Denne artikel er skrevet af Asger Lorentsen, og den handler om ”Det mentale slot.” Det en blindgyde i åndelig udvikling. Her tilføjer Asger nyt til teosofien i forbindelse med åndelig udvikling/psykologi.

Asger indleder artiklen med ordene:

Mange taler om, hvor vigtigt det er at styre personligheden, at kontrollere personligheden eller at hæve sig op over personligheden, og se sig selv sig som repræsentant for dette ideal. Men når man lytter nærmere til, hvad de siger, og hvad de mener, så viser det sig, at når de tænker på personligheden, så tænker de på følelseslivet og dets behov, og de ser det som et ideal at kunne hæve sig op over det astrale livs mekanisme, dramaer og kortsigtede løsninger. Meget hyppigt viser det sig, at mennesker, der tror at de repræsenterer idealet om at hæve sig op over personligheden, i virkeligheden samler energien på det lavere mentale plan.

På det lavere mentale plan findes personlighedens lys. Personlighedens lys kan være et smukt mentalt lys, som giver mennesket en uafhængighed af følelsesmæssige turbulenser, en evne til at opløse følelsesmæssig glamour og slør og en evne til at være virksom, målrettet og effektiv i det daglige virke. Personlighedens lys kan være åben for sjælens lys, og der kan ske en gradvis sjælsindstrømning, således at sjælens lys vil farve personlighedens lys stadigt mere op igennem første, anden og tredje indvielse, indtil personlighedens lys helt erstattes af sjælens lys og kærlighed ved den fjerde indvielse.

Personlighedens højeste lys:

Personlighedens lys kan vise sig som en upersonlig tilstand af stilhed og fred. Dette er det stille punkt imellem det lavere mentale plan og det højere mentale plan. I dette stille punkt er mennesket den stille iagttager, der kigger ud over verden uden at berøres af verden, og som ser ind i personlighedens mangfoldighed uden at være afhængig af de stemninger og dramaer, som måtte forekomme her. I dette aspekt af personlighedens lys er mennesket som ørnen, der løfter sig over mangfoldighedens verden, men som ikke kan komme ind i himlen. Forskellen på dette aspekt af personlighedens lys og den virkelige enhedstilstand fra det buddhiske plan og opefter er, at på niveauet for personlighedens lys er tilstanden uden varme, uden indre levendehed, uden forløsende kærlighed og uden glæde.

I det højeste aspekt af personlighedens lys kan der være en glæde over ikke at være afhængig af mangfoldighedens liv og dramaer, og der kan være en fornemmelse af at være kommet langt, fordi denne tilstand giver en stor frihed i forhold til fængslingen i stoffet. Men mennesket er her stadig bundet af at være på toppen af et bjerg, at være en ørn der hverken hører til på jorden eller i himlen og af at være i en tilstand uden dyb sammensmeltning med Gud som levende vibrerende kærlighed. Ørnen er således fri i forhold til verden, men bundet af at den ikke tær miste sig selv, at den ikke tør gå igennem sjælens mørke nat, og at den ikke tør brænde op i selvopofrelsens ild.

Det mentale slot:

Hos mange på den åndelige vej er personlighedens lys et forvrænget lys i den forstand, at det indeholder en modstand mod sjælens lys. Den typiske tilstand af forvrængning består i, at der skabes et stærkt personligt kraftcenter på det lavere mentale plan. Dette kraftcenter kan også kaldes for et mentalt slot, hvor mennesket sidder i en form for magikerposition og elsker evnen til at styre livet, styre sig selv og dirigere med energier unde påkaldelse, affirmationer, udsendelse af energier og andre skabende handlinger, hvori det energimæssige er i fokus. Om personlighedens lys, er et forvrænget lys, er afhængig af, hvor stærkt selve det mentale slot er som et kraftcenter for egoet.

Hvordan kan vi genfinde i os selv, om vi er på vor åndelige vej er ved at fængsles i personlighedens mentale slot i stedet for at åbne os for den buddhiske vibration af levende og universel kærlighed? I den følgende list vil vi utvivlsomt alle kunne genkende nogle af de karakteristiske træk for det mentale slot. Hvis vi er præget af 1. – 3. – 5. – og 7. stråle, så vil disse træk antageligt være særligt udtalte. Et stadie med fokusering i det mentale slot er således naturligt på udviklingsvejen. Problemet opstår, hvis vi repræsenterer langt de fleste af de nævnte træk uden selv at opdage det. De af os, som har let ved at genkende mange af de mentale slots karakteristiske tilstande hos sig selv, er således allerede på vej til at få dem opløst, hvis vi samtidig erkender, at vi er ude på et åndeligt sidespor, og at vi ønsker at få opløst de energier, der fængsler os på dette sidespor.

