Hvad er transpersonlige oplevelser?

Piero Ferrucci er en stor kapacitet inden for transpersonlig psykologi. Han er uddannet filosof fra universitet i Torino, Italien. Han er også uddannet psykoterapeut, og har været elev og samarbejdspartner med Roberto Assagioli, der grundlagde psykosyntesen. Piero Ferrucci har drevet en praksis i psykoterapi gennem 35 år. I dag er han en af Europas førende intellektuelle i åndelig psykologi og bevidsthedsudvikling. Han har skrevet flere bøger om psykologi med et åndeligt islæt, bl.a. bogen: ”Åndelige højdepunkter, i store mænds og kvinders liv.”

Transpersonlige oplevelser kaldes af andre for mystikeroplevelser, højdepunkt oplevelser eller spirituelle oplevelser.

I bogen ”Åndelige højdepunkter, i store mænds og kvinders liv” omtaler Ferrucci syv veje, det er muligt af følge, hvis du vil ændre din karakter, og dermed dit liv. Disse veje er belyst ved ca. 500 mennesker, der vandre eller har vandret på en af dem. Det fælles ved disse mennesker er; de har haft en eller flere transpersonlige oplevelser. For dem alle medførte det betydelige ændringer i deres liv, der tog en ny drejning. Mange af de omtalte er kendte mennesker inden for videnskab, kunst, filosofi, mystikkens verden, undervisningens verden, sportens verden eller den politiske verden. Når ordet veje bruges, er det ment som en proces, der hele tiden anbringer os i nye situationer – udvikling. Det at betræde en vej består ikke i at tilegne sig en bestemt teknik eller dogme, indtil man bliver sat fri. Det består snare i at opgive nogle gamle og indgroede vaner og overbevisninger – holdnings ændring. Det handler om at finde en vej mod det højere selv eller sjælen. Selve det; at begive sig ud på en åndelig rejse som livspilgrim.

Bogen rummer en vidunderlig konstatering, som forfatteren selv har gjort: ”Når den transpersonlige verden bliver synlig, vil individet gradvist føle en fornemmelse af fryd, en fred, en glæde og en enhed med alt, og vil glemme den sanseløse søgen efter andre former for tilfredsstillelse.” Citat fra bogen ”Åndelige højdepunkter” side 238.

Ordene er ganske sande – ren visdom. I stedet for den transpersonlige verden kunne der også have stået, det spirituelle univers, eller de 7 planer og 49 underplaner som teosofien operer med, eller blot den indre natur. Når disse universer åbner sig, har det stor indvirkning på dig som person. Begær, i alle dens udtryk, vil langsomt tone bort, og forvandle sig til et ønske om, at tjene jorden og menneskeheden. Selve det, at praktiserer kærlighed og tilgivelse i forhold til alt og alle. Tilbage bliver et ønske om, at blive en bevidst del af disse indre universer. Et menneskes ustyrlige tanker vil også ændre sig, og den mentale verden vil langsomt blive et bevidst redskab for den enkelte. Kort sagt kan man sige: En ubeskrivelig fred indfinder sig i dit sind.

Nu vil nogen måske spørge: Hvordan nås det transpersonlige univers?

En af de anbefalinger der gives i bogen lyder: ”Vi må afstå fra at gøre krav på noget som vort. Når vi gør det, vil vi få det bedste, mest fuldkomne, klareste og fineste viden, som et menneske kan have; og også det fineste begær, og den reneste kærlighed, og vilje.” Citat fra bogen ”Åndelige højdepunkter” side 240.

Når du beskæftiger dig med det transpersonlige univers, så ændre dit sind, dine handlinger og din fremtoning sig i en bedre retning. Derfor et det vigtigt, at vi søger denne verden. Her skal nævnes nogle mulige værktøjer: Målrettet meditation, fantasirejser, forskellige former for yoga, arbejde med energierne i og omkring dig fx ved healingsmassage eller andre terapeutiske teknikker, søg ud i naturen og bliv et med den. Find et sted du syntes er særligt smukt, sæt dig og lad sindet falde til ro. Alle former for tanker virke forstyrrende, så prøv at distancerer dig fra dem – tænk med hjertet.

Den indre rejse er en spændende og eventyrlig opdagelsesrejse, at begive sig ud på. En rejser gennem fremmedartede landskaber og territorier. Rejsen kan være vanskelig og farefuld, lykkebringende og smuk, nøjagtig som rejser på det fysiske plan er, når turen går til fremmede lande og kulturer, ud i vildmarken, op i bjergene eller ned i havets dyb. Det mest fantastiske er: Den indre rejse er ganske uden forurening. i stedet har den en positiv effekt. Den har en skabende og healende effekt for den enkelte rejsende, for menneskeheden og for planeten Jorden.

Transpersonlige oplevelser har en række fælles aspekter: De er overraskende, almen, sande, betydningsfulde, indeholder viden, fremviser enhed og tilføre opleveren energi eller kraft. Aspekternes tydelighed er forskellige fra oplevelse til oplevelse, og nogen gange er enkelte aspekter fraværende. Hvis ikke en transpersonlig oplevelse indeholder flere af disse aspekter, kan oplevelsen være ønsketænkning, indbildning eller slet og ret fantasi.

