Dette korte kapitel er et forsøg på; at beskrive hvordan tidligere liv kan føles og opleves, uden du direkte bliver præsenteret for et klip eller en indre videoforestilling fra et tidligere liv. De tre beskrevne tilstande hviler på mine egne erfaringer.

Hvordan kan man få indtryk af, om man har levet på et givent sted eller i et bestemt område, når man er på stedet? Mere præcist formuleret. Hvordan kan man få et indtryk af, om ens sjæl har haft et legeme i inkarnation på et givent sted eller i et bestemt område? For at afgøre dette kan ens handlinger, følelser og tanker om og på stedet eller byen bruges som er art vejvisere. Hvis du bruger dette skema, opøver du din skelneevne i forhold til tidligere liv.

Hvis det med reinkarnation og karma virkeligt er noget, du tillægger en vis betydning, og noget du vil studere, da er det nødvendigt at skrive oplevelserne ned eller føre dagbog. Så danner oplevelserne et grundmønster, du kan forholde dig til. Det med at sige: Det var en smuk oplevelser, der berørte mig, det går hurtigt i glemmebogen. Noget helt andet er selvfølgelig, hvis du får en eller flere transpersonlige oplevelser. De medfører tit ændringer i dit liv, og i dine holdninger til dette og hint. Men også her gælder det samme: Hvis du vil være bevidst om det, der sker eller er sket, da er en form for registrering eller nedskrivning en nødvendighed.

De listede følelser/tanker/tilstande/vibrationer kan variere i styrke. Tit indtræder der måske kun få af dem. Uanset hvor mange eller få der dukker op, så indfinder de sig tit pludselig og tilsyneladende uden grund. Det er som jeg har oplevet det, og det gælder for alle tre beskrevne oplevelser.

1. Behagelige følelser og/eller tanker i forhold til et bestemt sted:

1. A. Måske fornemmer du en svag glans eller stemning, hvor grundtonen er, en umiddelbart ulogisk eller uforklarlig udløsning af fx: kærlighed, glæde, tryghed eller samhørighed med stedet.

1. B. Der er en særlig glans på stedet. Det er en form for lys eller en stemning, hvor stedet fx opfattes som let, skønt, smukt eller rart, uanset stedet (fysisk i dette liv) måske ikke er specielt smukt, pænt eller rent. Om der på stedet hersker rigdom eller fattigdom er også helt uden betydning.

1. C. Stedet virker tiltrækkende på dig. Forstået på den måde: Det skal du se, der må du bare hen. Tit er der umiddelbart ikke et bestemt ønske om at rejse der til. Det er, noget du føler, du skal af uforklarlige grunde.

1. D. Stedet giver en egen fred og ro i dit sind.

1. E. Din tænkeevne forstærkes. Det bliver lettere at tænke. Fx kan smukke, kærlige og dejlige tanker komme og gå i en lind strøm.

1. F. Stedet kan virker ekspanderende eller udstrålende på dig.

1. G. Du kan have lettere ved at finde rundt, end du ellers har. Du har en fornemmelse af, at byen eller området virke gammelkendt.

1. H. Du kan spontant blive meget berørt af stedet med frembrud af glædes tåre eller du oplever direkte lyksalighed.

1. I. Hvis du fokuserer på bestemte ting, når du er på et sted, prøv da at spørge: Hvad symboliserer det, eller hvad vil det fortælle mig? Lyt ind ad, og se om der kommer nogle ”fremmede” tanker. Det kan også hænde, at du direkte høre en stemme i dine øre. Den kan være viskende eller meget høj.

1. J. Flere af de neutrale tilstande kan også forekomme.

2. Mere neutrale følelser og/eller tanker i forhold til et bestemt sted:

2. A. Området eller stedet virker svagt bekendt. Du har en svag fornemmelse af, at have været der før, selv om du aldrig har været der før. (Fysisk i dette liv).

2. B. Du føler dig hjemme, selv om du aldrig før har været på stedet. (fysisk i dette liv).

2. C. Stedet berører dig på en uforklarlig måde.

2. D. Dine normale følelsestilstande, reaktioner og handlemønstre kan bliver forstærket op til flere gange eller det modsatte.

2. E. Stedet påvirker dig på en på en total uforklarlig og ulogisk måde.

3. Ubehagelige følelser og/eller tanker i forhold til et bestemt sted:

3. A. På stedet fornemmes en svagt eller stærkt mørke eller en dyster stemning, hvor grundtonen er, en umiddelbart ikke logisk eller forklarlig blanding af fx: uro, indre kaos, vrede, had, sorg eller uretfærdighed. En enkelt af de omtalte tilstande kan også træde meget tydeligt frem.

3. B. Du har direkte svært ved at finde rundt, eller mere svært ved det, end du normalt plejer at have.

3. C. Du har ikke lyst til at opholde dig på stedet i længere tid, du vil hurtigt videre.

3. D. Det er svært at tænke klart på stedet. Du har fx svært ved at huske noget, eller din normale sunde fornuft er blevet fraværende. Du kan også opleve, at hjernen går i sort, hvor al tænkning bliver umulig.

