Bliv Soulflow Guide

SOULFLOW GUIDE-UDDANNELSEN MED SØREN HAUGE


STED
: Den Gyldne Cirkel, Frederiksværk

NYT HOLD: 12. september 2020

Mere end 60 mennesker har taget uddannelsen til SoulFlow Guide, og deres glæde ved metoden taler helt sit eget sprog. Fra september 2020 kan du få muligheden for at lære metoden og selv blive SoulFlow Guide!

Du kender helt sikkert til at være fanget i mønstre, som forhindrer dig i at være alt det, du har mulighed for at blive. Hvad nu hvis der fandtes en vej ud af fængslet, som var radikalt påskønnende, accepterende, kærlig, glædesfyldt og indsigtsfuld?

Denne vej kaldes for SoulFlow, og den giver dig værktøjerne til at finde lyset i selv de sværeste tilstande. Hvad enten det er frygt, vrede, modløshed eller ensomhed, så findes der et lys og en kraft gemt i disse begrænsninger, som kan forvandle mønstret og frisætte dig fra deres indflydelse.

Den største barriere for et kærligt, kreativt og fredfyldt liv er blokeringer og hæmninger i det underbevidste. Hvis ikke det underbevidste mødes med empati, skaber det dybe frustrationer og fastlåsninger, der i alvorlig grad ødelægger livskvaliteten og mulighederne for det gode liv. Men sådan behøver det slet ikke være.

Det underbevidste kan blive en ven og en samarbejdspartner i dit liv, så din dybeste væren og vision for et godt liv kan bringes ud i et glædesfyldt samspil med verden. Det sker gennem dybt anerkendende processer og ved at bruge SoulFlow-metoden, som både er en helt konkret praksis og en livsfilosofi. 

På uddannelsen til SoulFlow Guide vil du blive trænet i en af de mest effektive spirituelle metoder til at frigøre blokeret flow i det underbevidste og til at skabe flow i hele dit livshus. Inspirationen kommer fra den amerikanske spirituelle underviser Gordon Davidson, den er videreudviklet under navnet SoulFlow Metoden, ligesom der inddrages stærke indsigter og praksis fra Roberto Assagiolis psykosyntese, David Spanglers Incarnational Spirituality og EnergiPsykologi. Metoden står idag som en dybt afprøvet praksis gennem 7 år og tusinder af sessioner.

Vil du frisætte dig selv og lære metoden? Så er uddannelsen til SoulFlow Guide helt sikkert noget for dig!

UDDANNELSEN GIVER DIG

Særligt designede øvelser og healingsmeditationer, som vil forberede dig til at fungere som guide og skabe en bevidst forbindelse mellem sjælen, det bevidste selv og underbevidstheden

Evnen til at fungere som SoulFlow-guide, der kan forløse blokerede områder af det underbevidste.

Evnen til at udføre metoden på dig selv og skabe dybe healinger af dine delpersonligheder.

Et dybt teoretisk og praktisk kendskab til arbejdet med delpersonligheder.

Et godt indblik i dynamikken mellem klient og guide.


DE OTTE MODULER

1. MODUL: Healingssøjle & Kærligt rum: Dette modul udvikler forståelsen og kompetencen til at virke som kanal for sjælens healing. En SoulFlow Guide vil altid arbejde ud fra sin egen samklang mellem sjæl, selv og underbevidsthed. Guiden vil endvidere kunne facillitere et samarbejde mellem guidens egen healende energi og de godgørende kræfter, som aktivt bistår under sessionen. Modulet vil opøve evnen til energicentrering med henblik på healing af sig selv og andre.

2. MODUL: Empatisk nærvær og samarbejde: Dette modul udvikler evnen til at samarbejde med delpersonligheder i det underbevidste gennem et kærlighedsfyldt møde. Vi opøver guidens forståelse for delpersonlighedernes indre liv og hvordan et samarbejde faciliteres gennem påskønnende værdsættelse og dialog. Modulet vil udvikle evnen til energiforståelse i forhold til delpersonlighedernes natur og deres behov og strategier. 

