Mysterieskolens Esoteriske uddannelse 2022

Tema: Fra Jesus til Kristus
Hvem er du som discipel?

3 weekender: 11.-13. februar, 13.-15. maj og 21.-23. oktober 2022

Undervisning fra fredag kl. 15 til søndag kl. 16.

Dette år på den Esoteriske uddannelse kommer ikke helt til at ligne de andre år vi har været igennem
Vi vil i år prøve at sætte fokus på: Hvem er vi som disciple? Hvad er det for en rod, vi stammer fra? Og hvad er det for en vej, vi har gået forud for denne inkarnation?
Er der ligefrem et inkarnationsmønster, som følger nogle bestemte linjer igennem livet her på jorden? Ligeledes vil vi også prøve at se på de strømninger og de strømme, som ligger på de indre planer, og som er en del af denne jords udvikling og ligeledes vores mulighed for at udvikle dybere tilstande i vores egen indre højere selv.
Asger Lorentsens bog der hedder Jesus og Kristus impulsen kommer i år til at ligge nærmest som en grundenergi i hele forløbet. Derfor anbefaler vi, at du læser bogen igennem, og vi vil dykke ned i bogen igennem de forskellige weekender.

I år dukker der også noget nyt op
I år tager vi Rudolf Steiner med på vores rejse igennem de 3 weekender, hvor Rudolf Steinar vil få sin helt egen plads. Vi dykker dybere ned i Matthæusevangeliet som Rudolf Steiner så det?
Hver gang bliver der sat tid af til at fordybe os i vores egen forskning, nemlig at trænge ned i den linje, som din sjæl har valgt at følge. Og måske også i relation til verdenshistorien, som vi kender den fra de sidste 2 – 3000 år og måske endda længere tilbage imod Egypten og Persien og så videre, ind efter.
Vi vil på samme måde prøve at se ind i fremtiden, hvordan ser sjælens planer ud for de næste 1000 år. Dette vil komme til at foregå gennem fordybelse i de 4 elementer, du bliver introduceret for og hvordan du kan bruge de 4 elementer, en gammel kabbalistisk måde at trænge ind i dybere tilstande i vor egen indre bevidsthed.
Vi vil rejse ind og tage vore indre legemer i besiddelse for at trænge dybere ned i Akashakronikken og se, hvad der ligger gemt dernede. Gad vide om vi alle kender hinanden fra tidligere stadier på vores udviklingsrejse? Her kommer vi til at lægge vægt på det gruppelegeme, som vi skaber sammen og er skabt af Den Gyldne Cirkel igennem et mangeårigt arbejde med åndsforskning.

Meditation og ceremonielt arbejde
Vi kommer til at arbejde med ceremonier hver fredag aften. Hver søndag vil Den Gyldne Cirkel også afholde deres normale store lystjeneste, som også vil være en del af dette arbejde. Du vil også have mulighed for at følge underviserens månedlige meditationer, hvor der arbejdes i et skandinavisk gruppelegeme.

Formålet med uddannelsens samlede forløb er:

  • At forstå tidens udfordringer dybest muligt ud fra de indre ashrammers virke,
  • At finde vore individuelle opgaver og gruppeopgaver i mødet mellem menneskehedens nuværende udviklingsstadie og de indre ashrammers tilnærmelse
  • At gøre os mest muligt egnede til at tage disse opgaver op – især som nedfældere af syntese og samarbejde med det nye englekor, Shamballarådet, Solrådet, og åbne disse impulser i Norden.

Uddannelsen er baseret på en kombination af litteratur (Lucille Cedercrans, A.A. Bailey, Asger Lorentsen, Martinus mm.), undervisernes erfaringer med indvielsesprocessen og samarbejde med indre ashrammer samt deltagernes forståelser og erfaringer. Der lægges stor vægt på en vibrationsmæssig åbenhed for de indre ashrammer. Og der fokuseres på at gøre åndelig viden relevant som led i discipelskabstræning.

Den Esoteriske Uddannelse under Mysterieskolen

Som led i Mysterieskolen vil denne uddannelse have et hovedtema om levendegørelse af syntese og visdommen. De enkelte undervisere vil søge fornyende inspiration under forberedelsen og i selve undervisningen.

