ESOTERISK UDDANNELSE 2023

Temaet er

HJERTETS VISDOM

3 weekender: 3. – 5. februar, 5. – 7. maj og 20. – 22. oktober 2023

Undervisning fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 16.00

Dette år på den esoteriske uddannelse bliver igen et år, der står på en helt ny måde og venter på os. Her i Norden havde vi et menneske, som brugte meget af sit levende liv på at studere hjertets mange kvaliteter. Dets relation til indvielsesvej, egne relationer til menneskeheden og ligeledes relation til alle de 12 hjerteblade, som ligger i den egoiske lotus. Manden her er Asger Lorentsen, så dette år vil vi bruge hans bog, hans egen åndsforskning, nemlig Hjertets visdom.

Denne bog kommer til at ligge som en grundtone henover hele året. Det kommer også til at give dig muligheden for at finde nye døre i dybden i dit hjertecenter i et helt år og vi vil hente meget inspiration i de forskellige dele, som er i bogen.

Temaer fra bogen og ligeledes temaer, vi kommer til at gennemgå og fordybe os i over disse 3 weekender er:

Hjertecenterets opgave

Kærligheden som den store livgiver

De 3 veje

Indvielsesvejen på hjertets vej

De 4 første indvielser

Enhed og menneskets mål

Gruppeindvielse

Underviseren lægger selv et tema til, som for eksempel det ottende, niende, tiende og ellevte chakra

Dette tema bliver gruppeforskning, igen en hjertekvalitets gruppearbejde, og i den grundtonen til at følge hjertets vej ud igennem solens hjerte og videre ud i Sirius hjertecenter og så ud i de store væsener, som danner nogle store atmiske strømninger i vores egen galakse.

Hvordan kan vi som gruppe modtage disse kosmiske strømme og omsætte dem til visdom i menneskeheden?  Her bygger vi på intuition, telepati, at modtage indtryk og gennem ceremoni arbejde.  

Vi kommer også til at lade os inspirere fra Synteseashrammen. Og ligeledes de 4 grundklange i kærlighedsenergien; nemlig lysets søjle, kærlighedens søjle, syntesesøjlen og visdomssøjlen.

Disse 4 søjler bliver ligesom grundtemaet i dette års Esoteriske uddannelse.

Meditation og ceremonielt arbejde
Vi kommer til at arbejde med ceremonier hver fredag aften. Hver søndag vil Den Gyldne Cirkel også afholde deres normale store lystjeneste, som også vil være en del af dette arbejde. Du vil også have mulighed for at følge underviserens månedlige meditationer, hvor der arbejdes i et skandinavisk gruppelegeme.

Formålet med uddannelsens samlede forløb er:
At forstå tidens udfordringer dybest muligt ud fra de indre ashrammers virke,

At finde vores individuelle opgaver og gruppeopgaver i mødet mellem menneskehedens nuværende udviklingsstadie og de indre ashrammers tilnærmelse

At gøre os mest muligt egnede til at tage disse opgaver op – især som nedfældere af syntese og samarbejde med det nye englekor, Shamballarådet, Solrådet, og åbne disse impulser i Norden.

Uddannelsen er baseret på en kombination af litteratur (Lucille Cedercrans, A.A. Bailey, Asger Lorentsen, Martinus mm.), undervisernes erfaringer med indvielsesprocessen og samarbejde med indre ashrammer samt deltagernes forståelser og erfaringer. Der lægges stor vægt på en vibrationsmæssig åbenhed for de indre ashrammer. Og der fokuseres på at gøre åndelig viden relevant som led i discipelskabstræning.

Den Esoteriske Uddannelse under Mysterieskolen
Som led i Mysterieskolen vil denne uddannelse have et hovedtema om levendegørelse af syntese og visdommen. De enkelte undervisere vil søge fornyende inspiration under forberedelsen og i selve undervisningen.

Gruppen som helhed vil undertiden fungere som ”forskningsgruppe” under gruppeindtuninger på dybere forståelser.

Der søges dybest mulig tilknytning til de 3 store mysterietemplers indvielsesstrøm og til den globale esoteriske skole i Visdommens haller og Synteseashrammen.

Uddannelsen søger at stimulere kreativ intelligens, levende visdom og sansen for at omsætte åndelige ideer til fysisk virkelighed.

 Uddannelsens øvrige indhold
Uddannelsen vil søge at stimulere den overskyggende sjæl, enhedsbevidstheden og det indre liv i deltagerne, således at der bliver en mere levende kontakt med det åndelige riges og de indre ashrammers vibration som kærlighed, visdom og guddommelig hensigt. Der søges en særlig åbenhed for Syntese-stråleashrammens vibration og opgave.

Generelle forudsætninger
Der åbnes for nye deltagere hvert år i januar eller februar.
Jo større baggrund deltagerne har fra esoterisk litteratur, meditation og åndelige uddannelser, jo bedre kan uddannelsen følges, der bygges på en vis grundforståelse af teosofien. Den vigtigste forudsætning er et ønske om at hjælpe det åndelige rige og den guddommelige kærlighed med at integreres i menneskeheden.

Undervisere
Underviser i 2022 er Kim Pedersen.
Krop og bevægelse, Lys i kroppen, navn kommer

Omfang, varighed og datoer
Uddannelsen er fordelt med tre om året (vinter, forsommer og efterår). Man kan følge uddannelsen så længe man har lyst, temaer skifter. Datoer er 3 – 5. februar, 5 – 7. maj og 20 – 22. oktober.

Litteratur, hjemmearbejde
Der må forventes en daglig meditativ praksis og et vist hjemmestudie af litteratur.

Se oversigt/skema over uddannelsesweekenderne i 2023, med henvisning til de sider der læses.
Grundbog i 2023 bliver Hjertets visdom af Asger Lorentsen 

Til evt. yderligere fordybelse og inspiration:
Enoks nøgler 2. del. Enoks hemmeligheder, Lemuel Books

Yderligere oplysninger og tilmeldinger
Tilmelding er forbeholdt medlemmer og foregår ved indsendelse af tilmeldingsskema 2023.
Indsendes til:  [email protected] eller til Den Gyldne Cirkel, Sonnerupvej 25, 3300 Frederiksværk

Bemærk at tilmelding først er gældende når der er indbetalt medlemskontingent.
Udfyld venligst også eventuelle ønsker om madordning og overnatning til første mødegang.

Pris og medlemskab
Den Esoteriske Uddannelse er gratis for Den Gyldne Cirkels A-medlemmer.
Som medlem optages enhver, som vil støtte Den Gyldne Cirkels formål om at være med til at forberede Den Nye Verdensimpuls og hjælpe Jorden.
Vedtægter for foreningen kan læses på hjemmesiden.
Medlemmer betaler et kontingent, som fastlægges for et år ad gangen på generalforsamlingen

For 2023 er det DKK 5400 kr. pr år for A-medlemmer (DKK 4500 for arbejdsløse m.fl.). Kontingentet kan opdeles i kvartaler med DKK 1350/1125 pr. kvartal eller pr. måned med DKK 450/375. 

Deltagelse i 2023 forudsætter betaling af kontingent i hele 2023