Tilbud

Asger Lorentsen: Visioner for Europa (bog)

48,30 kr.

175 på lager

Produktbeskrivelse

Mangfoldighedens Europa

Bogens forfatter bygger på den forståelse, at udviklingen af et tæt europæisk fællesskab siden 1945 har været en nødvendig historisk udvikling, og at de ubalancer, som er opstået under fasen med samlingen af Europa, vil afbalanceres i de næste udviklingsfaser. Bogen har således den opfattelse, at afbalanceringen vil ske, fordi det europæiske menneskes værdier er ved at ændres mod mål som trivsel, livsglæde, individualisme og internationalt fællesskab. Og når værdier ændrer sig, følger den praktiske politik med lidt forsinkelse efter.

Et tema for bogen er ”Uden vision mister mennesket sin optimisme, og uden vision dør civilisationen.” Og netop nu har Europa brug for en ny vision, der kan sætte et mål for fællesskabet, der rækker ud over økonomi og fælles strukturer, og som kan skabe et nyt engagement om fremtidens fælles samfund.

Bogens forfatter er mangeårig EU-skeptiker, men valgte efter en visionsløs debat om i EU i forbindelse med den danske Euro-afstemning at træde mere helhjertet ind i Europa og være med til at give det europæiske fællesskab et værdigt mål.

Asger Lorentsen er cand. mag. i religion og historie. Han leder et spirituelt uddannelsescenter og er forfatter til en række bøger om åndsvidenskabelige emner.

Indholdsfortegnelse:

Forord                4

Kapitel 1 – Den europæiske identitets historie     6
Er der en europæisk identitet?         6
Den nationale identitets historie         10
Hvor meget fylder den nationale identitet?     17

Kapitel 2 – EU’s tre faser             23
1. fase: Fysisk manifestation             25
2. fase: Social trivsel                 31
3. fase: Kulturel blomstring             37

Kapitel 3 – Mangfoldighedernes Europa     40
Helhed er ikke enhed             43
Individualismens gennembrud         49
Demokrati og kapitalisme            51
Hvilket eksempel vil vi give verden ?        52
Kan mangfoldighedens Europa fungere ?     53

Kapitel 4 – Trivsel og idealisme        57
Idealisme som europæisk fundament         60
Trivsel og økonomi                 63
Landbrug og naturens trivsel             66
Det naturlige miljø                 72
Er der en grænse for vækst?             74

Kapitel 5 – Lokalsamfund og ægte demokrati    75
Den permanente arbejdsløshed         78
Lokalsamfund med yde-efter-evne gruppe     80
Det aktive nærdemokrati             87

Kapitel 6 – 2020: Fra værdier til beslutninger     89
Frihed og mangfoldighed            91
Miljø og økonomi                 92
Trivsel i alle riger                     94
Forsøg med økonomiske frirum        96
Menneskelig trivsel i indvandrerpolitikken     98
Humanistisk udenrigspolitik             99
En europæisk fredsstyrke             101
Balance mellem Europas styrende organer     103

Kapitel 7 – Den europæiske bevidsthed     106
Den europæiske Prometeus             108
Musikkens Europa                 117
Faust og europæerens dilemma         121
Henvisninger og oplysninger            123

Specifikationer

Yderligere information

Vægt0,1920 kg
ISBN

87-990058-0-8