Især 3 aspekter er trådt tydeligt frem i alle mine transpersonlige oplevelser: De var overraskende, og på en uforklarlig måde var oplevelserne sande. Tit medførte de en forståelse af komplekse processer. Den berømte røde tråd der forbinder en række tilsyneladende tilfældige og uafhængige hændelser i et livsforløb. Det er måske en første form for enheds forståelse? Det overraskende har tit haft en chokerende effekt, der på længere sigt har ført til refleksion. Et par gange har den chokerende effekt også ført til en brat afbrydelse af oplevelsen. Når det skete, fornemmede jeg en udefinerlig form for kulde, der trængte ind og afbrød oplevelsen, og slukkede for den indre skærm. I en periode tilførte de transpersonlige oplever mit sind og krop energi eller kraft. En overgang følte jeg kortvarig, at være uovervindelig, ja næsten udødelig, og jeg fik stor lyst til sex. På længere sigt er kraften blevet brugt til healing af sind og krop. Det gælder både mig selv og andre. I dag bruges kraften eller energien overvejende til tjenestearbejde bl.a. løsning af min livsopgave.

Mine egne erfaringer under mine rejser i den transpersonlige verden: Du bliver præsenteret for flere af de store livsmysterier, og det bliver muligt at skabe en vis klarhed, i forbindelse med disse mysterier. Med klarhed mener jeg ikke teoretisk viden, men erfaret viden. Fx: Hvad er kærlighed nærmer? Hvad er liv? Hvad er og betyder døden? Hvad vil det sige, at være oplyst? Hvad vil det sige, at være indviet? Hvad er og betyder bevidsthed? Hvorfor virker healing? Der kunne nævnes mange flere! Det bliver først svært, når det sociale aspekt sætter ind, og du vil dele dine oplevelser med andre. Alle transpersonlige oplevelser stammer fra det transpersonlige univers, der har mange niveauer. Der alle konstant udvikler sig, og de er virkelige, meget virkelige for opleveren. De kan være så virkelige, at den fysiske virkelighed nogle gange træder i baggrunden, og næsten forsvinder. Selv om man sidder med åbne øjne.

Oplevelserne er private, og vores sprog er fattigt. Det rummer ikke ret mange ord til, at beskrive det oplevede, og dermed heller ikke til at forstå det. Når dette er sagt, vil jeg godt pointere: Hvis nogen spørger: Hvad er liv? Hvad er bevidsthed? Da vil det være mig stort set umuligt, at give et forståelig svar. De to spørgsmål rummer mysteriernes mysterium.

Ferruccis syv veje:

Her følger en kort præsentation af de syv veje som beskrevet af Piero Ferrucci. De forskellige kommentarer er til dels mine.

Skønhedens vej

Denne vej handler bl.a. om: Empati, fantasi, erindring, uskyld, mysterier, inspiration, transformation af smerte, æstetisk glæde, kreativitet og naturen som læremester. Det er især mange typer af kunstnere, der vandre af denne vej.

Nogle vandrer på denne vej ifgl. bogen: Platon, gammel græker og filosofiens grundlægger – Leonard Bernstein, amerikansk pianist, dirigent, komponist og nok mest kendt for West Side Story – Johann Goethe, tysk digter, forfatter, videnskabsmand og filosof – Paul Gauguin, fransk maler, billedhugger og grafiker – Leonardo da Vincis, italiensk ingeniør, opfinder, multi kunstneren og mest kendt for maleriet: Mona Lisa – Johann Schiller, tysk dramatiker, digter og historiker – Edgar Degas, fransk maler og billedhugger – Oscar Wilde, irsk forfatter – Claude Monet, fransk maler der grundlage impressionismen, især hans havepartier og blomster billeder rummer en overjordisk skønhed – Pissarro, dansk-fransk impressionistisk maler – Ludvig van Beethoven, tysk pianist og komponist. Han var usædvanlig flittig og komponerede mange værker, der den dag i dag værdsættes og er kendt af mange.

Den kendte franske billedhugger Auguste Rodin (1840/1917) formåede at transformere smerten og hæve sig op til et mere universelt perspektiv. Han udtaler: ”For kunstneren er alt smukt… fordi han altid vandrer i skæret af åndelig sandhed. Ja, den store kunstner, og hermed mener jeg digterne så vel som maleren og skulptøren, finder selv i lidelsen, i de kæres død, i venners troløshed noget, som fylder ham med en vellyst, om end tragisk, beundring. Til tider er hans hjerte smertefyldt, men stærkere end hans smerte er den bitre glæde, som han oplever ved at forstå og udtrykke denne smerte… Når han ser mennesker, som overalt ødelægger hinanden, når han ser sin ungdom svinde bort, al styrke svækkes, al genialitet dø; når han står ansigt til ansigt med viljen, som påbød disse tragiske love, glædes han mere end nogensinde i sin viden, og fastholder sin passion for sandheden er han lykkelig.” Uddraget er fra side 57 i bogen.

Handlingens vej

Denne vej føre til selvet især gennem uselvisk tjeneste. Denne vej handler om individets enestående betydning, det almindeliges uendelige betydning, der tit er undervurderet. Kort sagt: Et utrætteligt engagement i verden. Det er især vejen for godgørende mennesker og filantroper.