3. MODUL: Strategier i mødet med det underbevidste: Dette modul udvikler evnen til at være fleksibel og intelligent i mødet med de stærke underbevidste energier, som frigøres under SoulFlow sessionen. I mødet med delpersonlighederne kræver det ofte, at man har en lang række af forskellige teknikker til at forløse de fastlåste mønstre. Modulet vil udvikle evnen til energilæsning, så delpersonlighedens adfærd tolkes korrekt og den rette healingsstrategi kan implementeres. Efter dette modul påbegyndes arbejdet med træningsklienter.

4. MODUL: Harmonisering og hjertenexus: Dette modul udvikler evnen til at energiharmonisere de konflikter, der kan opstå under en SoulFlow session. Det kan være mellem klient og guide og internt i klienten mellem forskellige delpersonligheder. Det kræver et stort hjerte at rumme de fortrængte energier, når de frigøres, og modulet vil fordybe sig i overføringer, projektioner og en legende tilgang til delpersonlighederne. Vi vil endvidere fordybe os i evnen til at bygge en ny indre virkelighed op i hjertecentrets frekvens, som bliver hjem for de delpersonligheder, der bringes derind.

5. MODUL: Maskulin, feminin og det kollektive: Dette modul udvikler SoulFlow Guidens evne til at arbejde med det maskuline og feminine og kollektive dynamikker, hvor delpersonligheder har et levende liv, der ofte ikke er bevidst for den enkelte. Bag mange af de virkelig dybe livsmønstre gemmer der sig store, arketypiske kræfter, der skaber stor heling, når de bringes i samarbejde. Dette modul vil træne guiden i at arbejde med feminine og maskuline sider, og i at møde det kollektive, for eksempel i familie- eller arbejdsrelationer, hvor stærke kræfter råder. Det er et stort felt, hvor der er mange sår at hele, men også enorme potentialer, der venter på at blive frisat.

6. MODUL: Energitransformation og indre hjælp: Dette modul vil udvikle SoulFlow Guidens evne til at bringe en delpersonligheds bevidsthed fra ét stadie til et højere, ved hjælp af flere forskellige teknikker. Dette er evnen til energitransformation. Det, der virkelig forandrer en adfærd er, at den delpersonlighed, der er ansvarlig for adfærden, ændrer sin bevidsthed. Det sker, når delpersonligheden får øje på sit sjælelige potentiale og bliver en del af klientens iboende sjæls-energi. Modulet vil også anvise veje til at styrke klientens bevidste kontakt med sjælen og de indre hjælpere, der kan styrke og forløse klientens og guidens processer.

7. MODUL: Forfinelse og klientarbejde: I løbet af dette modul vil vi arbejde på at forfine processen med at lave SoulFlow, så der kommer en fornemmelse af, hvordan et håndværk kan blive til en kunstart.. Det handler i sidste ende om at få fornemmelsen af, hvordan man tager ejerskab over metoden og raffinerer den på en måde, der gør den personlig. Vi kommer også ind på, hvad det vil sige at have klienter, og hvad der er vigtigt her at være bevidst om, ligesom etik, tavshedspligt og sans for klienter får plads. Det er altsammen en forberedelse til at springe ud som SoulFlow Guide, uanset om det måske primært anvendes i eget liv eller mere for at hjælpe andre.

8. MODUL: Energimanifestation – eksamen: Hele modulet vil være dedikeret til at certificere SoulFlow Guidens kompetencer gennem et klientforløb i plenum. Vi vil uddrage de indsigter og erfaringer, som sessionerne indeholder, og SoulFlow Guiden får sin session bedømt som bestået eller ikke bestået. Det, der bedømmes, er Guidens evne til at dirigere et helstøbt forløb, så et positivt udbytte manifesteres. Der vil også blive fokuseret på hvordan en praksis kan udvikles, og hvordan de uddannede guider kan hjælpe hinanden gennem netværk.

