Tilbud

Asger Lorentsen: Indvielse i menneskehedens fremtid (bog)

125,00 kr.

57 på lager

Produktbeskrivelse

Indvielse i menneskehedens fremtid

ved Asger Lorentsen, Lemuels Forlag
330 sider

Denne bog er en mulighed for at gå på opdagelse i din egen fremtid liv for liv, århundrede for århundrede og indvielse for indvielse. På din indre rejse kan du følge hovedpersonen på så levende en måde at det er som selv at deltage i hendes liv i fremtidens Rusland, Arabien, USA, Afrika, Brasilien, Kina og Indien over de næste 700 år og frem til afslutningen på menneskelige inkarnationer.

Undervejs i rejsen får du – gennem hovedpersonens dramaer, pioneropgaver højdeoplevelser og udfordringer – forfatterens svar på mange spørgsmål såsom:
• Hvordan opleves det at være indviet i praksis – dvs. under medgang og modgang ?
• Hvilke oplevelser af de åndelige riger og af forskellige typer enhed er typiske på indvielsens vej ?
• Hvad er sandsynlige fremtidsscenarier i menneskehedens udvikling århundrede for århundrede ?
• Hvordan løser de indviede udfordringer om både at være gennemsigtig som person og alligevel være fokuseret?
• Hvad er typiske opgaver på de forskellige indvielsestrin ?
• Hvad er de højeste oplevelser af menneskets forening med enhedens riger ?
• Hvordan fungerer enhedsbevidste mennesker som medskabere og pionerer, når de har transcenderet tid og rum ?

”Indvielse i fremtidens menneskehed” er en levende bog, hvori hovedpersonen gennem sin udvikling og sine engagementer er med til at forme menneskehedens udvikling til en lysende civilisation fra vor tid og 700 år frem.

Bogen er en kulmination af Asger Lorentsens mange bøger om åndelig udvikling: Den er avanceret og alligevel levende, og den indeholder så store rigdomme af iagttagelser og informationer, at den har potentiale til at blive en klassiker, der både er en medlevende indvielseshistorie over flere liv, en indføring i fremtidige udviklinger i os selv og på Jorden og en opslagsbog.

Blandt bogens muligheder er:

• At fylde mange huller ud både i forhold til enkle forståelser af åndelig udvikling og i forhold til den esoteriske litteraturs oplysninger om indvielsesvejen
• At afsløre hvordan indvielse foregår naturligt trin for trin som en del af evolutionens iboende dynamik
• At afsløre mange detaljer i indviedes evner og indsigter
• At vise sammenhængen mellem udvikling, udfordringer, kreativ idealisme og selvforglemmende tjeneste
• At give så usædvanlig bredde og rigdom i sine beskrivelser, at indvielsesvejen bliver som levende dele af livets egen bog og som lovende beskrivelser af fremtidig udvikling
• At fungere som opslagsbog, som man kan vende tilbage til igen og igen: Hvad opdagede hovedpersonen som løsning på den udfordring, som jeg er i?

”Indvielse i menneskehedens fremtid” er den afsluttende bog i trilogien ”Blade af livets Bog”. De 3 bøger kan læses uafhængigt af hinanden og denne 3. bog er både den mest dybtgående og den bredeste. ”Mysterier på gralens vej” fokuserer på hovedpersonens 20 tidligere inkarnationer på hjertets vej, og ”Dagbog fra indvielsesvejen” specialiserer sig i den 2. indvielses processer.

Indhold:

Forord

1. en avatarisk impuls
Impulsen til Ruslands fornyelse
Træning i at praktisere enhed
Enhed som passivitet eller aktivitet
Visdommens mangfoldighed
Avatariske impulser
Mistillidens krise
Frøene vandes til senere ekspansion
Korsfæstelse og opstandelse som forening af ånd og stof
Krise, valg og konsekvens
Spørgsmål om den indviedes niveau
Eftertanker over Shantis beretning fra Rusland

2. præstinderne vender tilbage
Mellemøstens Avatar og religionernes omstilling
Den stille præstinde
Når to religiøse virkeligheder mødes
Pionér for bølger af aktivitet
Præstinderne vender tilbage: Det nye præstinde-ideal
Dilemmaet om kaldelse
Den anden indvielses balancer
Træningen i differentieret visdom
Test om personlig indkomst: askese eller frodighed og skønhed
Opsummering af perioden mellem den anden og tredje indvielse.
Eftertanker over Shantis beretning fra Arabien

3. født af Solen
USAs udvikling 1950-2300
Videnskaben om bevidsthedens alkymi
På opdagelse i de negative kræfters univers
asger01405.indd 6 19-05-2010 09:55:06
Iagttagelser af overgangen til den 3. indvielse
Den hellige ild og indvielsen på Visdommens bjerg
Træning i det buddhiske plans intuition
Praktiske træninger i hvid magi
Omstilling til pengeløst samfund
Opsummering af den tredje indvielse
Eftertanker over Shantis beretning fra USA

4. at dø for at blive Livet
Udvikling og formål for afrikanske folkeslag
Omstilling til en ny inkarnation
Hjertets sensitivitet og identifikation
Uddannelse af præster og præstinder i livets religiøsitet
Forskellen til kristendommens situation 1800 år tidligere
Muligheder i ceremoniel magi
Forberedelse til den fjerde indvielse
Den fjerde indvielse hvor døden er en forudsætning for livet
Eftertanker over inkarnationen i Afrika

5. i jordens levende ånd
Hvilke muligheder opstår med den fjerde indvielse?
En barndom i Brasiliens sakrale center
Den brasilianske nationaldeva og livets mangfoldighed
Samarbejde med naturens devaer
Konfucius’ bidrag i Kinas udvikling
Kina som dragens land
Mysterieskole og indvielsestempel
Opsummering om den fjerde indvielse
Personlige kommentarer om Shantis beretning

6. jeg er opstandelsen og livet
Den 14. maj 2722: Mesterens bevidsthed
Den 17. maj 2722: Ophævelse af tid og rum

Index over temaer i bogen

Specifikationer

Yderligere information

Vægt0,4600 kg
ISBN

978-87-92500-10-6