Discipelskabets grundmeditationer
og -praksiser

Weekendkursus v/Torben Normark Hansen

 

Fredag den 18. september kl. 18.00 – 21.00

Lørdag den 19. september kl. 10.00 – 17.00  +  Søndag den 20. september kl. 10.00 – 16.00

1. Weekend/Meditation 1: Hjertekontrol – Energiløft

”Polere Stenen, Passe blomsten og finde Væren i Livets Enheds-flow”

PROGRAM FREDAG AFTEN

Kl. 18-20/21

– Praktiske infos/ Coronaregler m.v.

– Kort Meditation.

– Præsentation – hold & lærer.

– Introduktion til det samlede 3 års
Proces-program.

– Smagsprøver….Øvelser….

– Grupperunde omk. erfaring, motivation
og behov.

– Weekendens program og det næste
halve års proces.

– Hjemmearbejde til lørdag.

 

 

 

DAGSPROGRAM LØRDAG
Ankomst, praktiske infos/Coronaregler mv.

Kl. 9.00-10.30
Meditations-øvelse 1 : hjertekontrol og indre bevidstheds-forbindelse(r) …øvelsen laves og erfaringer, refleksioner deles + teoretiske aspekter drøftes.

Kl. 10.30-11
Pause

Kl. 11-12.30
Evt. opstart med bevægelse, dans, Tai-chi, yogaøvelse etc.

Teori omk øvelse 1 …chakraernes alkymi og -dynamikker, indvielse og øvelsen.

Kl. 12.30-14 Frokostpause

Kl. 14-15
Evt. opstart med bevægelse, dans, Tai-chi-, yogaøvelse etc.

Sjæl og sjælsforbindelse… grounding, centrering og personlig integration i sjælens lys.
(b.m./j.b./v.c.- øvelser), individuel balance og integration (stråler, astro, legemer osv.)

Kl. 15.15-15.30 Pause

Kl. 15.30-17
Evt. opstart med bevægelse, dans, Tai-chi-, yogaøvelse etc.

Inquiry-øvelser… sindet, følelser, jeg’et, selvet, triaden….
opsamling (hjemmearbejde t. søndag)

DAGSPROGRAM SØNDAG
Ankomst praktiske infos/Coronaregler m.v.

Kl. 9.00-10.30
Opstartsvejrmelding, refleksioner, krop og drømme siden igår
meditations-øvelse 1 : hjertekontrol og indre bevidstheds-forbindelse(r) …øvelsen laves og erfaringer, refleksioner deles + teoretiske aspekter drøftes.

Kl. 10.30-11 Pause

Kl. 11-12.30
Evt. opstart med bevægelse, dans, Tai-chi-, yogaøvelse etc.

Tibetanerens 7 træningspunkter/ ”groundet spirituel levevis”

Kl. 12.30-14 Frokostpause

Kl. 14-15
Gruppeliv, gruppelove, regler for disciple : hvid magi gegel 1 & 2

Tjeneste – menneskehedens problemer

Kl. 15.15-15.30 Pause

Kl. 15.30-16
Tjeneste- menneskehedens problemer

Indre gruppearbejde – fuldmåne-nymånearbejdet,
opsamling

Hjemmearbejde, øvelser, zoommøder, evt øve- og refleksionsdage

(PROGRAMMET ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER BESKÆRINGER/UDDYBELSER/FORENKLINGER M.M. efter behov og tid)

Meditationasfase 1 “Hjertekontrol og indre forvandling”.

(Modul 1 af 7 fortløbende Workshop-kursus om Discipelkabets (1) 7 centrale fælles meditationsøvelser og (2) det generelle Helhedskoncept GSL** af 6 praksisområder, samt (3) individuelt tilpassede øvelser.)

Vi vil på dette intromodul se på Det samlede overblik af de 7 Fælles-Meditationer og deres psykologiske funktioner ifa indre Transmutation-Transformation til Transfiguration/Oplysning, samt deres Antahkarana-byggende egenskaber mellem den Integrerede personlighed og Sjælen og videre mod Triadens Buddhiske kvaliteter overstrålet af Atma den Åndelige Viljes evne til afkald og Selvopofrelse.

Samtidig vil vi kigge på den enkeltes Åndelige struktur og aktuelle udfordringer i forvandlingsprocessen mod større Sjæls-Åndsforbindelse og kontakt til Vejlederplanet/Mestrene, Kristusbevidstheden og Klodens- samt Solsystemets indre Ledelse.

Dette forløb vil skulle ses i forhold til de aktuelle Globale processer og omstillinger frem mod 2025 og videre gennem dette århundredes overgangsfaser til mere gruppetjeneste og gruppeansvarlighed og større Global Enhedsbevidsthed i Vandbærertidsalderens indfasning.

Vil vil dels bruge Tibetanerens-Alice Baileys inspirationer (Discipelskab i Den Nye Tid), Asger Lorentsens Bog “Hjertets Visdom” samt ting fra Jes Bertelsens og Bob Moores groundende personlig integrerende øvelser + Den Integrale AQAL Model af Ken Wilber til smafunds og Kosmologisk forståelse.

Fredag 18-21.00, Lørdag 10-17, Søndag 10-16.
Max antal deltagere : 15
Pris: 1200 kr.
Tilmeldingsgebyr : 300 kr/MobilePay (og din plads er reserveret)

**GSL: 1 Studie, 2 Etisk karakteriel træning, 3 Meditation, 4 Psykospirituelt selvudviklings-arbejde, 5 Identitetsprocesser og Menneskets åndelige struktur, 6 Din Verdenstjeneste.

(Næste modul/-Workshop : 19-21/3-2021)
For info og tilmelding kontakt : Torben Normark Hansen Mobil : 22564798 / [email protected]

Om Læreren :
Torben Normark Hansen, 59 år, far til 3 børn, 2 børnebørn, Civilt uddannet Socialpædagog(m over 30 års arbejdspraksis) & overbygning i Specialpædagogik, Master i Psykologi, Psykoterapeut (Illuminationsterapi), Esoterisk Healer, Nordlys Massage Healer, Dr. Bach´s Blomster-remedie terapeut, Astrolog, Esoteriske Studier v. Arkan Skolen, Esoterisk Filosofiske Studier v. USR/University of The Seven Rays, USA, andre Lærer-inspiratorer (Yoga-Tantra : Swami Janakananda Saraswati, Dybdepsykologi, Selvudvikling, Kristen Mystik m.m. Bob Moore, Jes Bertelsen, Edwin Christensen, Teosofi Michael David Robbins & Asger Lorentsen, Buddhisme: Lama Tashi, Ayang Rinpoche, Tulku Urgyen Rinpoche, (tilflugt til) Namse Rinpoche, (tilflugt til) Kilung Jigme Rinpoché, Sufisme-Buddhisme-Spirituel Psykologi : Hameed Ali Almaas, Mette Ulsø mfl. Ridwan School, Diamond Approach m.m.).

Kom i kontakt med os

Tøv ikke med at ringe eller skrive en besked - vi glæder os til at høre fra dig!

Kontakt information

Sonnerupvej 25 3300 Frederiksværk

Send os en besked

Den Gyldne Cirkel © 2020 | Udviklet af Jeanne Boll fra Webkonsulenterne