Nogle vandrer på denne vej ifgl. bogen: Albert Schweizer, fransk læge, pacifist, filosof og nødhjælpens førstemand – Moder Teresa af Calcutta, de fattiges og syges beskytter – Florence Nightingale, englænder og grundlæggeren af den moderne sygepleje – Abbe Pierre, fransk præst, nødhjælpsarbejder og klunser på verdensplan. Mange Zen munke og taoister vandrer også af denne vej.

Albert Schweizer (1875/1965)skriver: ”I beder mig give jer et motto. Her er det: Tjeneste. Lad dette ord ledsage hver af jer gennem jeres liv. Lad det stå klart for jer, når I søger jeres vej og jeres pligt i verden. Må det altid genkaldes i jeres sind, hvis I nogensinde fristes til at glemme det eller skubbe det til side. Det vil ikke altid være en behagelig ledsager, men det vil altid være trofast. Og det vil være i stand til at føre jer til lykke, uanset hvilke oplevelser jeres liv tilbyder jer.” Uddraget er fra side 78 i bogen.

Oplysningens vej

Denne vej er meditativ orienteret, og meditation er et centralt begreb. Det handler om fokusering, koncentration, opmærksomhed, uddannelse, selviagttagelse, kærlighed og flere former for regeneration. Denne vej vælges især af: Filosoffer, yogier, mystikere, de hellige til alle tider, tankefulde mennesker og mennesker der arbejder med undervisning.

Nogle vandrer på denne vej ifgl. bogen: Buddha, grundlæggeren af Buddhismen – Mester Eckehart, kristen middelalder mystiker – Gopi Krishna, mystiker, lære og socialreformator i Indien – Ramana Maharashi, mystiker og indisk fredsguru – Leo Tolstoj, russisk forfatter og politisk tænker – Friedrich Schelling, tysk filosof – Plotin, filosof og nyplatoniker – Maria Montessori, italiensk læge og pædagog der grundlagde montessori skolerne – Rabindranath Tagore, indisk filosof, digter og nobelpristager i litteratur.

På et tidspunkt møder Rudolf Steiner (1861/1915), grundlæggeren af antroposofien, den tyske filosof Friedrich Nietzsche (1844/1900) i Weimar. Steiner fandt ham liggende på en sofa. Hans øjne var livløse og blikket var tomt og passivt. Om mødets skriver Steiner: ”Og så viste Nietzsches sjæl sig for mig. Hans sjæl befandt sig over hans hoved, allerede bundløs i sit åndelige lys og frit overgivet til de åndelige verdener, som den havde længtes efter, før den blev formørket, men ikke havde fundet… Jeg havde tidligere læst den Nietzsches, der havde skrevet; nu så jeg den Nietzsche, der i sin krop fødte ideer, hentet fra de vidstrakte åndelige regioner – ideer som stadig funklede i deres skønhed, selv om de havde mistet deres oprindelige illuminerende kræfter undervejs.

Om mødet skriver Ferrucci: Lige fra begyndelsen af deres møde var Steiner ugunstig stillet, for hvordan kan man komme i forbindelse med en menneskelig ”grønsag”? Dog var han i stand til at møde Nietzsche på et højere bevidsthedsniveau, hvor vitalitet, skønhed og intelligens fortsatte med at eksistere, selv når den ordinære personlighed var opløst. Selv i tilintetgørelsen er det muligt at se sjælens skønhed. Uddraget er side 134 i bogen.

Dansens og ritualets vej

Denne vej er en fysisk orienteret og udadvendt vej, for at nærme sig en udvidelse af bevidsthed. Den betrædes især af dansere, ritualudøvere og skuespillere. Det handler bl.a. om hellig dans, ritualer, teater og kroppens forvandling. Dans tjener det formål, at give reaktion, selvudfoldelse og frigøre overskudsenergi. Ritualer fremmer social kontrol, tilpasning til omgivelserne og forstærkning af grupperelationer. Kort sagt: Det handler om, hvordan vi forholder os til vores kroppe. På denne vej ændre den transpersonlige verden sig, fra at være noget fjernt og privat, til at blive et mødested for fællesskab.

Nogle vandrer på denne vej ifgl. bogen: Isadora Duncan, amerikansk danser der søgte efter skønhedens kilde, og hun fandt den i Parthenons (Græsk tempel) rene form. Hun oplevede, at hendes krop var et tempel – Jean-Louis Barrault, fransk skuespiller, instruktør og teaterdirektør udtaler: Jeg føler den guddommelige nærværelse gennem en kødelig sansning.
Mange der dyrker Hatha Yoga eller Tai Chi vandrer også af denne vej. Jalal ad-Din Rumi, persisk digter, mystiker og stifter af en sufi-orden udtaler: ”Den, der kender kraften i dansen, lever i Gud.” Rumi fulgte ikke denne vej, men hengivenhedens vej.