 • Der er en indre fornemmelse af et kraftcenter, som indeholder ordet ”jeg” kombineret med et ønske om at bryde igennem i verden.
 • Der er et indre ønske om at kæmpe, manifestere og at gør synlig.
 • Der er et indre kraftcenter, der sige: ”Jeg kan, hvad jeg vil.”
 • Der er en indre målrettethed, der samtidig indeholder en ubøjelig vilje.
 • Hvis man følger den indre målrettede vilje, opleves en kraft, der vil destruere forhindringerne på viljens vej.
 • Kraftcenteret er i hovedet og/eller i rygraden.
 • Hvis jeg tænker på en gral, forestiller jeg mig, at det kun er selve hjertecenteret, der en formidler af en guddommelig strøm.
 • Hvis jeg stiller ind på Gud og di indre verdener, forestiller jeg mig, eller oplever jeg en verden af energi, energistrømme, og viden, som jeg ønsker at anvende i mit arbejde, men jeg har ikke kontakt med Gud som et væsen.
 • Når jeg tænker på lysarbejde, tænker jeg på, hvordan jeg kan anvende forskellige energier, symboler. Kraftcentre og andre energikilder på en videnskabelig måde.
 • Når jeg tænker på Gud, tænker jeg på lysvibrationer, energistrømme og en kilde til viden.
 • Når jeg ser mig i forhold til mine medmennesker, er jeg optaget af, hvor dygtig jeg er, hvor højt udviklet jeg er, og af hvorledes jeg kan blive anerkendt for min dygtighed.
 • Hvis jeg bliver kritiseret i forhold til mine medmennesker, vil jeg lade som ingenting og pøve at være uberørt af kritikken, eller jeg vil forsvare mig selv ved at påpege kritikerens svagheder.

Undervisning fra mentalt slot:

Hvis et menneske har et veludviklet mentalt slot og samtidig fungerer som åndelig lærer, guru eller inspirator, vil disse karaktertræk hyppigt genkendes på følgende måde:

 • Der er en ubalance mellem undervisningens objektive karakter og trangen til at fremhæve sig selv, sine guds kontakter, sin rolle på Jorden eller sin viden.
 • Set over nogle år viser det sig, at motivet skifter fra verdenstjeneste til økonomiske motiver, ambitiøse motiver eller motiver om at hverve kunder, elever eller tilhængere.
 • Personen får en stigende tendens til at skabe en lukket gruppe omkring sig selv som en ufejlbarlig åndelig autoritet, der har en ganske særlig mission.
 • Den viden, der formidles, er struktureret og organiseret, men mangler den universelle mangfoldighed.
 • Undervisningen foregår ved et lærer-elev forhold, hvor den autoritære lærerrolle ligger som en energi under undervisningen.
 • Lederen eller læreren har uforløst et forhold til sin egen rolle og ophave, at han/hun er sårbar overfor kritik, og har vanskeligt ved at favne mennesker, som er uenige med ham/hende.
 • Der kan undervises i megen viden og i mange teknikker, men der savnes den dybere, ægte medmenneskelige varme, kristuskærligheden og den åndelige livsglæde, der får gruppen til at åbne sig som en fælles gral for den buddhiske kærlighed.
 • Der skabes en afhængighed mellem lærer og elev, guru og tilhænger, inspirationskilde og modtager.
 • Når en elev, deltager eller tilhænger forlader læreren, lederen eller guruen, opstår en vredesreaktion eller sort-hvid reaktion i forskellige mere eller mindre skjulte forklædninger.

Hvis en dygtig clairvoyant iagttager en åndelig lære eller leder, som virker ud fra et stærkt mentalt slot, iagttages især følgende: De stærkeste energikoncentrationer findes i det tredje øje, i strubecenteret og i solarplexus centeret. Det mentale legeme er så stærkt koncentreret, at det virker som et jernagtigt tårn. Denne samlende mentale energi skaber målrettethed, vilje, vedholdenhed og urokkelighed som mulige positive egenskaber, men jeg-styrke, mangel på ydmyghed, mangel på sensitivitet overfor verdens mangfoldighed, personlig ambitioner og ubøjelighed som store vanskeligheder på den åndelige vej.

Clairvoyante kan iagttage, at når den mentale kraftkoncentration er meget stærk, er det overordentlig vanskeligt for guddommen, livet og karmalovene at give personligheden så megen lidelse, at den kan begynde at smuldre. Et stærkt mentalt slot virker således som opbygget i så mange inkarnationer og bekræftet af så stor en mental selvoptaget autoritet, at det er overordentligt vanskeligt at erkende sine fejl og lære af livets modgang. Ord som er typisk på indvielsesvejen, såsom ”At miste sig selv for at vinde sig selv” – ”at blive gennemsigtig” – ”at opløses i selvopofrelsens ild” giver således ingen genklang, så længe man identificerer sig med det mentale slot.

I det mentale slot tror man, at åndelig udvikling er identisk med at blive dygtigere og dygtigere, at påtage sig flere og flere opgaver og at få stører viden og flere teknikker til sin rådighed. I virkeligheden vil den form for udvikling styrke det mentale slot og således føre ind i en blindgyde set i forhold til sjælens frihed og levende vibration. Problemet er, at det mentale slot først er klar til at begynde sin oplæsning, når mennesket har opdaget, at det er i et fængsel, og når det længes efter friheden på det buddhiske plan, varmen i guddommen og det flydende liv, der opstår hver gang, vi mister noget af os selv.

 

Bøger der relaterer til denne artikel:

De syv stråler. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Esoterisk psykologi 1. og 2. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Indvielse. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag.
Menneskets indre univers. Asger Lorentsen. Forlaget Borgen
Reinkarnation. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Sjælen, livets kvalitet. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Strålerne og indvielse. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag

NB.
I artiklen ”Bevidsthed og misteprocesser” kan du læse mere om åndelig psykologi, der har relationer til denne artikel.

Hvis du vil vide mere om teosofi, åndsvidenskab og spiritualitet, så er det muligt at købe bøger om disse emner i vores bogudsalg eller via vores webshop. Du skal også være velkommen på vores forskellige kurser.

Se mere på: www.dengyldnecirkel.dk.

Kærlig hilsen, Asger Lorentsen.