Åndelig udvikling i relation til frihed

Denne artikel er skrevet af Asger Lorentsen, og den handler om forskellige grader af åndelig udvikling, set i forhold til frihed/frigørelse når du betræder indvielsevejen eller blot Vejen. At blive sig selv: Den første grad af begyndende åndelig frihed opstår, når...

Vejviser til tidligere liv

Dette korte kapitel er et forsøg på; at beskrive hvordan tidligere liv kan føles og opleves, uden du direkte bliver præsenteret for et klip eller en indre videoforestilling fra et tidligere liv. De tre beskrevne tilstande hviler på mine egne erfaringer. Hvordan kan...

Skelneevne på den åndelige vej

Denne artikel er skrevet af Asger Lorentsen, og den belyser begrebet skelneevne fra mange vinkler. Sidst i artiklen er gengivet er række visdomsord om skelnevene. Asger Lorentsen indleder: På vor åndelige vej sender vor sjæl og vor indre gruppe os igennem en...

Personlighedens lys

Denne artikel er skrevet af Asger Lorentsen, og den handler om ”Det mentale slot.” Det en blindgyde i åndelig udvikling. Her tilføjer Asger nyt til teosofien i forbindelse med åndelig udvikling/psykologi. Asger indleder artiklen med ordene: Mange taler om, hvor...

Når engle bliver mennesker

Ved Yvonne Wassini Engle er devaer, der har udviklet deres hjertecenter. Deres hjemmesfære er lys og kærlighed, samhørighed og glæde. De er meget rene i deres væsen, når de begynder en inkarnationscyklus på en planet, derfor kan man ikke automatisk tale om karma, når...

Frihed

Denne artikel handler om frihed bl.a. ud fra Alice A. Baileys og Asger Lorentsens litteratur. Artiklen afrundes med en række visdomsord om frihed. Alice A. Bailey om frihed: 1. Lad mennesket være frie og søg ikke at påvirke dem dine ideer. Din fortolkning af dem og af...