  • Gruppen som helhed vil undertiden fungere som ”forskningsgruppe” under gruppeindtuninger på dybere forståelser.
  • Der søges dybest mulig tilknytning til de 3 store mysterietemplers indvielsesstrøm og til den globale esoteriske skole i Visdommens haller og Synteseashrammen.
  • Uddannelsen søger at stimulere kreativ intelligens, levende visdom og sansen for at omsætte åndelige ideer til fysisk virkelighed.

Uddannelsens øvrige indhold
Uddannelsen vil søge at stimulere den overskyggende sjæl, enhedsbevidstheden og det indre liv i deltagerne, således at der bliver en mere levende kontakt med det åndelige riges og de indre ashrammers vibration som kærlighed, visdom og guddommelig hensigt. Der søges en særlig åbenhed for Syntese-stråleashrammens vibration og opgave.

Generelle forudsætninger
Der åbnes for nye deltagere hvert år i januar eller februar.
Jo større baggrund deltagerne har fra esoterisk litteratur, meditation og åndelige uddannelser, jo bedre kan uddannelsen følges, der bygges på en vis grundforståelse af teosofien. Den vigtigste forudsætning er et ønske om at hjælpe det åndelige rige og den guddommelige kærlighed med at integreres i menneskeheden.

Undervisere
Undervisere i 2022 er Kim Pedersen og
Lis Palsvig med krop og bevægelse, Lys i kroppen

Omfang, varighed og datoer
Uddannelsen er fordelt med tre om året (vinter, forsommer og efterår). Man kan følge uddannelsen så længe man har lyst, temaer skifter.

Litteratur, hjemmearbejde

Der må forventes en daglig meditativ praksis og et vist hjemmestudie af litteratur.

Se oversigt/skema over uddannelsesweekenderne i 2022, med henvisning til de sider der læses.
Grundbog i 2022 bliver
Asger Lorentsen: Jesus og Kristusimpulsen
Rudolf Steinar: Matthæusevangeliet

Til evt. yderligere fordybelse og inspiration:
Alice Bailey: Esoterisk psykologi ll (står en del godt om strålerne), Strålerne og indvielserne
Alice Bailey: Kosmisk ild
Asger Lorentsen: Mp3 Musik på de syv stråler, DVDs De syv stråler

Bøger, Mp3 og DVDs kan bestilles i vores webshop

Yderligere oplysninger og tilmeldinger
Tilmelding er forbeholdt medlemmer og foregår ved indsendelse af tilmeldingsskema 2022 (herunder). Bemærk at tilmelding først er gældende når der er indbetalt medlemskontingent.
Udfyld venligst også eventuelle ønsker om madordning og overnatning til første mødegang.

Pris og medlemskab
Den Esoteriske Uddannelse er gratis for Den Gyldne Cirkels A-medlemmer.
Som medlem optages enhver, som vil støtte Den Gyldne Cirkels formål om at være med til at forberede Den Nye Verdensimpuls og hjælpe Jorden.
Vedtægter for foreningen kan læses på hjemmesiden.
Medlemmer betaler et kontingent, som fastlægges for et år ad gangen på generalforsamlingen

For nuværende er det DKK 4800 kr. pr år for A-medlemmer (DKK 3900 for arbejdsløse m.fl.). Kontingentet kan opdeles i kvartaler med DKK 1200/975 pr. kvartal eller pr. måned med DKK 400/325.

Deltagelse i 2022 forudsætter betaling af kontingent i hele 2022.

Tilmelding foregår ved indsendelse af tilmeldingsskema (se herunder).

Indsendes til:  [email protected] eller Sonnerupvej 25, 3300 Frederiksværk

Kom i kontakt med os

Tøv ikke med at ringe eller skrive en besked - vi glæder os til at høre fra dig!

Sonnerupvej 25 3300 Frederiksværk

Kontonr. 1551-3628469

MobilePay 28058

Den Gyldne Cirkel © 2020 | Udviklet af Jeanne Boll fra Webkonsulenterne