Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

~ IGITIG TE GO SᑭᗩᖇK ~  

08/08/2022 kl. 10:00-22:00

Workshoppen afholdes på engelsk. –  (For Engelsk beskrivelse af indhold, se nederst i teksten)
Workshoppen er for deltagere, der har nået det niveau af oplysning, der svarer til 2. eller 3. indvielse i teosofisk forståelse.
Med andre ord: mennesker, der har nået det niveau af bevidsthed, der holder dem i at være ankret i:kærlighed-enheds bevidsthed (2.indvielse) eller kosmisk bevidsthed (3.indvielse)

 

Workshoppen består af 100% kanaliserede energi-transmissioner gennem min højeste bevidsthed, et kosmisk væsen, hvis guddommelige navn er BYRONAS, og andre guddommelige bevidstheder. 

I enhed vil de overføre de energier i workshoppen, som vil forberede den fysiske krop og det energiske felt i deltagerne til det punkt, hvor hver enkelt over tid får antændt den Guddommelige Gnist i dem selv.

 

Den Guddommelige Gnist er den gnist af bevidsthed, som er af Gud. Den ligger i dvale i ethvert menneskes bevidsthed (i sjælen), og kan vækkes gennem spirituelle praksisser, der hæver frekvensen, der åbner hjertet dybt, der Integrerer sjælen grundlæggende og der udvider bevidstheden kolossalt.

 

Gudsgnisten vedrører den bevidsthed, som det oplyste menneske når ved fuld erkendelse af egen Guds-bevidsthed, og svarer til 4. indvielse i teosofisk forståelse.

 

Workshoppen vil blive skabt i den højfrekvente 11.dimension og består udelukkende af kanaliserede transmissioner, givet i stilhed. Ord vil være få i denne workshop. 

 

Denne workshops transmissioner vil over tid bringe dig gennem porten til ​​4. indvielse, hvor mennesket når fuldstændig oplysning i fysisk form, hvorved mennesket bliver en Mester af Selvet.

 

– En Opstegen Mester.

 

Hvis du er på vejen til Oplysning, vil denne workshop bringe dig det energiarbejde, der vil hjælpe dig på rejsen, og som vil fortsætte med at udfolde sig i dig, indtil du når målet.

 

Workshoppen afholdes med fysisk deltagelse og fremmøde på :

Den Gyldne Cirkel
Sonnerupvej 25
3300 Frederiksværk

Mandag d 8.8.22  fra kl. 10 til 22

Workshoppen er kanaliseret og faciliteres af Sarah Toft

Praktisk info:

 

Dagens program for workshoppen på Den Gyldne Cirkel ser således ud. 

Kl. 09 – 10 ankomst til stedet

  1. 10 til 12 kanaliseret energiarbejde del 1Pause og frokost (medbragt eller tilkøbt) 

KL 14 til 18 kanaliseret energiarbejde del 2

Pause og middag (medbragt eller tilkøbt) 

  1. 20 til 22 kanaliseret energiarbejde del 3Hjemkørsel eller overnatning på DGC

Udgifter (pr deltager) 

 

Kr. 1400 kursuspris pr deltager

 

Valgfrit tilkøb (pr deltager) 

Kr. 200 for en vegetarisk frokost samt vegetarisk aftensmad. 

Tilkøb gennem Den Gyldne Cirkels kontor :  [email protected]

Kr. 190 En overnatning i flersengsværelse

  1. kr. 290 En overnatning i delt dobbeltværelse

Kr. 340 En overnatning i eneværelse

 

Om facilitatoren: Sarah Toft

 

Al den healing og energiarbejde jeg faciliterer, kommer gennem min højeste bevidsthed, et kosmisk væsen kaldet BYRONAS, og andre guddommelige væsener af lys og kærlighed, som jeg kanaliserer.

 

I mit virke faciliterer jeg:

Online og fysiske workshops, retræter og ceremonier.
Online sessioner.
Online gruppeforløb.
Online uddannelser.
Online tjenester.
Advanced settings.

