Ved Yvonne Wassini

Engle er devaer, der har udviklet deres hjertecenter. Deres hjemmesfære er lys og kærlighed, samhørighed og glæde. De er meget rene i deres væsen, når de begynder en inkarnationscyklus på en planet, derfor kan man ikke automatisk tale om karma, når en inkarneret engel kommer ud for modgang.

Hele deres indre natur er at ofre sig, dette giver en forklaring på hvorfor de bliver og finder sig i situationer, som mennesker forlængst ville have sagt fra over for. Almindelig psykologi gælder ikke for englemennesker. På trods af, at alt taler for, at de skal gå ud af et forhold eller holde op på en arbejdsplads, hvor de negative kræfter i den grad har overtaget gennem mobning, udnyttelse, mangel på respekt, latterliggørelse, så griber englemenneskene ikke til den almindelige psykologiske løsning at sætte andre på plads gennem vredesudbrud, skænderi eller ved at forlade stedet eller forholdet.

Deres trang til at blive under smertefulde omstændigheder skyldes at deres højere selv har lovet lysverdnerne at arbejde for dem, når de inkarnerer. Dette gøres på en helt anden måde end den almindelige psykologiske, som er den eneste løsning på problemer i menneskenes verden. Her sættes personens egen trivsel i højsæde. Men i englenes verden kan den enkelte ikke trives, hvis ikke alle har det godt. Egoisme og sig selv som den vigtigste er ukendt for dem. Derfor gør de tjenester for andre, store og små ting, der kan lette deres dagligdag og gøre dem glade. Dette udnyttes ofte af egoistiske mennesker.

Engle deler heller ikke op i præstigearbejde og tjenester, som de mister præstige ved at udføre. Alt gøres for at alle kan trives og for at arbejdet glider lettere. De kan heller ikke lide at blive fremhævet eller selv hævde sig. De er vant til at ofre sig for fællesskabet stille og usynligt. Hvis de skal træde frem, er det glæden ved at kunne noget, der kan glæde andre, der får dem til det, f. eks. som sanger eller musiker.

Deres indre arbejde gøres undertiden ved at blive i den umulige situation og forvandle den indefra. Den vigtigste opgave for dem er at blive i mørket og være tæt på de negative kræfter og bygge mere lys ind og forvandle så meget negativt mørke som muligt i den tid, de har til rådighed. Hvert minut , hver dag, måned eller år de kan holde ud at blive der, tæller. Gennem deres blide væsen, hvor de optager ondskaben i sig og forvandler den gennem Guds kærlighedsstrøm i deres hjerte, forvandler de mere og mere mørke. Tavse finder de sig i at dette arbejde ikke er kendt og respekteret mellem menneskene, og at de bliver set ned på, fordi de finder sig i så meget og ikke “siger fra”. ” Du skal lære at sige fra, du skal ikke finde dig i noget ” Dette høres i ét væk fra alle som det råd, der løser alle problemer. Men dette gælder ikke for engle med denne specielle opgave, og derfor bliver de.

Er det et specielt negativt menneske – f.eks. som ægtefælle – som de har lovet at forvandle gennem lys, må de jo blive sammen med dette menneske i en årrække, skønt alle almindelige råd går på at forlade dette ham/hende. Først skal dette menneske opblødes. Det tages ind i auraen og holdes der i en form for healende velsignelse. På det menneskelige plan opbygges tilliden ved, at der er ét menneske, der kan holde det negative menneske ud og ikke hele tiden kommer op at skændes med dem (noget de negative kræfter elsker). Mennesket er måske blevet bittert og destruktivt ved at føle sig svigtet, og når der er bare ét menneske som er trofast, opblødes denne bitterhed og vrede. Derfor går englene ned i fysisk inkarnation som medmenne´sker.

Engle sender hele tiden lys ud til omgivelserne bevidst eller ubevidst. De negative kræfter for-vandles gennem dette lys. Englenes væsen er noget særligt, det er usynlig tjeneste gennem ømhed og nænsomt og kærligt lys. Tænk på Marias lys og kærlighed og hendes bøn til menneskene om at bede lysets kræfter om at komme til hjælp. Gennem denne bøn kan der komme flere engle i inkarnation. Nogle af disse engle er skytsengle, der elsker den, de skal beskytte, så meget, at de beder om at komme ned i en fysisk inkarnation som ægtefælle, søster, bror eller barn. Derfor ses tit udholdende tålmodige familiemedlemmer omkring et menneske, der skal hjælpes på denne måde.

Englene har ligeledes den opgave til fælles med mange andre lysarbejdere fra andre evolutioner at de indbygger idealerne for Den nye Tidsalder. Mennesket kan måske ikke leve disse idealer endnu, men de ligger som en erindring i deres hukommelse og den dag, hvor mere af deres mørke er forvandlet, bryder det igennem.

Eksempler på englearbejde

En kvinde kom til mig og ville have en clairvoyance. Hun fortalte at hun havde levet sammen med en mand, der havde behandlet hende usædvanligt voldeligt. Hun havde på bryllupsdagen lovet mandens moder, at passe godt på ham, for han kunne ikke klare sig alene, mente moderen. Dette løfte og ansvarsfølelsen over for de børn hun fik med ham, gjorde, at hun blev hos ham, trods det at hendes krop og psyke næsten ikke kunne holde til det. Da hendes børn er voksne, beslutter hun sig for at blive skilt. Hun møder derefter sin nuværende kærlige mand, bliver guided hen til ham, og ganske langsomt er hun nu ved at bygge sin selvtillid op igen, og er ved at finde sin åndelige identitet og virkefelt. Hun kan i sin dagsbevidsthed ikke forstå, hvorfor hun ikke forlod sin første mand lang tid tidligere.

I clairvoyancen kommer der en anden forklaring, end hun havde forventet: Hun kommer fra eng-leriget og havde lovet inden inkarnationen at forvandle så meget negativ kraft som muligt i denne mand. Derfor bliver hun gift med ham for dagligt at være tæt på ham, så dette arbejde kunne foregå. Det løfte hun afgav på bryllupsdagen kom fra hendes højere selv, der dagsbevidst ønskede at holde hende fast på det, som hun havde lovet før inkarnationen. Da tiden var inde til at opgaven var fuldført, så hun godt måtte forlade ham, blev hun syg som tegn på, at nu skulle hun ikke klare det mere. Hendes tid hos ham var forbi, og hun havde en anden opgave, hun skulle begynde på Jorden med sin nye mand.

Et andet eksempel var en datter, der fortalte om sin mor, at hun havde to ansigter: et til frem-mede, der holdt facaden udadtil og narrede dem til at tro, at hun var så flink, og et andet der var negativt og utilfreds – altid fuld af kritik om alt og alle og ingen kunne gøre hende tilfreds. Hendes far var altid mild og god mod moderen og fandt sig i den værste behandling fra hendes side. I clairvoyancen så jeg, at hendes far var en engel der hele sit liv sendte velsignende kærlighedslys ind i hende, og efter denne inkarnation var hun ikke nær så mørk, som da den begyndte.

Denne nye viden fjerner megen skyld omkring dårlige forældre, dårlige ægteskaber og dårlige barndomme. Spørgsmålet om hvis skyld, det er, at vi er i den eller den uudholdelige situation gælder ikke mere. Også den hurtige løsning, som mange åndelige mennesker kommer med om, at “det er nok din karma, du har selv været sådan engang”, gælder heller ikke i disse tilfælde. Det er et offer disse mennesker har påtaget sig for lysets sejr på Jorden.

Tidligere publiceret i Nyt fra Den Gyldne Cirkel, nummer 4.