Ferrucci hævder: Det er ikke let at få holde i den æteriske substans, der strømmer ud fra en karismatisk skuespiller, når han eller hun optræder. Ved den lejlighed var Duse blandt publikum i Torino, da Sarah Bernhardt viste sig på scenen. Duse forklarer sin reaktion på Bernhardts optræden således: ”Hun kom som oplyst af en stor glorie, hendes verdensomspændende berømmelse. Og som ved et trylleri blev teateret pludselig fyldt med bevægelse og liv… hun var her. Hun spillede. Hun triumferede. Hun betog os alle, og hun forsvandt… men som et stort skib efterlod hun et kølvand bag sig… og gennem lang tid blev den atmosfære, som hun havde bragt med sig, i det gamle teater. Uddraget er fra bogen side 175 i bogen.

Eleonora Duse (1858/1924) var en italiensk skuespiller og en af datidens store primadonnaer, sammen med Sarah Bernhardt (1844/1923). Hun var en fransk skuespiller med international stjernestatus.

Videnskabens vej

Denne vej føre til forsoning med det ophøjede gennem forskning, observationer og spekulationer. Den betrædes især af videnskabsmænd og opfindere. Det handler om: Undren, ærlighed, analogi, tilfældigheder, disciplin og nysgerrighed. Frem for alt handler det om intellektuel ærlighed.

Nogle vandrer på denne vej ifgl. bogen: Albert Einstein, tysk fysiker med en banebrydende produktion. Gennem det mest af hans liv oplevede han en stærk følelse: Der måtte være en skjult struktur bag det synlige univers – Verner Heisenberg, tysk fysiker der grundlagde kvantemekanismen – Isaac Newton, Engelsk matematiker og astronom, der formulerede love omkring tyngdekraften – Louis Pasteur, fransk biolog der udviklede vaccinationer. Han søgte at påvise en asymmetrisk kraft i naturen –

Den franske astronom Camille Flammarion (1842/1925), befandt sig på en bakkeskråning ved solnedgang, mens solen forsvandt bag horisonten. Da stjernerne efterfølgende begyndte at vise sig, vendtes hans tanker mod det uendelige kosmos. Om oplevelsen udtaler han: ”Himmellegemernes sublime harmonier og vældige bevægelser udfoldede sig over mit hoved. Jorden blev til et atom, der flød rundt i uendeligheden. Mellem dette atom og alle solene i rummet, dem hvis lys bruger millioner af år på at nås os, om dem, ukendte bevæger sig bag vort syns muligheder, følte jeg, at der var et usynligt bånd, der sammenføjer alle universer og alle sjæle i en enkelt skabnings enhed… Storheden i dette syn var for meget for mig at beskue. Jeg følte min personlighed svinde bort i naturens umådelige storhed. Snart følte jeg det, som kunne jeg hverken tale eller tænke – dette enorme hav strakte sig i det uendelige – jeg eksisterede ikke længere, og noget i retning af et slør sænkede sig for mine øjne.” Uddraget er fra side 180 i bogen.

Hengivenhedens vej

Denne vej handler om: Hengivenhed, bøn, ubundethed og overgivelse. Den følges af mystikere og helgener inden for alle religioner. Bøn er vejens hovedingrediens, og forbindelse med Gud er det centrale tema.

Nogle vandrer på denne vej ifgl. bogen: Teresa af Avilas, Spansk nonne, forfatter og frem for alt en stor kristen mystiker – Johannes af Korset, spansk munk, forfatter, poet og mystiker. Han var samtidig med Teresa af Avilas og hendes skriftefader. De var et åndeligt par – Jalal ad-Din Rumi, var en stor mystiker og digter. Hans hovedværk rummer 25.000 digte. Hans sufi-orden blev kaldt de dansende dervisher.

Her følger nogle visdomsord, der er knyttet til hengivenhedens vej:

• Ved at acceptere tingene som de er, sparer vi anstrengelse og energi.
• Ved at finde det gode i nuet, ikke i fortiden eller fremtiden, oplever vi fuldkommenhed.
• Ved ikke at klynge os til vore ideer bliver vi mere fleksible.
• Ved ikke at kræve, at verden fungerer, som vis ønsker det, frigør vis os fra utallige bekymringer.
• Ved at give slip finder vi glæden ved at leve. (Slip især grådighed, og fysisk rigdom).

Uddraget er fra side 245 i bogen.

Viljens vej

Denne vej handler om: Vilje, risiko, det ukendte, stemmen, opofrelse og død. Det er vejen for dem der tør – de modige. Den følges især af: Opdagelsesrejsende, dem der udforsker det ukendte, inspirerede politiske ledere, dem der konfrontere fjendtlige sociale kræfter, samt visse atleter, der udfordre grænsen for de fysiske, menneskelige evner.

Nogle vandrer på denne vej ifgl. bogen: Fridtjof Nansen, norsk polarforsker, diplomat og videnskabsmand. Tildelt Nobels fredspris – Jacques-Yves Cousteau, fransk flådeofficer, opdagelsesrejsende, økolog og forsker. Med hans skib Calypso besøgte hans alverdens oceaner og nogle floder. Han er berømt for sine undervandsfilm – Robert Peary, amerikansk admiral, grønlandsforsker og opdagelsesrejsende – Ferdinand Magellan, portugisisk søfarer, og den første Europæer der sejlede syd om Sydamerika og nåede Stillehavet.

