig ud over begær for at transformerer de nederste chakraers energier til højere energiformer og forening med sjæl og ånd. Hun har et særligt fokus på, hvordan mange mennesker med fysiske og psykiske lidelser fejlbehandles i vore offentlige sundhedssystemer, og hvordan der ofte tænkes for snævert i forhold til sygdomsforståelse pga. manglende helhedstænkning mellem krop, psyke, energisystem, sjæl og ånd. Heraf beskæftiger hun sig med at udbrede kendskabet til den kemiske medicins konsekvenser i form af forgiftning og svære bivirkninger, mens hun arbejder på at fremme alternativer og bivirkningsfrie løsninger.

Som kvindelig mester af 6. stråle ser hun idealet for menneskeheden og indvirker med denne energi på mennesker. Det har at gøre med at få mennesker til at se ideelle løsninger frem for løsninger, der kortsigtet virker, men som på længere sigt skaber større problemer.

Flere mennesker oplever de negative konsekvenser af det nuværende sundhedssystem, og over tid vil dette forværres yderligere med resistente bakterier, sygdomme, som ikke kan helbredes, samt kroniske bivirkninger og skader pga. overforbrug eller fejlbrug af kemisk medicin. At få mennesket til at opdage disse konsekvenser og gå nye veje, som er mere ideelle for menneskets helbred og krop, er en af Lady Nadas anliggender.

Hun er medlem af Det Karmiske Råd og har her til opgave at hjælpe mennesker med at vende blikket ind mode den guddommelige kærlighed, som de altid er i forbindelse med. Hun arbejder med ekstremisme i alle afskygninger og med at forvandle ekstreme overbevisninger, der skaber adskillelse og opdeling, til enhed og kærlighed. I Det Karmiske Råd foregår det ved, at de bagvedliggende præmisser for individets udvikling af ekstreme holdninger afdækkes, således at det står klart, hvad de dækker over. Handlingernes konsekvens sættes i relief til subtile fornemmelser af den guddommelige kærlighed, som kunne være valgt i stedet. Uddraget er fra siderne 44/45 i Teresas bog ”Beskeder fra Ærkeengle og Mestre.”

A.D.K. Luk skriver om Nada:

Ordet Nada betyder ”Stilhedens Røst,” og også en tilbagetrækning af personligheden til intetheden for at give plads for Kristus-Selvet.

Nada er en budbringer for Herren Meru og modtog træning i hans tilflugtssted. Herren Meru er Manu for den sjette rodrace. Han forestår centeret på Meru-bjerget i Andes Bjergene i Sydamerika, og er vogter af den permanente stråle for det feminine aspekt.

Nada er af den tredje stråle. Hun har hjulpet med at bringe mange civilisationer til deres højdepunkt, selv før hun opnåede opstandelse. Hun arbejdede sammen med Saint Germain i civilisationer for 70.000 år siden og siden hen i mange andre. Nada dvælede i Atlantis i det tempel som repræsenterede guddommelig kærlighed, som fandtes der, hvor New Bedford i Massachuset nu er. De dirigerede healing gennem kærlighed ved at bruge lysstråler fra dette tempel til dem, der anmodede derom og kunne modtage den, overalt på hele Jorden. Dette tempel var formet som en rose, og hvert kronblad var et rum. Det findes stadig på det æteriske plan endnu i dag…

Nada har en særlig kosmisk autoritet for den kommende tidsalder. Helbredelse er en af hendes virksomheder for menneskeheden. Hun er en af dem, som leder healing mod Jordens menneskehed. Hun sagde, at mange mennesker havde fysiske abnormiteter i legemets funktion, som de ikke var klar over. Hun tilbyder at give assistance ved dårlige vaner, begær, efter forkert føde, druk, rygning o.s.v. hvis hun bliver anmodet derom. (Påkaldt)…

Vi kan påkalde hende til at dække atmosfæren med hendes lyserøde flamme for at forhindre frost. Hvis man er ude i koldt vejr, er det muligt at blive omhyllet af hendes lyserøde flamme og derefter ikke føle kulden.

Nada er medlem af Det Karmiske Råd og repræsenterer den tredje stråle i dette råd. Hun har for nylig antaget Chohan-embedet for den sjette stråle i vor tid. Hendes symbol er en blegrød rose. Uddraget er fra siderne 44/45 i studiehæftet ”Livets lov.” Uddraget er forkortet, du kan læse hele artiklen i studiehæftet.

Asger Lorentsen skriver om Nada:

Nada overtog 6. stråle embedet efter Jesus, men er selv af 3. stråle. Hun blev mester for 2.700 år siden. Blandt hendes hovedarbejdsområder kan nævnes healing, helbredelse, og forebyggelse af fysiske abnormiteter, hjælp mod dårlige nedbrydende vaner og udsendelse af den rosa flamme. Har man f.eks. behov for rosa lys til at give fysisk eller psykisk varme, kan man stille sin bevidsthed ind på Nada og anmode hendes om hjælp. Citatet er fra side 113 i bogen ”Menneskets indre univers.”

Om Nada skriver Ficherne:

I bogen ”Et Vindue til Universet” skriver Birgitte og Peter Fich Christiansen om Mester Nada. Hun er en stråle 6. Mester. Strålen for hengivenhed og idealisme. Yderligere skriver de om hende:

Hendes slogan er: ”Jeg stimulerer det guddommelige i alt.” Hun arbejder meget uselvisk med bl.a. helbredelse, samt ønsker at støtte og vejlede enhver på Vejen. Hun af en uendelig, kærlig kilde om end med nogen fasthed og beslutsomhed. Styrker erkendelsen af, at der er en højere styrelse – Din vilje ske. Hun drager omsorg for og healer alle, der står i en overgangsface og stimulerer evnen til betingelsesløs kærlighed. Nada bruger en rose som symbol. Citatet er fra side 48 i bogen ”Et Vindue til Universet.”

 

Bøger der relaterer til denne artikel:

Beskeder fra ærkeengle og mestre. Teresa Thaning. Forlaget Sacred Books
En afhandling om kosmisk ild. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Et Vindue til Universet. Birgitte og Peter Fich Christiansen. Forlaget Sphinx
De syv stråler. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Hierarkiets fremtræden. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Indvielse. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Karma og Dharma. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Kristi tilsynekomst. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Livets lov. A.D.K. Luk. Et studiehæfte udgivet af Den Gyldne Cirkel
Menneskets indre univers. Asger Lorentsen. Forlaget Borgen
Stof til Eftertanke. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Strålerne og indvielserne. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag

NB.
Da flere af de omtalte bøger, hvorfra citater og udsagn er hentet, er blevet til via clairvoyante iagttagelser og/eller kanaliseringer, så kan du læse artiklerne: ”Er clairvoyance objektiv?” – ”Kanalisering fra Mestre.” og ”Skelneevne på den åndelige vej.” I de 3 artikler behandler Asger Lorentsen kanalisering og clairvoyance indgående. Det sker bl.a. ud fra spørgsmålene: Hvordan fungere det, og hvad nærmere er det? Artiklerne er at finde under åndelig udvikling.

Hvis du vil vide mere om teosofi, åndsvidenskab og spiritualitet, så er det muligt at købe bøger og DVD´er om disse emner i vores bogudsalg eller via vores webshop. Du skal også være velkommen på vores forskellige kurser.

Se mere på: www.dengyldnecirkel.dk.

Kærlig hilsen, Finn B. Langgaard.