KRAV OG PENSUM

Almen forudsætning
At man ikke er i psykiatrisk behandling eller indtager psykofarmaka, og i øvrigt lever rimeligt velfungerende. Der foretages en samtale inden tilmelding for at sikre at dette punkt overholdes.

16 hele dages undervisning
Den primære undervisning består af 8 weekender, lørdage og søndage kl. 10-17. Undervisningens fælles dele – meditationer og formidling – optages på lydfiler og gøres tilgængelig for kursisterne på et fortroligt onlinested ifølge aftale.

10 sessioners egetarbejde
Den personlige vækst uden for weekendmodulerne understøttes med SoulFlow sessioner hos en godkendt SoulFlow Guide. Det består af mindst 10 sessioner, hver af omkring en times varighed. Ud af disse sessioner gennemføres en del hos Søren og de resterende laves hos en SoulFlow Guide, eventuelt fra ens geografiske område, hvis det er muligt. Sessioner kan foretages på skype.

10 sessioner med prøvekaniner
Efter tredje modul begynder kursisterne at træne med prøvekaniner. Der skal i alt gennemføres mindst 10 træningssessioner for at bestå eksamen. En kursist kan godt træne med en anden kursist (max. 3 sessioner), men det skal også omfatte mennesker, der ikke er kursister.

Supervision
På baggrund af noter fra klienter, mødes kursisterne til supervisionsmøder med Søren. Det kan foretages helt eller delvist på skype. Her deles erfaringer og gives vejledning. Supervisionsmøderne ligger især mellem de tre sidste moduler.

Øvegruppe
Der dannes øvegruppe, så kursisterne kan dele erfaringer, meditere og træne med hinanden.

Eksamen eller personligt vækstforløb
Man kan godt gennemføre uddannelsen uden at tage eksamen, når bare man er en del af processen og tager del i arbejdets forskellige sider – som er nævnt ovenfor. Vælger man ikke at tage eksamen, kan man på eksamensmodulet tilbyde at være prøvekanin for en kursist til eksamen. Det vil være muligt at tage eksamen senere hos underviserne. 

Vælger man ikke at tage eksamen, er det vigtigt, at man er klar over, at der ikke er tale om et personligt terapiforløb, men derimod en uddannelse, hvor man lærer at arbejde med SoulFlow metoden, – i sit eget liv, og med andre. Man lærer en metode professionelt, og samtidig er det en personlig rejse og en indre forløsningsproces gennem metoden, undervisningen og fællesskabet.

Uddannelsen har eksamen på sidste modul, og rummer ovenstående som minimumskrav. Vælger man, i forlængelse af ovenstående krav, at tage eksamen, så vil den bestå af to dele:

1 skriftlig opgave
En casestudy ud fra praktiske sessioner med klient. Længden skal være på minimum 4000 og max 5000 ord. Opgaven skal afleveres senest 14 dage før det endelige eksamensmodul. 

1 eksamineret SoulFlow session
På eksamensmodulet vil man, sandsynligvis i plenum, med de andre kursister og underviserne, gennemføre en guidet session med en klient, enten fra holdet, eller en frivillig man selv har fundet. Det vil vare en time i alt, inklusiv votering og samtale bagefter.

Litteratur – obligatorisk:
Søren Hauge: SoulFlow – frisæt dit liv (bogen købes hos underviseren.)

 

 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER OM UDDANNELSEN

Kursusdatoer: (1) 12-13/9 2020, (2) 17-18/10 2020, (3) 14-15/11 2020, (4) 12-13/12 2020, (5) Januar 2021, (6) Februar 2021, (7) Marts 2021, (8) April 2021. (Datoer for 2021 følger snarest)

Underviser: Søren HaugeDer vil også blive et gæstebesøg af en uddannet SoulFlow Guide på syvende modul.