Annie Besant var en af teosofiens grundlæggere. I hendes mørkeste øjeblik, og på randen af desperation hørte hun en stemme. Kort tid efter fandt hun svar på sine spørgsmål i teosofien, og kort efter blev hun leder inden for bevægelsen. Om det siger hun: ”Da jeg sad alene i dybe tanker, sådan som jeg plejede at gøre, efter at solen var gået ned, fyldt med en intens, men næsten håbløs længsel efter at løse livets og sindets gåder, hørte jeg en stemme, der sener skulle blive den helligste lyd på Jorden for mig. Den bød mig fatte mod, for lyset var nært.”

Charles Lindberg, berømt amerikansk flyver, og den første der krydsede Atlanterhavet i 1927. Han fløj solo og nonstop. Under hans flyvning der varede 33 timer fik han flere transpersonlige oplevelser. Han beretter: ”Bevidstheden virker uafhængig af de almindelige sanser. Man ser uden hjælp fra øjnene over afstande, hinsides den synlige horisont. Der er øjeblikke, hvor eksistensen viser sig som noget, der er uafhængigt selv af sindet. Betydningen af fysiske behov, og de umiddelbare omgivelser overstrømmes af universelle værdier. Gennem umådelige tidsperioder synes jeg t være adskilt fra min krop; som om jeg var en bevidsthed, der bredte sig ud gennem rummet, over Jorden og ind i Himlene, uhindret af tid eller substans; fri for den tyngdekraft, der binder menneskene til verdens tunge menneskelige problemer.” Ikke nok med det, Lindberg hørte også flere stemmer der talte til under hans flyvning. Nogen af dem var direkte rådgivere i forbindelse med hans navigation, andre havde en beroligende indflydelse på ham.

Det må siges, at være en transpersonlig oplevelse af de sjældne. Stort set forlod Lindbergs bevidsthed hans legeme. Det var en super ud af kroppen oplevelse. Hans bevidsthed var langt foran ham, mens hans krop troligt styrede flyvemaskinen videre. Der er kun et dækkende ord – forunderligt. Rent faktisk vil jeg hævde: Lindberg oplevede en første form for allestedsnærværelse.

Nu vil nogen måske spørge: Er de indre landskaber blevet søgt kortlagt, af andre end Piero Ferrucci og Roberto Assagioli? Til det er svaret, ja. Det er især sket via åndsvidenskab. Den har tre hovedgrene: Teosofien, Rudolf Steiner og hans lære, samt Martinus og hans kosmologi.

Teosofiens lære om de syv stråler og de syv planer minder meget om Ferruccis 7 veje. Han har et andet udgangspunkt, hvor han kort beskriver det enkelte menneske, og ud fra de 500 mennesker han har udvalgt og beskrevet, er han nået frem til teorien om de 7 veje.

Min vej, viljens vej:

Hvis nogen spørger: Finn; ud af Ferruccis syv omtalte veje, hvilken er din? Den overordnede vej er viljens vej. Ved hjælp af bogen og med henvisninger til egne transpersonlige oplevelser vil jeg nu prøve at belyse dette. Det er også for at anskueliggøre, at mine transpersonlige oplevelser rent faktisk er en mulighed, hvis man vil beskæftige sig med det transpersonlige univers, åndeligudvikling eller selvudvikling. Det er også for at belyse de teorier, der ligger til grund for mine oplevelser. Så du som læser får en dybere forståelse af dem. Mine ord er ingen garanti for, at et menneske der begiver sig af sted, også vil få store oplevelser som dem jeg har haft, men langt mindre kan også gøre det. Joe, de helt store oplevelser kommer, det er blot et spørgsmål om hvornår? Tit sker det først i slutningen af et inkarnations forløb.

Viljens vej er den mest ensomme og sværeste vej. Den er brolagt med problemer og vanskeligheder, der skal overvindes ved hjælp af egne ressourcer. Hvis du er på viljensvej, er du tit den første eller en af dem, der føre an på nye områder – pioner. Andre kalder denne vej for diamantvejen. Det er tit mennesker, hvor stråle 1. 2. og 7. spiller en rolle, der vandre af denne vej. De konfronterer tit: Magtfulde interesser, vedtagne dogmer, fornuftbetonede regler, alment gældende holdninger, eller de nægter at adlyde en gældende lov. De er rebelske, og tit oprørske. Det kan både være et opgør af fredelig vej eller et mere krigerisk oprør. De har tit en stor indfølings evne og retfærdighedssans. De der rejser af denne vej er tit begavet med intelligens, sensitivitet, og mod. De kan om nogen, sætte sig ud over frygtens dominans. De vil det umulige, om det så er på bekostning af livet selv. Det er ikke på grund af personlig tilfredsstillelse, såsom heltemod eller et ønske om magt og beundring, at de sætter livet på spil, men fordi det er det rigtige at gøre. Et godt eksempel på dette er Sokrates. Han holdt fast i sine holdninger og offentlige udtalelser, der var stærkt kritiske i forhold til det magtfulde Athenske borgerskab. På grund af det blev han henrettet, og gik i døden med værdighed. Han kunne være flygtet, men lod være. Jesus er et andet eksempel på dette.

