Maria-inspiration ved Yvonne Wassini

I denne tid bløder mit hjerte stærkere ind i Jorden. Jeg er både engel og menneske. Jeg forstår menneskene dybere, end I ved, og jeg har forståelsens hjerte. Når mit hjerteblod rammer Jorden, skaber det den virkning i menneskenes hjerter, at de bliver mere stille, at de får lyst til at være gode ved hinanden, at freden sænker sig på Jorden, og at mennesker nægter at skyde på andre mennesker. Det er mit hjerteblod, som går ind i menneskeheden, og som falder som tårer på Jorden. Jeg elsker menneskeheden så dybt, og jeg vil så gerne favne jer allesammen. Jeg vil så gerne vise den dybe kærlighed, som findes i de guddommelige verdener. Og for at I virkelig kan fange den, bliver I nødt til at blive stille, for den bestemte fred, der sænker sig i julen er den fred, I i jeres travle hverdag skal stoppe op og åbne for.

Der er to energier på Jorden i julen. Der er den guddommelige energi, som vil, at I skal forbinde jer med hinanden, at I skal elske hinanden, og at I skal give hinanden gaver. Ikke kun materielle gaver, men også nænsomhedens gaver. Gaver, der kan glæde, så I ser lysene blive tændt i øjnene på dem, som I giver gaver. Det er den måde, I skal tænke på i julen. Lysene er englenes lys, som tændes for menneskene for at minde jer om, at I skal følge deres lys, som også i denne tid styrkes i jeres hjerter. I skal gå lysvejen, som træerne med lys er symboler på. Menneskene bliver nu inspireret mere og mere til at tænde lys alle steder, også uden for deres egne huse for at vise englene vejen til netop deres hjem, at her ønsker de, at englene skal komme ind. Vis, at I ønsker, at freden skal komme ind i hjerterne, og at grænserne mellem mennesker skal brydes.

Den anden energi skal I passe på ikke overtager jer. Det er den energi, som går ind i jeres indre, i jeres nervesystem, som stresser jer, ryster jer indeni, så I ligesom bliver ude af jer selv og ikke kan finde jeres kærne. I får for travlt. I tænker på alt det, I ikke når i stedet for at hvile i jer selv og sige: “Det, jeg når, det når jeg. Og det jeg gør, gør jeg fra hjertet.”

Det er tusinde gange dybere for jeres familie og for jeres børn, at I gør tingene fra hjertet, at I formidler lys. For I er mine lysbørn, mine lysmedarbejdere på Jorden. Mange af jer kommer fra engleriget. I kender til Lyset. I kender til det grænseløse. I kender den grænseløse kærlighed, og det er jer, der skal bane vejen. Vise menneskene vejen, vise menneskene at englene findes, at englenes kærlighed virkelig findes. I skal tænde lysene i jeres hjerter, i jeres hjem og i jeres børns øjne.

Når I har tændt alle de lys, som I formår at tænde, da skal I se Jorden lyse som et crescendo, som netop tager imod den dybe kærlighed, den dybe varme, det dybe hjerte, som sænker sig rundt om Jorden. Det guddommelig hjerte, det varme bankende hjerte, som tager Jorden tilbage igen ind i de guddommelige verdener. Netop på denne tid af året mærker I Guds hjerte tættere på, mere beskyttende, mere omsluttende end nogen sinde. Og mit opblødende hjerteblod hjælper med til at opbløde menneskene….

Jeres vigtigste opgave i juletiden

Jeres vigtigste opgave i juletiden er at bringe Lyset og velsignelsen videre til jeres nærmeste. Derfor må I ikke gå ind i den modsatrettede energi, som ødelægger jer i jeres kærne, og blive stressede og irriterede. Pas på, hvis den energi begynder at komme til jer. Brug den stille musik til igen at finde jeres indre kærne og ro, til at mærke varmen i hjertet, lyset i hjertet. Forbind jer med mig, den favnende Maria, som elsker ubetinget – og bliv selv Maria’er. Gå ud i verden og bliv en Maria. Ligesom Mother Theresa blev en Maria for de mennesker, der opsøgte hende, så kan I blive det i jeres verden, i jeres hjem. Bed om min hjælp, og jeg kommer.

Bed om Guds omsluttende hjerte. Det varme, bankende, beskyttende hjerte, og I kan føle det. Bed om englenes hjælp til at få mere lys til Jorden, mere glæde, mere åbning til Gud, og englene kommer. De er der hele tiden.

Tag jeres børn ind i jeres hjerte. Tag jeres mor og far ind i jeres hjerte. Tag til sidst alle Jordens børn ind, også de børn, der er i krig. Lad dem mærke englenes julefred, Marias beskyttelse igennem jer.