Sted: Den Gyldne Cirkel, Sonnerupvej 25, 3300 Frederiksværk.

Evt. overnatning og mad: Samtidigt med tilmelding kan der bestilles overnatning for 170-250 kr (120/200 kr. for medlemmer af Den Gyldne Cirkel) pr. nat. Dette bestilles på [email protected] (evt. 4777 2424) – Betaling aftales med Den Gyldne Cirkel – skriv til mailen ovenfor. Vedrørende aftensmad er man velkommen til at medbringe en ret eller andet til en fællesbuffet. Dette aftales nærmere, når starten er tæt på.

Rengøring: Den Gyldne Cirkel ledes af frivillige, og for at holde priserne nede hjælper kursisterne til dels med rengøring af deres værelser og lokaler, som anvendes. FROKOST (og evt. morgenmad): sørger du selv for.

Tid:
Lørdage & søndage 10-17.


Pensum:
“SoulFlow – frisæt dit liv” af Søren Hauge (200 kr.)


Pris:
 Private: 19.800 kr. inkl. supervision (ved samlet betaling). Derudover betaler den studerende 10 trænings-sessioner med guide, der koster 700 kr. pr. gang = 7000 kr, og SoulFlow bogen til 200 kr.. Alt i alt bliver udgiften derfor 26.700 kr (ved samlet betaling). Erhverv: 22.500 kr. inkl. supervision., plus 10 sessioner med guide, der koster 700 kr. pr. gang = 7000 kr., og SoulFlow bogen til 200 kr. Alt i alt 29.7
00 kr. Det er muligt at betale i rater, så længe alt er betaling før sidste modul. Bemærk at ratebetaling er lidt dyrere, så der spares ved samlet betaling – se nedenfor. Konkret aftale underskrives og afklares efter tilmelding.

Tilmelding:  Du skriver til Søren på [email protected] og betaler  depositum på 2475,- kr. på MobilePay 740 640 (WiseHeart I/S) eller Merkurbank 8401-156 3842 sammen med udfyldelsen af en tilmeldingsformular, som du får af Søren. En personlig samtale med Søren Hauge (6088 4106) indgår også efter aftale, enten før eller efter tilmeldingen.

Spørgsmål: Søren Hauge: [email protected]

Betalingsmuligheder for uddannelsen

SoulFlow-uddannelsen er et samlet forløb, som i alt koster 19.800 kr. for private inkl. supervision. (Uddannelsen er lidt dyrere ved ratebetaling – se nedenfor) 

Derudover kræves der 10 egne sessioner hos en selvvalgt SoulFlow Guide inden eksamineringen, og for dette betaler man 700 kr. pr. gang til SoulFlow Guiden. Dette betales altså IKKE på kursuskontoen, men løbende til de anvende SoulFlow Guider, som tilbyder træningen.

Der tilbydes 3 betalingsmuligheder:

Det er muligt at betale i rater, men det er afgørende vigtigt, at det ikke indebærer rykkere og ekstra arbejde, og at man forpligter sig til at være ansvarlig med at betale til de aftalte tider. Det kan fx. forebygges ved at alle rater kodes ind i netbanken fra start. Det er dyrere at betale i rater, så samlet betaling er billigst. Se her:

FØRSTE MULIGHED – SAMLET BETALING
Depositum 2.475 kr. + 17.325 kr. = 19.800 kr. 

ANDEN MULIGHED – TRE RATER
Depositum 2.475 kr. + 3 rater (3 x 5.975 kr.) = 20.400 kr.

TREDJE MULIGHED – SYV RATER
Depositum 2475 kr. + 7 rater (8 x 2.315 kr.) = 20.995 kr.

Kom i kontakt med os

Tøv ikke med at ringe eller skrive en besked - vi glæder os til at høre fra dig!

Kontakt information

Sonnerupvej 25 3300 Frederiksværk

Send os en besked

    Den Gyldne Cirkel © 2020 | Udviklet af Jeanne Boll fra Webkonsulenterne