Mennesker der vandre på denne vej, har lettere ved at høre de forskellige indre stemmer, der taler til dem. Det være sig samvittighedens stemme, den overjordiske transpersonlige stemme fra de højere planer, eller en indre rådgiver. Det højere selvs stemme – sjælens stemme. De har også lettere ved at høre de negative indre stemmer såsom: Frygtens stemme, ensomhedens stemme, bekymringens stemme eller neurosens stemme der kritisere og fordømmer os, selv når vi gør vores bedste. Det samme gælder depressionens lammende stemme, der direkte kan forhindrer os i at tænke og handle. De negative stemmer kan også opfattes som et signal om, at du ikke mere er på rette vej i dit liv, eller at det er på tide at søge andre steder hen. Alle disse stemmer er forskellige typer tanker eller impulser. De har forskellig styrke, og kommer fra de indre planer. Nogen gange kan de lyde som en, der råber til os, eller som en fremmed røst i vores øre, eller som en sagte hvisken. De indre stemmer er en kendsgerning, der kan være berigende eller det modsatte. Det kommer helt an på, hvordan du og dit sind reagere på dem. Hvis du får besvær med at klare dagligdagen eller direkte bliver psykisk syg, da tøv ikke med at søge hjælp hos psykologer, psykiatere eller andre fagfolk.

Et godt eksempel på en person, der hørte en indre røst, og lod sig lede af den er Frankrigs nationalheltinde, Jeanne d Arc (1412 – 1431). Hun var ud af en simpel bondefamilie. I en tidlig alder hørte hun en indre stemme. Jeanne udtalte: Stemmen der ”taler” til mig er af Gud eller kommer fra Gud. Når det skete, forekom der også en ”sky” af lys. I senmiddelalderen lå Frankrig i krig med England, og en del af Nordfrankrig var under engelsk herredømme. Hele denne periode kaldes Hundredeårskrigen. Jeanne d Arc trådte frem og frelste Frankrig, da hun formåede at vende krigslykken, i et tæt parløb med den franske konge. Det er i øvrigt ret pudsigt: Måden Jeanne d Arc oplever den indre kontakt på, minder utroligt meget om den måde nogle af Jesus apostle oplevede en guddommelig kontakt på. Det er beskrevet i Det Nye Testamente: Forklarelsen på bjerget. Hvor tre apostle oplever en lysende sky, og der lød en røst fra skyen: ”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!” Nu vil nogen måske hævde: Det er fra Bibelen Jeanne har sine ideer om kontakt med Gud. Til det er at sige: For det første var hendes oplevelser ikke nogen ide. For det andet: Hun er født i en fattig bondefamilie, og kunne hverken læse eller skrive. Hendes mor lærte hende at sy og spinde, samt lærte hende bønnen Fader Vor, og så gik Jeanne til skrifte i den lokale kirke. Detaljer i Matthæus evangeliet har været ukendt for hende. Hendes mor har formentlig også været analfabet, ellers var der jo heller ingen grund til, at lære Fader Vor udenad. Jeanne d Arc fulgte den indre stemme ubetinget, og lod sig lede af sine transpersonlige oplevelser.

Nok om Jeanne d Arc for denne gang. Transpersonlige oplevelser og bevidsthed føre tit til et opgør med trosbekendelser, teologi, kirkelige ritualer og følelsesbetonede bønner til en personlig Gud. For nogle år siden stod det pludselig klokke klart for mig: Kirkesamfund, templer og pompøse katedraler hører en svunden tid til.

Når du vandrer af viljens vej, får du et særligt forhold til døden. Den bliver en bekendt, andre siger, den bliver en ven. I artiklen ”Dødens lys” kan du læser om min egen oplevelse af døden. De var usædvanligt spændende, og uden den store dramatik. På en uforklarlig måde var de også meget kærlige. Døden arbejder på flere niveauer. Døden er ikke kun en hændelse, der venter for enden af din livsproces. Den sker dagligt i din krop og i dit sind. Det sker når: Begær, vrede, misundelse, grådighed, og had, dør ud på din tunge og i dit sind, da dør også din frygt. Nu bruser kærlighed fra hjertet, og bjerge kan bestiges.

Når jeg især identificerer mig med viljens vej, er det fordi den er min hovedvej, men nogen karakteristika fra især oplysningen vej, kan jeg til fulde genkende i mig selv.

Her følger en af mine egne transpersonlige oplevelser. Den fandt sted i Gershøj d. 19. jan. 1997.

Visdommens Ocean

Ved 23.oo tiden går det i seng, men jeg har svært ved at falde i søvn på grund af hovedpine og lindesmerter. Jeg vender og drejer mig uden at finde hvile eller falde i søvn. Lidt over 02.00 flytter jeg ind i en behagelig lænestol i stuen. Det er rart at komme op og halvsidde, så aftager smerterne i ryg og lind lidt. Tanker kommer og går, men uden at jeg reflekterer over dem, de passere bare forbi. Pludselig fornemmer jeg en spændings tilstand, og alle sanserne går op på fuld styrke. Tilstanden er lig den der indtræffer i sekunderne før søvnen indfinder sig, alle sanser er klare og åbne. Hvem har ikke på dette tidspunkt fx hvis der er mus i ens køkken, ligget og hørt dem rumstere eller rode i en affaldspose, trods adskillige lukkede døre, men jeg hører nu ikke nogen mus.