For yderligere information og for tilmelding, kontakt mig på:

Hjemmeside: www.ryarcaama.org
Mail: [email protected]
Se også siderne: Ryar Caama

 https://www.facebook.com/ryarcaama.org       /    

Shift In Consciousness 
https://www.facebook.com/shiftincon/

 

Jeg glæder jeg mig til at dele dagen med dig,

 

Yᗩᖇ ᑕᗩᗩᗰᗩ –  ETE O EEGI OG EISTE

KÆRLIGST Sarah Toft

This is a workshop held with physical attendance at the spiritual centre: den Gyldne Cirkel in Frederiksværk, Sealand.

The workshop will be held in English.

It is a workshop for participants who have reached the level of enlightenment corresponding to the 2.or 3. initiation in theosophical understanding.

In other words: people who have reached the level of consciousness related to being anchored in:

love – unity consciousness (2.initiation)  or cosmic consciousness (3.initiation)

 

The workshop consists of 100% channeled energy transmissions through my highest source of consciousness, a cosmic being called BYRONAS and other divine beings. 

 

United they will transmit the energies in the workshop, that will prepare the 4-body system (the physical body and the energetic field) in the participants to the point where the God Spark is ignited within them.

 

The God Spark is the spark of consciousness that is of God. It lies dormant in every human consciousness (within the Soul) and can be awakened through spiritual practices that raises the frequency, that opens the heart deeply, that integrates the soul profoundly and that expans the consciousness vastly.

 

It pertains to the level of consciousness that the enlightened human reaches when fully awakened to its own God-consciousness, and equals the 4’th initiation in theosophical understanding.

 

The workshop will be created in a high vibrational frequency (11 dimension) and will consist of channeled transmissions given in silence. Spoken words are few in this workshop. 

 

The energywork will over time bring you through the gate of the 4’th initiation, which pertains to fully awakened God-consciousness and enlightenment in human form, thus the human becoming a Master of the Self.

 

– An Ascended Master.

 

If you are on the path to enlightenment, this workshop will provide you with the energetic work, that will keep assisting you and continue unfolding within you, until you get there.

 

The workshop is held on

Date: monday 8.8.2022

Time: 10 am – 10 pm

 

The program for the workshop at Den Gyldne Cirkel is as follows:

 

9 am – 10 am arriving at the spiritual center

10 am – 12 pm channeled energy work part 1

Break and lunch (brought or bought) 

2 to 6 pm channeled energy work part 2

Break and dinner (brought or bought) 

8 to 10 pm channeled energy work part 3

The workshop concludes at 10 pm and participants leave or stay for the night (extra cost) 

Expences :

The cost of the workshop is: 1400 DKK

 

Additional cost if wanted : (pr person) 

Kr 200 for a vegetarian lunch and dinner 

Additional expences bought directly through Den Gyldne Cirkel’s office: [email protected] 

(pr person) 

DKK: 190,-  One night in a shared multiple bedroom

DKK: 290,-  One night in a shared double bedroom

DKK: 340,-  One night in a single bedroom

About the channel and facilitator: Sarah Toft

My name is Sarah. I am 47 years old, living in Vejle, Denmark.

All the healing and energy work that i facilitate, comes through my highest source of consciousness, a cosmic being called BYRONAS, and other divine beings of light and love that i channel.

In my work i facilitate :
Online and physical workshops, rereats and ceremonies. 
Online sessions,
Online group courses, 
Online educations
For further information and for registration please contact me on:

Mail : [email protected]
Website: www.ryarcaama.org

Se also these pages
https://www.facebook.com/ryarcaama.org/

Shift In Consciousness 

https://www.facebook.com/shiftincon/

Aalaaad Aagnost

https://www.facebook.com/aalaaadaagnost/

I am looking forward to sharing this day with you,

In light, love and service,

Sarah Toft

Yᗩᖇ ᑕᗩᗩᗰᗩ 
ETE O EEGI OG EISTE

 

Detaljer

Dato:
08/08/2022
Tidspunkt:
10:00-22:00