3. E. En tilstand af handlingslammelse kan indtræde. Det kan ske i forskellige grader.

3. D. Stedet virker frastødende på dig. Fx ved: Det gider jeg ikke se, der har jeg ikke lyst til at tage hen.

3. G. Stedet virker sammentrækkende eller knugende på dig, måske direkte truende.

3. H. Hvis du ikke vil fokuserer på eller opleve et bestemt sted, en bestemt turist attraktion eller blot en bestemt bygning, prøv da at spørge: Hvad symboliserer det, eller hvad vil det fortælle mig, hvorfor vil jeg ikke dette eller hint? Lyt efter et svar, det kan komme på flere måder, det behøver ikke være i form af en ny tanke.

3. I. Flere af de neutrale tilstande kan også forekomme.

Antallet af gange du har besøgt et sted, en by eller et land, kan også være et udtryk for, om du har levet der i et tidligere liv. Således har jeg registreret alle mine udenlands rejser, og ud af det træder et tydeligt mønster frem.

Ud fra mine egne oplevelser er tegnene på, at have levet er tidligere liv et sted størst; første gang stedet, byen eller området besøges. Når jeg senere har besøgte stederne, har tegnene ikke gentaget sig. Der er på en forunderlig måde sket en indre form for harmonisering. Nu fremtræder stedet måske blot som et almindeligt turistmål, der kan være flot eller virke spændende. Den dybere berørelse udebliver.

Nogen steder har en gentagelse fundet sted, men så er det sket på en ny universel og symbolsk måde. Sjælen retter mit fokus på noget bestemt, små ting eller tegn, der så udløser en yderligere forståelse. Når det er sagt, så tog hele harmoniserings processen i Kathar-Landet ca. 14 år. Sagt på en anden måde: Det tog 14 år at klarlægge et liv som kathar og trubadur. Det skete især i den nordøstlige del af Pyrenæerne på den Franske side, som jeg har besøgt mange gange. Her var det de forskellige lokale byer, borge og naturområder, samt de mennesker jeg rejste sammen med, der udløste nye genkendelser, ny berørelse og nogen gange også nye transpersonlige oplevelser, af andre kaldet mystikeroplevelser. Selve inkarnationen fandt sted i årene ca. 1190/1235.

En anden faktor der også kan berører dig, er en given bog. Den kan evt. starte en større og længere proces, eller give dig et ”skub” i en given retning, der senere viser sig, at have stor betydning. De bøger der for mig har haft størst betydning i den retning er:

Det Nye Testamente.

Alle Alice A. Baileys bøger.

Flere af forfatteren og healeren Lars Muhls bøger. Her beskriver hovedpersonen Seeren disse genkendelses processer eller rettere, karmiske problematikker på en lærerig og let forståelig måde. Lars Muhl formår om nogen, at gøre store og komplicerede forhold enkle.

Jeg kan varmt anbefale bøger af lysmester Asger Lorentsens, kendt fra Den Gyldne Cirkel, hvis du interessere dig for det spirituelle, og er interesseret i åndelig udvikling. I Asgers bøger har jeg bl.a. fundet nogle karmiske relationer i forhold til Asger, og fået forklaringer af forskellige slags i forbindelse med min åndelige udvikling.

Et andet forhold der også spiller en stor rolle er; at tage sig tid til at opleve, lytte og går ind i dybe samtaler med medrejsende eller mennesker, du møder på din vej. Da viser det sig tit, at mødet giver stof til eftertanke, og nye oplysninger om tidligere liv eller detaljer i dem toner frem.

Hvis du ønsker bedre at forstå dit nuværende liv, hvorfor du gør dette eller hint eller har modstand mod noget, så er kendskabet til tidligere inkarnationer et must. Her kan forskellige dramatiske hændelser eller det modsatte sætte et præg på dit nuværende liv. Hvis du ønsker at kende dine tidligere liv, for bedre at forstå det nuværende liv, så er meditation et godt redskab. Det samme er tilbageføringer/regression, clairvoyance, drømme tydning, fantasirejser og healing.

Til slut vil jeg henvise til en bog, der handler om at huske tidligere liv. Den hedder ”Hvordan vi husker vore tidligere liv. Den er skrevet af den indiske teosof C. Jinarajadasa.

 

Bøger der har relation til denne artikel:

Astral legemet. Arthur E. Powell. Visdomsbøgerne
Blændværk et verdensproblem. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
De syv stråler. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Den æteriske dublet. Arthur E. Powell. Visdomsbøgerne
Discipelskab i den nye tidsalder Bind 1. & 2. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
En afhandling om kosmisk ild. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Gennem dødens porte. Dion Fortune. Visdomsbøgerne
Hierarkiets Fremtræden. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Hvordan vi husker vores tidligere liv. C. Jinarajadasa. Visdomsbøgerne
Indvielse. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Karma og Dharma. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Kausal legemet. Arthur E. Powell. Visdomsbøgerne
Mental legemet. Arthur E. Powell. Visdomsbøgerne
Menneskets indre univers. Asger Lorentsen. Borgens Forlag
På vej opad. Oscar Busch. Visdomsbøgerne
Sjælens lange rejse mellem himmel og jord. Oscar Busch. Visdomsbøgerne
Sol systemet. Arthur E. Powell. Visdomsbøgerne
Stof til Eftertanke. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Stråler og indvielse. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Tjeneste for menneskeheden. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag

NB.

Hvis du vil vide mere om teosofi, åndsvidenskab og spiritualitet, så er det muligt at købe bøger og DVD´er om disse emner i vores bogudsalg eller via vores webshop. Du skal også være velkommen på vores forskellige kurser.

Se mere på: www.dengyldnecirkel.dk.

Kærlig hilsen, Finn B. Langgaard.