Den indre skærm tænder og lyser op. Først er der lidt uro på skærmen i form af nogle små
hvide fnug, der passere hen over skærmen – lyssne i blæsevejr. Kort efter er ”min” bevidsthed ude i et kæmpe hav af gyldenvarmt glasmørke. Grundfarven i lyshavet minder om det dybblå mørke i verdensrummet. Navnet: Visdommens Ocean, er mit bedste bud på dette kærlige lysfænomen.

Lyshavet er i konstant glidende og strømmende bevægelser – aldrig stillestående. Der er en art pulsslag at fornemme i dette forunderlige hav. Der er også store og små lysestriber eller lysveje i havet. Det minder om mælkeveje i verdensrummet. Andre steder er der lysfigurer i klare og pulserende farver. De minder om farvede bobler i vand, blot vandrede de i alle retninger rundt i havet, der syntes uendelig. Der er intet op eller ned og ingen sider. Der er flere dimensioner end de 3, der forekommer i det fysiske univers. Tiden eksisterer som sådan slet ikke.

Pludselig ændrer lyshavet dimension. Det er nu nærmest foran mig, samtidig med at en af lysstriberne kommer lige mod mig. Lysvejen er hvidt pulserende lys og indeholder flere farvede lysende symboler. Den første er en skinnende klar, fint sleben diamant, der stråler og funkler. Den næste er en fint sleben rubin også den stråler og funkler. Måske er der flere, men jeg ser dem ikke – dyb fascination.

Langsomt glider de to lysende, pulserende og funklende ædelstene lige mod mig. Da de er lodret over mig forsvinder de. Der bliver nu en sitren i selve luften omkring min krop, og lyshavet forsvinder på den indre skærm. Jeg får en fornemmelse af, at der står en person skråt bag mig på min venstre side. Der er uro, og en svag sitren i luften. Det føles, som når man sidder tæt ved siden af en anden person. Pludselig lyder der nogle spørgsmål i mine øre, og jeg svare på dem. Efter mine svar, bliver der igen lidt mere uro i luften omkring mig. Roen skænker sig, og det smukke lyshav vender tilbage.

Alt er nu smukt, og meget kærligt. I lyshavet er der igen forskellige hvide strømme, nogle er store hvide pulserende lysveje, måske en art pulsåre. Nu er der også kommet lyd på. Hele scenariet, men især lydene, minder om Jacques-Yves Cousteau og hans banebrydende undervandsfilm. Manden der i slutningen af tresserne lagde gaderne øde i Danmark med sine TV udsendelser ”The undersea World of Jacques Cousteau.” Lydene er glidende og bruser. ”Er det sværenes musik, jordens lyde?” Spørger en tanke.

Lyshavet er konstant i bevægelse, og alt forandrer sig hele tiden. Fænomenet fortsætter i nogen tid. Hvor længe skal være usagt, for pludselig er jeg lysvågen, nogen går ude gangen. ”Åh – Margit, min hustru er nok tissetrængende,” tænker jeg.

Klokken er nu godt seks og jeg opdagede aldrig at søvnen indfandt sig. Jeg har aldrig oplevet en så skøn måde, at falde hen på. Både hovedpine og rygsmerter er forsvundet. Jeg rejser mig fra stolen, og går ned i seng for at sove, men det lykkes ikke. Tankerne vil ikke slippe oplevelsen. Hvorfor kan jeg ikke huske hverken spørgsmål eller egne svar, og heller ikke hvem, der stillede dem? Det er slettet af hukommelsen – væk. Der er ingen tvivl om, at en lysskikkelse stod ved min side, og var med til at fremvise lyshavet – Visdommens Ocean.

På et tidspunkt står jeg op, og opgiver mine grublerier om natten hændelse. Men, mine tanker vender troligt tilbage til nattens hændelse. Tilbage står nogle spørgsmål.

– Hvad var ædelstene symbol på, og hvorfor fik jeg ”overrakt” to ædelstene af lys?

– Var Visdommens Ocean jordens fælles mentale tankehav?

– Var jeg på rejse i dette tankehav?

Tiden vil måske en dag åbenbare spørgsmål og svar, samt hvem der spurgte og hvad det hele nærmere gik ud på. Uagtet alt, så var det en ubeskrivelig smuk oplevelse, og så havde den en healende effekt.

Refleksion:

I eftersommeren 2014 dukker ovennævnte hændelse igen op i mit sind. Så her er mulige svar på de rejste spørgsmål.

De to ædelstene, en sleben diamant og rubin, er symboler på stråle 1. og stråle 6. ifølge læren om strålerne. Det passer godt på mig, jeg er en stråle 1. natur og den 6. stråle har stor betydning for mig. Det blev vist mig under denne transpersonlige oplevelse. Nu kunne nogen spørge: Er dette sandt. Ja, sjælen der har mig i inkarnation, er formentlig en stråle 1. sjæl. Når jeg skriver formentlig, er det fordi det også kan være monaden, der er en stråle 1. monade. På et tidspunkt blev jeg vist min monade og det monadiske lyshav, det havde en rødlig farve, jeg ikke nærmer kan beskrive. Farven tyder på en stråle 1. monade. Et er sikkert: Stråle 1. sjæl eller stråle 1. monade så handler det om vilje, kraft og formål. Altså når jeg tidligere hævdede, at jeg fulgte viljens vej i Ferrucci system, så understøtter det min påstand om, at jeg er en stråle 1. natur. Det gør mit forrige liv som general i øvrigt også. Stråle 1. er en energi, der udspringer fra Shamballa, jorden åndelige viljescenter. Så ”jeg” skal nok helt derop, for at finde min øverste indre arbejdsgiver – bestyrelsesformanden.

Stråle 6. handler om idealisme, hengivenhed og stærkt begær. Strålen kommer til udtryk via forskelligt arbejde med religion, ideologier, kirker og idoler. For mig handler livet, her i min sensommer, meget om at se og sanse mønstre bag de ydre fænomener, og medvirke til at ”trække” lys ned på jorden. Jeg elsker at arbejde med religiøse ideer og beskrive dem. Min favorit område er teosofien og resten af åndsvidenskaben. Så ja, stråle 6. har stor betydning i mit liv – meget stor. Det vidner denne artikel, og de øvrige også om. I mine yngre dage var det filosofi der var in, nu er interesse feltet blevet langt bredere. Teosofi, religion, åndsvidenskab og ikke mindst mystik. Hvilken af mine indre legemer der respondere stærkt på den sjette stråle skal være usagt. Læren om strålerne er en væsentlig grundelement i den teosofiske lære.

Hændelsen er ikke helt opklaret. ”Hvem” var det, der medvirkede i denne hændelse? Jeg tror også oplevelsen var et led i en indvielses proces. Det hører med: Da hændelsen indtraf, kendte jeg ikke ret meget til læren om strålerne, og heller ikke til indvielses processer.

Ja, jeg tror ”Visdommens Ocean” er menneskehedens fælles tankehav. Via en styring af mit mentallegeme blev jeg først vist rundt i dette lyshav, og senere trukket ud af det. Hvor det så blev vist mig, hvilken tilknytning min sjæl og personlighed har til dette lyshav. Nok om denne 17 år gamle oplevelse.

Denne artikel kunne også have heddet: Det spirituelle univers eller mystikkens univers. Transpersonlige oplevelser, spirituelle oplevelser og mystiker oplevelser er tre forskellige betegnelser for stort set de sammen fænomener. Da Piero Ferrucci selv bruger ordene transpersonlige oplevelser og det transpersonlige univers hedder kapitlet: Det transpersonlige univers. Langt hen af vejen er kapitlet tilegnet Piero Ferrucci. Det er også en hyldest til ham og de opdagelser han har gjort, under hans vellykkede forsøg med at sætte ord på de indre universer, især i forhold til det enkelte menneske.

Det overordnede formål med at skrive denne artikel er, at øge kendskabet til transpersonlige oplevelse, fordi de bliver centrale dele i en ny verdens kultur, af andre kaldet en ny verdensreligion.

Efter læsning af dette kapitel vil nogen måske sige: Finn du plagierer Ferrucci. Til det er svaret: Nej. Jeg beretter og bruger bogen, fordi den ved gentagen læsning og refleksion har givet mig en større forståelse af mine mange transpersonlige oplevelser. Efter læsning af bogen ser jeg på min egne mange transpersonlige oplevelser i et nyt og mere neutralt lys. Samtidig indfinder betydningen af små detaljer sig.

Dette skrevne er kun en smagsprøve. Jeg tror; alle vil have stor glæde af at læse bogen. Det er hovedårsagen, til at jeg skriver så meget om Ferrucci og hans bog. Derfor: Læs bogen! Den er mere end læseværdig.

Når alt dette er sagt, så findes der flere store personligheder, der har arbejde med den transpersonlige psykologi. C. G. Jung har fostret mange ideer, som er blevet vider udbygget i den transpersonlige psykologi. Af andre kan nævnes: Abraham Maslow, Stanislav Grof, Roberto Assagioli og Ken Wilber. De har bl.a. sat det religiøse element og bevidsthed til debat i forskellige sammenhænge. Det er især sket ud fra spørgsmålet: Hvem er jeg?

De nævnte er alle spændende personligheder, som du kan læse mere om i forskellige bøger eller på nettet.

Bøger der relaterer til denne artikel:

Den venlige overlever. Piero Ferrucci. Forlaget Aschehoug
En afhandling om kosmisk ild. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Hierarkiets fremtræden. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Indvielse. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Karma og Dharma. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
På sporet af den store virkelighed. Johs. Dragsdahl. Forlaget Credo
Reinkarnation. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Sjælen, livets kvalitet. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Sjælens lys. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Stof til Eftertanke. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Strålerne og indvielse. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag.
Transpersonlig udvikling. Roberto Assagioli. Kentaur Forlag
Viljens psykologi. Roberto Assagioli. Kentaur Forlag
Åndelige højdepunkter, i store mænds og kvinders liv. Piero Ferrucci. Kentaur Forlag

NB
I artiklen ”Transpersonlige oplevelser” kan du læse mere om det transpersonlige univers.

Hvis du vil vide mere om teosofi, åndsvidenskab og spiritualitet, så er det muligt at købe bøger om disse emner i vores bogudsalg eller via vores webshop. Du skal også være velkommen på vores forskellige kurser.

Se mere på: www.dengyldnecirkel.dk.

Kærlig hilsen, Finn B. Langgaard.